+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

ujpedanoci

Известување на УЈП во врска со евиденциите на влезни/излезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријавата
Управата за јавни приходи ги известува сите ДДВ обврзници кои од Управата за јавни приходи добиле барање да доставуваат табеларен преглед на влезни и излезните фактури како прилог на Пријавата за данокот на додадена вредност ДДВ-04 преку системот е-даноци заради утврдување на веродостојноста на податоците искажани во поединечните полиња на даночната пријава дека обврската по барањето престанува односно прилозите не треба да ги доставуваат кон ДДВ-04 пријавата…

Објавено на: 18/01/2018
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-godisna-smetka-2017

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обукa за изготвување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2017 година
Почитувани колеги, Ве покануваме на еднодневно КПУ за изготвување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2017 година во следните градови: 31 Јануари 2018 (среда) во Штип – Хотел Оаза; 1 Февруари 2018 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; 2 Февруари 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; 6 Февруари 2018 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; 7 Февруари 2018 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас; 8 Февруари 2018 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал; 10 Февруари 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; 14 Февруари 2018 (среда) во Струмица – Хотел Сириус

Објавено на: 16/01/2018
akontacii

МСФИ е Напис: Плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2018 година
Повеќе за начинот на пресметка и новините поврзани со плаќањето на аконтации на персонален данок на доход кај трговците поединци и самостојни вршители на дејност (ТП сметководители и ТП овластени сметководители, адвокати, ревизори, извршители, нотари, земјоделци, …) кои се оданочуваат со персонален данок на вистинскиот приход може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 15/01/2018
zemjodelec

МСФИ е Напис: 31 Јануари 2018 година краен рок за поднесување на Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица Образец – ПДД-ГИ/ОЗП (Со осврт и на новините во оданочувањето на приходите од продажба на земјоделски производи од 1 јануари 2018 година)
Повеќе за начинот на пополнување и поднесување на годишниот извештај ПДД-ГИ/ОЗП како и за новините во однос на плаќањето на персонален данок при откупот на земјоделски производи од 01.01.2018 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 12/01/2018
ujpedanoci

Инструкции и упатства за користење на апликацијата е-ПДД
Со кликнување на повеќе може да се преземат повеќе Упатства и инструкции во врска со апликацијата е-ПДД и тоа: Упатство за регистрација на корисник, Упатство за аконтативна пресметка, Правилник за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД), Инструкција на УЈП за пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход, Помош и документи околу структурата на xml фајлот за аконтативна пресметка …

Објавено на: 10/01/2018
МСФИ е Напис: 31 јануари 2018 година краен рок за поднесување на годишен извештај за исплатените приходи во 2017 - Образец ПДД-ГИ (ПРЕЗЕМИ)

МСФИ е Напис: 31 јануари 2018 година краен рок за поднесување на годишен извештај за исплатените приходи во 2017 – Образец ПДД-ГИ
Подетално за начинот на пополнување на последниот годишен извештај за исплатените приходи во 2017 – Образец ПДД-ГИ може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 10/01/2018
picture1

МСФИ е Нaпис: Поднесување на последна ДДВ пријава за 2017-та година
ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година согласно член 41 од Законот за данокот на додадена вредност, даночните обврзници се должни да ја достават најдоцна до 25 Јануари 2018 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година…

Објавено на: 09/01/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Декември 2017 година е позитивен и изнесува 3.2%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Објавено на: 09/01/2018
dfa7f6322712614e6e049fc346875c0a_xl

Известување на ИСОС за дополнување на податоците на носителите на уверенија за сметководители и овластен сметководител
ИСОС ги повикува своите членови сметководители и овластени сметководители кои не се вработени кај лиценцирани правни субјекти за вршење на сметководствена дејност (не се вработени во ТП Сметководител ТП Овластен сметководител и Друштво за вршење на сметководствени работи), туку во други правни субјекти, во најкраток можен рок да достават информации за единствениот матичен број на правните субејкт во кои се вработени…

Објавено на: 09/01/2018
Business finance, tax, accounting, statistics and analytic research concept: macro view of office electronic calculator, bar graph charts, pie diagram and ballpoint pen on financial reports with colorful data with selective focus effect

МСФИ е Напис: Примена на личното ослободување за 2018 година согласно одредбите на Законот за персоналниот данок на доход
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските основи за примена на личното ослободување при пресметување и плаќање на персонален данок на доход кога работникот работи со полно или скратено работно време како и на прашањето за правото на користење на лично ослободување при пресметка на плата за работникот кој има договор за дополнително работење со втор работодавач до 40 часа месечно…

Објавено на: 04/01/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.