+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ СоветникАктуелности

pokana122020

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 17 декември 2020 година (четврток)
Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) за подготвителните активности за изготвување на годишната сметка за 2020 година.

Објавено на: 02/12/2020

МСФИ Напис: Исплата на регрес за годишен одмор во услови на пандемија предизвикана од Ковид-19 (можност за исплата на регрес за 2020 година во помал износ)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 02/12/2020

МСФИ Напис: Ангажирање на практиканти (пресметка на данок и придонеси на надоместокот за практиканство и пополнување на МПИН пријава)
Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата. Исто така ви даваме и Урнек на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2020 година и Законот за практиканство…

Објавено на: 01/12/2020

МСФИ Напис: Оданочување со данок на добивка на акумулираните добивки од 2009 до 2013 година кога се користат за покривање на загуби
Со измени на Законот за данокот на добивка кои беа усвоени кон крајот на 2018 година во однос на акумулираните добивки кои потекнуваат од 2009 година до 2013 година се направија одредени измени во нивниот даночен третман.
Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој низ примери се осврнуваме на даночната обврска за плаќање на данок на добивка кога акумулираните добивки од 2009 до 2013 година се користат за покривање на загуба…

Објавено на: 27/11/2020

МСФИ Напис: Останати приходи – приходи кои не произлегуваат од редовното работење на компаниите (специфичности во нивниот сметководствен третман)
Со цел да ја појасниме категоријата еднократните приходи кои не произлегуваат од редовното работење во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на категоријата останати приходи од деловното работење на компаниите за кои цениме дека во целост ги задоволуваат критериумите и барањата на Уредбата и Законот и кои треба да бидат исклучени од вкупните приходи при пресметката на падот на приходите како услов за добивање на финансиската поддршка…

Објавено на: 25/11/2020

МСФИ Вести: Предлог Закон за финансиска поддршка од 6.000 денари на одредени категории на граѓани за купување на домашни производи и услуги
Во рамките на Четвртиот сет на економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на COVID 19, во Собранието на Република Македонија, во постапка на разгледување и донесување е Предлог на Закон за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници.

Објавено на: 24/11/2020
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2020 – Декември 2020 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2020 – Декември 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.11.2020 година…

Објавено на: 20/11/2020

МСФИ Напис: Спроведување на пописот на средствата и обврските за 2020 година (Попис во услови на пандемија предизвикана од Корона вирусот (Covid – 19)
Со приближувањето на крајот на годината актуелно станува и прашањето за спроведување на пописот за 2020 година. Во услови на пандемија предизвикана од Ковид 19 факт е дека организацијата на пописот за 2020 година отвора многу прашања од кои особено би ги издвоиле следните: Дали постојат посебни протоколи за спроведувањето на пописот за 2020 година, односно кои протоколи работодавачите треба да ги почитуваат при спроведување на пописот ? Како да се оформат доволно пописни комисии кога поголем број на вработени отсуствуваат од работа заради тоа што се болни, заразени или заради тоа што е реорганизиран работниот процес и вработените работат од дома ? Како да се спроведе мерење, броење или пребројување на средствата на конкретни пописни места кога постои ризик од зараза во услови на групирање на повеќе вработени ? Дали е возможна примена на нови методи во утврдувањето на количината и состојбата на средствата кои би овозможиле целосна заштита на вработените во услови на Ковид 19 ? Одговорите на погоре наведените прашања како и начинот на подготовка и организација на пописот за 2020 година во услови на пандемија предизвикана од Ковид 19 може да ги прочитате во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 18/11/2020

МСФИ Напис: Измени на Законот за данок на добивка
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со клучните одредби на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка. Напоменуваме дека овој напис е пишуван според предложеното законско решение кое е во Собраниска процедура при што постои можност од одредени измени во конечниот текст на Законот за што навремено ќе Ве известиме…

Објавено на: 16/11/2020

Државна поддршка за туристичкиот сектор: Враќање на туристичката такса, грантови на туристички агенции и грантови за лиценцирани туристички водичи. Се аплицира до 28.11.2020 година преку платформата www.domasiedoma.gov.mk
Во Службен весник на РСМ, број 269 од 10.11.2020 година објавени се измени и дополнувања на Програмата за развој на туризмот за 2020 година. Со измените на Програмата предвидени се следните поддршки за туристичкиот сектор како мерки за намалување на економските последиците предизвикани од Коронавирусот: враќање на уплатената такса за привремен престој за 2019 година на сите категоризирани угостителски објекти; грантови за лиценцирани туристички агенции и грантови за лиценцирани туристички водичи…

Објавено на: 16/11/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.