+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Објавен Правилникот за донации во спортот со кој се пропишува постапката за даночно ослободување согласно Законот за данокот на добивка
Во Службен весник на РМ, бр. 126 од 20.6.2019 година објавен е Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти. Со наведениот Правилник кој е донесен од страна на Министерот за финансии и кој влегува во сила на 21 јуни 2019 година се заокружува регулативата за начинот и постапката за остварување на правото на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти, согласно член 30-а од Законот за данокот на добивка…

Објавено на: 21/06/2019

МСФИ е Напис: Новини во Законот за ДДВ
Во Службен весник на РМ, бр. 124 од 18 јуни 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност кој влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, односно на 26 јуни 2019 година. Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новите законски решенија…

Објавено на: 21/06/2019

МСФИ е Напис: Враќање на дел од ДДВ на физички лица – граѓани – стартува од 1 јули 2019 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори и низ практични примери, Ве запознаваме со клучните концепти на системот на враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица – граѓани кој треба да стартува од 1 јули 2019 година…

Објавено на: 20/06/2019

МСФИ е Напис: Оданочување на капитални добивки од движен, недвижен имот и хартии од вредност (акции и удели) од аспект на данокот на личен доход
Во написот кој може да го симнете со кликнивање на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на капитални добивки од движен, недвижен имот и хартии од вредност (акции и удели) од аспект на данокот на личен доход…

Објавено на: 18/06/2019

МСФИ е Вести: Објавени два правилници од Законот за спорт поврзани со издавање на ваучери за остварување на даночно ослободување во спортот
Со наведените Правилници кои влегуваат во сила на 14 јуни 2019 година се уредува постапката на издавање на ваучери од страна на Агенцијата за млади и спорт до спортските клубови и активните спортисти…

Објавено на: 17/06/2019

Право на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2019 година
Согласно член 128 од ЗРО, работниците кои работат ноќе имаат право на посебна заштита за ноќна работа, под услов барем три часа од својата редовна дневна работна обврска да работат ноќе и да одработуваат ноќе третина од полното работно време од својата годишна работна обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повевќе се осврнуваме на правото на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2019 година…

Објавено на: 12/06/2019

МСФИ е Напис: Годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и регрес за годишен одмор
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе во првиот дел се осврнуваме на прашањата поврзани со стекнувањето и користењето на годишен одмор, во вториот дел се осврнуваме на прашањето кога работникот има право на надоместок за неискористен годишен одмор и во третиот дел на написот се осврнуваме на исплатата на регрес за годишен одмор за 2019 година…

Објавено на: 10/06/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец мај 2019 година е негативен и изнесува -0,1%
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на: 07/06/2019

МСФИ Напис: Наплата и плаќање во ефективни странски пари – девизи
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските аспекти на наплатата и плаќањето во ефективни странски пари – девизи со посебен акцент на Одлуката на Нaродната Банка за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање на девизи…

Објавено на: 06/06/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.