Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на советување за новите законски прописи на 3 Јуни 2015 во Штип, на 4 Јуни 2015 во Скопје, на 5 Јуни во Битола и на 9 Јуни 2015 во Охрид

Почитувани колеги,

Ве покануваме да присуствувате на престојните советувања за новините во законски прописи и нивната практична примена…

Објавено на 05/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: ДДВ третман на Тур – операторите при обезбедување на туристички услуги

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ практични примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на ДДВ на работењето на тур-операторите при обезбедување на туристички услуги…

Објавено на 05/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Предлог – Закон за отпишување камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на можностите кои се даваат со ова ново предлог законско решение…

Објавено на 29/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Измени на Законот за архивски материјал

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новините кои се предлагаат со овие најнови предложени измени на Законот за архивски материјал…

Објавено на 28/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2015 – Мај 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Април 2015 – Мај 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 28.04.2015 година..

Објавено на 28/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Одговорност на работникот и работодавачот за причинета штета на работа и во врска со работата

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правните аспекти на одговорноста на работникот и работодавачот за причинета штета на работа и во врска со работата…

Објавено на 27/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Даночен и сметководствен аспект на надоместокот нa штета

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот, односно вршителот на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на ваквиот надоместок…

Објавено на 21/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Април 2015

Со кликнување на повеќе може да го симнете Априлскиот број од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Објавено на 16/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Од 15 Април 2015 година влегува во примена ослободувањето од персонален данок и придонеси за работодавачите кои ќе вработат одредени категории невработени лица

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, детално низ примери правиме осврт врз практичните импликации од примената на Законот и поволностите кои можат да ги искористат работодавачите со вработувањето на одредени категории на невработени лица…

Објавено на 14/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Донесен Законот за ослободување од плаќање на придонеси и персонален данок при вработување на одредени категории на невработени лица

Во Службен весник на РМ број 56 од 2015 година објавени се дополнувања на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност кои влегуваат во сила на 15 Април 2015 година. Основна цел на овие дополнувања е поттикнување на вработувањето на повеќе категории невработени лица за што на работодавачите (правни и физички лица ТП или самостојни вршители на дејност) им се даваат одредени бенифиции со ослободување од плаќање на персонален данок и социјални придонеси…

Објавено на 08/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.