+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ е Вести: Насоки за пријавување на сторно сметки од страна на трговците во мобилната апликација Мој ДДВ
Согласно член 4 став 1 точка 2 од Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица (“Службен весник на РСМ”, бр. 133/2019, во примена од 1 јули 2019 година) правото на враќање на данокот не може да се оствари до колку фискална сметка која ја издал трговецот е сторнирана…

Објавено на: 22/07/2019
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2019 – Август 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2019 – Август 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 19.07.2019 година…

Објавено на: 19/07/2019

Објавен Нов Правилник за финансиска поддршка на инвестициите
Во „Службен весник на РСМ“, бр. 142/19, објавен е Нов Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација согласно со Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Новиот Правилник е во сила од 13 Јули 2019 година и со неговото влегувањето во сила, престанa да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/18).

Објавено на: 18/07/2019

МСФИ е Напис: Физички лица како вршители на угостителска дејност – нормативен и даночен третман
Во овој период на годината, односно во период на масовно користење на годишните одмори, значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преко издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните обврски на физичките лица – граѓани кои обавуваат угостителска дејност…

Објавено на: 15/07/2019

МСФИ е Напис: Примена на концептот на пренесување на даночната обврска на примателот на добра и услуги согласно член 32-a од Законот за ДДВ – (REVERSE CHARGE)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ повеќе примери ја илустрираме примената на концептот на пренесување на даночната обврска на примателот на добра и услуги согласно член 32-a од Законот за ДДВ…

Објавено на: 11/07/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец јуни 2019 година е негативен и изнесува -0,1%
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на: 08/07/2019

МСФИ е Напис: Изнесување и внесување на ефективни странски пари – девизи и денари од страна на резиденти и нерезиденти
Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнување на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

Објавено на: 05/07/2019

МСФИ е Напис: Донации во спортот / систем на ваучери во 2019 година (Пропишани обрасци: Образец БДО-ДС – Барање за даночно ослободување за донациите во спортот и Образец ИДО-ДС – Известување за извршена донација во спортот)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве информираме за објавените обрасци од страна на УЈП и тоа: Образец БДО-ДС – Барање за даночно ослободување за донациите во спортот и Образецот ИДО-ДС – Известување за извршена донација во спортот како дел од процедурата за стекнување на правото на намалување на пресметаниот данок на добивка, а исто така Ви даваме и примери во врска со правото на намалување на данокот на добивка по ДБ за 2019 година и правото на намалување на аконтациите кои се плаќаат во текот на 2019 година за дадени донации во спортот…

Објавено на: 03/07/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.