+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

Алатка во Microsoft Excel за пресметка на придонеси и данок на личен доход во 2022 година од нето и бруто плата
Со кликнување на повеќе може да преземете Алатка во Microsoft Excel за пресметка на придонеси и данок на личен доход во 2022 година од нето и бруто плата со новото лично ослободување за 2022 година во износ од 8.788 денари…

Објавено на: 17/01/2022

МСФИ Напис: 15 Јануари 2022 краен рок за доставување на евиденцијата и налогот за уплата на надоместокот од продажба на кеси за месец декември 2021 година во корист на Mинистерството за животна средина
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ практичен пример Ве потсетуваме на обврските кои произлегоа од Законот и од Правилникот и начинот на кој ќе се достави Евиденцијата и уплатата на надоместокот во корист на Министерството за животна средина до 15 јануари 2022 година…

Објавено на: 14/01/2022

МСИ Вести: Важно Важно Важно. Известување на Министерство за животна средина во врска со доставување на евиденцијата и налогот за уплата на надоместокот од продажба на кеси за месец декември 2021 година
Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, Ве известува дека е отворена наменска трезорска сметка во рамките на Единствената трезорска сметка, преку кои ќе се врши уплата на паричните средства за надоместок за промет со биоразградливите кеси што согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување од 1 декември 2021 година треба да се уплаќаат на квартална основа…

Објавено на: 13/01/2022
5690ccce2aa445088971a58f0ca73b18-0001

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ДВОДНЕВНО ON LINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА.
Советувањето ќе се одржи на:

– 27 и 28 Јануари 2022 година ‐ четврток и петок (прв термин)
– 3 и 4 Февруари 2022 година ‐ четврток и петок (втор термин)
– 10 и 11 Февруари 2022 година ‐ четврток и петок (трет термин)

Објавено на: 13/01/2022

МСФИ Напис Данок на вкупен приход по годишна сметка за 2021 година (Кои правила важат при оданочувањето со данок на вкупен приход по годишна сметка за 2021 година ?)
Во написот кој можее да го симнете со кликнување подолу на преземи, преку повеќе практични примери, ќе Ве запознаеме со условите и начинот на влегување во системот за плаќање на данок на вкупен приход по годишна сметка за 2021 година…

Објавено на: 13/01/2022

MСФИ е Вести: Предлог измени и дополнување на Законот за платен промет – се пролонгира можноста да се склучуваат договори за компензација, асигнација, цесија и преземање на долг со фирми кои имаат блокирани сметки до 31 Декември 2022 година
Во Собранието на Република Македонија во постапка на донесување е Предлог – Закон за именување и дополнување на Законот за платниот промет. Со предложените измени на Законот се предлага на фирмите кои имаат блокирани сметки да можат меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг да го вршат до 31 Декември 2022 година…

Објавено на: 12/01/2022

МСФИ Вести: Важно, Важно, Важно Известување на Министерство за економија за утврдување надомест (два проценти) за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови
Примената на одредбите од измените на Законот за трговија за уплата на надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во ден недела, како и на државни празници и други празници во 2022 голина е од 1 јануари 2022 година, што значи уплатата на надоместокот ќе се изврши на образец (ПП50), до 15 јануари 2023 година…

Објавено на: 11/01/2022

МСФИ Напис: 15 јануари 2022 година краен рок за поднесување на пријавата за регистрација и дерегистрација за целите на ДДВ
Иако Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност беше ставен на 57-мата седница на Собранието на РСМ за усвојување истиот не беше усвоен до 31 Декември 2021 година. Со тоа де факто до денес не се донесени ниту предлог измените на Законот за ДДВ со кои беше предложено зголемување на прагот за регистрација за целите на ДДВ од 2.000.000 денари на 3.000.000 денари. Имајќи во предвид дека рокот за регистрација и дерегистрација за ДДВ истекува на 15 јануари 2022 година (во овој рок не е закажано/планирано седница на Собранието на РСМ) во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на обврската за задолжителната или доброволна регистрација за ДДВ или дерегистрација за ДДВ согласно постојните одредби на Законот ДДВ…

Објавено на: 11/01/2022

МСФИ Вести: Известување на Министерството за економија за опфат на туристички места во Република С. Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови
Министерството за економија во врска со последните измени на Законот за трговија, а во врска со опфатот на туристички места во Република С. Македонија за вршење на трговија на мало во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови го дава следното соопштение…

Објавено на: 10/01/2022
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец декември 2021 година е позитивен и изнесува 4,3%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец декември 2021 е позитивен и изнесува 4,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2021 година која треба да се плати до 15 јануари 2022 година…

Објавено на: 10/01/2022

Известување на Министерство за економија во однос на измените на Законот за трговија и работењето во недела, на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно со закон
По однос на примената на измените на Законот за трговија објавени во Службен весник на РСМ број 295 од 27 декември 2021 година и проблемите кои настанаа во однос на забраната за работење на трговијата на мало во недела, на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови во продолжение Ви го даваме Известувањето на Министерството за економија дадено на 04.01.2022 година…

Објавено на: 05/01/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.