Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

МСФИ е Напис: Укинување на обврската за плаќање на придонеси на договорите за дело, авторските договори и другите слични договори

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално Ве запознаваме со новите Законски одредби и начинот на нивна примена…

Објавено на 30/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2015 – Август 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2015 – Август 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 28.07.2015 година..

Објавено на 28/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Прекршочни санкции според новиот Закон за прекршоци (Намалени прекршочните казни за правните и физичките лица)

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со прекршочните санкции кои можат да се пропишат и изречат согласно новиот Закон за прекршоци, со посебен акцент на прекршочните санкции определени за правно лице и трговец поединец…

Објавено на 27/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Јули / Август 2015

Со кликнување на повеќе може да го симнете двобројот ЈУЛИ / АВГУСТ од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Објавено на 20/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Вести: Нов предлог Закон за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход

Со кликнување на повеќе може да ја преземете информацијата за новините кои се предлагаат со овие најнови предложени измени на Законот за персоналниот данок на доход:

Објавено на 16/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Новини во исплатата на Регрес за годишен одмор (практична имплементација на новините)

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на практичната имплементација на новините кои ги носат овие измени и дополнување на Општиот колективен договор кои во најголема мера се однесуваат на исплатата на Регрес за годишен одмор.

Објавено на 15/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Објавена Спогодбата за изменување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството која се однесува и на Регресот за годишен одмор

Во Службен весник на РМ, број 119/2015 година објавена е Спогодбата за изменување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството со која одредбите на Општиот колективен договор продолжуваат да важат 2 години од денот на објавувањето на измените и дополнувањата во „Службен весник на Република Македонија, односно до 14.07.2017 година…

Објавено на 15/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Новини во законот за персоналниот данок на доход

Во Службен весник на РМ, број 116 од 2015 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход кој влегува во сила на 17 Јули 2015 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на новините кои ги носат овие најнови измени и дополнувања на Законот за персоналниот данок на доход…

Објавено на 12/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јуни 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%

МДБ за аконтацијата за месец Јуни 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2015 година која треба да се плати до 15 Јули 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување.

Објавено на 07/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Инструкција на УЈП за за отпис на камати од неплатени социјални придонеси во период од јануари 2009 година заклучно со декември 2014 година

Со кликнување на повеќе може да ја симнете Инструкцијата на УЈП за отпис на камати за неплатени придонеси како и Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување

Објавено на 05/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.07.2015 до 31.12.2015 година на идентично ниво како и во претходниот период

ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2015 година во облигационите односи помеѓу правни лица стапката на казнена камата е 13,25 %, додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 11,25%…

Објавено на 05/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.