+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ е Напис: Расходување на основни средства и нивна продажба како отпад (сметководствен и даночен третман)
Во написот кој може да го синете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на: 21/08/2019
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2019 – Септември 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2019 – Септември 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.08.2019 година…

Објавено на: 20/08/2019
vilsbiburg-sports-hall

МСФИ е-Вести: Постапка за користење на даночно намалување на пресметаниот данок на добивка врз основа на донирани средства за спортски субјекти
Од страна на Управата за јавни приходи објавена е постапката за користење на даночното намалување за даночните обврзници, правни лица кои донираат финансиски средства на спортски субјекти, уплатени на посебна наменска сметка согласно член 30-а од Законот за данок на добивка…

Објавено на: 14/08/2019

МСФИ е Напис: Најчести превиди на работодавачот при отказ на договорот за вработување
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со непочитувањето на одделни одредби од Законот за работни односи во врска со постапката за престанок на работниот однос, и можните негативни последици за работодавачите: во судска постапка одлуката да биде поништена како незаконска, работникот да биде вратен на работа и работодавачот да му исплати надомест на плата, како и поведување прекршочна постапка и плаќање на глоба.

Објавено на: 13/08/2019
interns-history

Нова шифра за вид на стаж на практикант со работа со неполно работно време
Од страна на Управата за јавни приходи објавена е нова шифра за вид на стаж при подготовка на МПИН пресметката од работодавач за лица на практикантска работа со неполно работно време…

Објавено на: 09/08/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јули 2019 година е позитивен и изнесува 0,1%
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 07/08/2019

Објавен Правилник со кој се пропишува формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето од увозни давачки, акцизи и ДДВ на прометот на добра и услуги остварени кон Јавното претпријатие за државни патишта за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 07/08/2019

Измена на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација
Во Службен весник на РСМ, бр. 158 од 1.8.2019 година објавена е Измена на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на РСМ “ бр. 105/19)…

Објавено на: 06/08/2019

Автентично толкување на Собранието на РСМ во однос на оданочувањето со задржан данок на телевизиски серии купени од странство врз основа на договор за лиценца
Во Службен весник на РСМ, бр. 158 од 1.8.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РМ по однос на оданочувањето со задржан данок на телевизиски серии купени од странство врз основа на договор за лиценца, односно примената на членот 21 став (1) точка 4) од oд Законот за данокот на добивка кое може да го преземете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 06/08/2019
Businessman greeting partner in the meeting room. Selective focus is placed on the hands.

МСФИ е Напис: Пресметка на данок и придонеси на надоместокот за практиканство и пополнување на МПИН пријавата согласно Насоките на УЈП (Низ примери)
Постапката и условите за остварување на практикантство, правата и обврските на практикантот и на работодавачот кај кој се реализира практикантската работа, договорот за практикантска работа и евиденцијата на практикантска работа, се дефинирани во…

Објавено на: 25/07/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.