+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникЗаради олеснување на постапката за составување на новата ДДВ пријава, МСФИ Консалтинг изготви посебен Прирачник за новата ДДВ -04 пријава. Новиот Прирачник може да го преземете со кликнување на повеќе. Големината на фајлот за симнување е 2,20 MB….

Со кликнување на повеќе може да го симнете Априлскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на Даночниот и сметководствен аспект на исплатата на дивиденда во 2014 година…

Заради зачестените прашања од повеќе наши колеги, во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските прописи со кои е уредено прашањето за надоместот на плата за време на привремена спреченост за работа – боледување…

Со кликнување на повеќе може да ја симнете Инструкцијата за пополнување на МПИН пресметка за работодавачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години..

Подетално за даночниот третман на примањата на волонтери како и за обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување Ви даваме во Написот кој може да го симнете се кликнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на уплатените придонеси во третиот пензиски фонд од двата аспекта и кога придонесите се уплаќаат директно од страна на работодавачот, кога постои професионална пензиска шема и кога придонесот се уплаќа директно од страна на физичкото лице…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Мартовскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

При поднесување на Новата ДДВ пријава преку системот на е – Даноци, даночните обврзници немаат обврска за прикачување на скенирани периодични финансиски извештаи како прилог кон ДДВ-пријавата.

Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во написот и Упатствата кои може да ги преземете со кликнување на повеќе.….

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.