+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

picture1
Објавено на: 18/07/2018
picture1

МСФИ е Напис: Оданочување на физичките лица со персонален данок на доход за остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост (примена на системот Е-ПДД при пресметка и плаќање на персоналниот данок во 2018 година)
Вo однос на оданочувањето на приходите од авторски права и права од индустриска сопственост со персонален данок на доход во Законот за персоналниот данок на доход предвидени се даночни олеснувања со кои може да се намали даночната основа преку користење на определен процент на нормирани трошоци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на оданочувањето на физичките лица со персонален данок на доход за остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост со посебен акцент на примената на системот е-ПДД при пресметка и плаќање на персоналниот данок во 2018 година…

Објавено на: 17/07/2018
dd505cb970ae1f2a153fb5752caf0bca-copy

Најниската бруто плата за месец Јули 2018 година до март 2019 година изнесува 17.370 денари, односно 12.165 денари изнесува најниската нето плата за овој период
Во Службен весник на РМ број 126 од 2018 година, Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во бруто износ на Република Македонија. Согласно соопштението за периодот јули 2018, заклучно со платата за месец март 2019 година најниската бруто плата изнесува 17.370,00 денари. Врз основа на наведеното со примена на постојното лично ослободување за 2018 година најниската нето плата изнесува 12.165 денари.

Објавено на: 11/07/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јуни 2018 година е позитивен и изнесува 2%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јуни 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.0%…

Објавено на: 09/07/2018
bv-acharya-36

МСФИ е Напис: Донесен нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам
Подетално за новините кои ги носи Новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам кој стапува на сила на 7 Јули 2018 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така Ви го даваме и интегралниот текст на Законот.

Објавено на: 04/07/2018
slika-zro

МСФИ е Напис: Најнови измени и дополнувања на Законот за работните односи
Во Службен весник на РМ“ бр.120 од 2018 година објавен е Законот за измени и дополнувања на Законот за работните односи. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините по редоследот како што истите се наведени во текстот на најновите измени на ЗРО…

Објавено на: 02/07/2018
Business Woman Over-Worked

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.07.2018 до 31.12.2018 година е намалена како резултат на намалување на референтната стапка од 3,25% на 3,00%
Подетално за начинот на пресметка на казнената камата прочитајте во Написот Пресметка на казнена (затезна) камата до 31 Декември 2018 година кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 02/07/2018
alkohol-prodazba

Објавени измените на Законот за трговија – се укинува забраната за продажба на алкохолни пијалаци во вечерните часови
Во написот кој може да го симнете подолу, Ви ги презентираме новините кои ги носи Законот за измени и дополнувања на Законот за трговија. Исто така Ви даваме и пречистен текст на Законот за трговија со овие Законски измени…

Објавено на: 02/07/2018
tax-consultant-768x512

МСФИ е Напис: Закон за приватни агенции за вработување (Нова законска регулатива за посредување при вработување)
Приватната агенција може да биде основана за вршење на една или повеќе од следниве работи: привремени вработувања; посредување за вработување во земјата; посредување за вработување во странство и посредување за вработување во земјата и странство. Подетално за Новата законска регулатива која се однесува на посредување при вработување од страна на приватни агенции за вработување може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе….

Објавено на: 28/06/2018
picture1

МСФИ е Напис: Предлог измени на Законот за трговски друштва
Со Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва се предлага бришење на постојните одредби од Законот кои се однесуваат за тајни друштва. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој Ве запознаваме со овие предложени измени…

Објавено на: 26/06/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.