+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: Пропишани нови обрасци за упис на директните инвестиции во странство од страна на резиденти како и за упис на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија
Во Службен весник на РСМ бр. 213 од 13.9.2021 година објавени се измени на Правилниците со кои се пропишани два нови обрасци (ДИР и ДИН) за упис на директните инвестиции во странство од страна на резиденти како и за упис на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија. Правилниците се во сила од 14 Септември 2021 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на обврската за упис на директните инвестиции во странство од страна на резиденти како и за упис на директните инвестиции на нерезиденти во Република С. Македонија…

Објавено на: 16/09/2021

МСФИ Напис: Изготвување на акциски план и политика за приватност – oбврски кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци
Акцискиот план преставува сублимат на активности, мерки и динамика за постигнување на соодветна усогласеност на компаниите со одредбите од Законот за заштита на личните податоци. Со Политиките за приватност и заштита на личните податоци се објаснува зошто се обработуваат личните податоци, кои лични податоци се обработуваат, за која цел се врши обработка на личните податоци, кои права имаат субјектите на лични податоци и како може да ги остварат, дали се пренесуваат на други корисници и други битни информации во врска со обработката на лични податоци…

Објавено на: 10/09/2021

МСФИ Напис: Даночниот обврзник и Управата за јавни приходи во даночната постапка
Даночната постапка е посебна управна постапка со која се утврдуваат правата и обврските на даночниот обврзник и овластувањата на даночниот орган, пропишани со Законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ“ бр.13/06…290/20) и законите за одделни видови даноци и други јавни давачки. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално Ве запознаваме со правата и обврските на даночниот обврзник и Управата за Јавни Приходи во даночната постапка…

Објавено на: 09/09/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2021 година е позитивен и изнесува 3,2%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2021 е позитивен и изнесува 3.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2021 година која треба да се плати до 15 септември 2021 година…

Објавено на: 07/09/2021

МСФИ Напис: Производството на раноградинарски култури – производство на зеленчук (сметководствен третман)
Во сметководствениот третман на раноградинарското производство (производството на зеленчук), како и во било кое друго земјоделско производство, треба да се применуваат одредбите на МСС 41 – Земјоделство, од страна на големите и средните трговци, односно оддел 34 – Специјализирани активности од МСФИ за МСЕ кај малите и микро трговци во РМ. Според точката 5 од МСС 41, биолошко средство е жив добиток или растенија, додека земјоделски производ е собраниот производ од биолошките средства на субјектот кој се занимава со земјоделско производство. Со кликнување подолу на преземи може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на сметководствениот третман на производството на раноградинарски култури…

Објавено на: 02/09/2021

МСФИ Напис: Вклучување на каматите по заеми и кредити во вредноста на основните средства (Примена на МСС 23 – Трошоци за позајмување)
Можноста за капитализација, односно на вклучување на каматите по заеми и кредити во вредноста на основните средства преку примена на МСС 23 ја имаат средните и големите трговци кои имаат обврска да ги применуваат сметководствените стандарди МСС/МСФИ објавени во Правилникот за водење на сметководство (“Службен весник на РМ”, број 159/09 и 164/10)…

Објавено на: 26/08/2021
0001

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ на 31 август 2021 година за Законот за заштита на личните податоци, новините во законските прописи, сметководството и даноците
Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ, ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ И РАБОТНИТЕ ОДНОСИ.
Советувањето ќе се одржи на следниот термин:
31 Август 2021 (вторник)
Советувањето започнува во 10 часот и трае до 16 часот и се доделуваат 8 КПУ часа.

Објавено на: 25/08/2021

МСФИ Вести: Изменети и дополнети мерки за спречување на ширењето на КОВИД-19, објавени во Службен весник на РСМ број 199 од 25.08.2021 година
На 101-та седница одржана на 24.08.2021 година, Владата на Република Северна Македонија донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на КОВИД-19 според кои се дозволува организирање и одржување на спортски натпревари со присуство на публика, настани од културата, работа на ресторани, кафетерии, кладилници, обложувалници, концерти, семинари, работилници и други настани на затворено со 30% од капацитетот на просторот, а на отворено до 50% од капацитетот, со почитување на протоколите и мерките за заштита од КОВИД-19, со поседување сертификат за примена на најмалку прва доза вакцина или сертификат за прележаност не постар од 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Новите мерки се објавени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена (Службен весник на РСМ број 199 од 25 август 2021) која може да ја симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 25/08/2021

МСФИ Напис: 30 Септември 2021 година краен рок за достава на Извештај за трансферни цени до УЈП
На прашањата, кои даночните обврзници имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември 2021 година, што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 24/08/2021
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2021 – Септември 2021 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2021 – Септември 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.08.2021 година…

Објавено на: 20/08/2021
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.