+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2019 – Април 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2019 – Април 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.03.2019 година…

Објавено на: 20/03/2019

Објавени повеќе подзаконски акти од сферата на Финансирање на политички партии, Спречување на перење на пари и Данокот на личен доход
Во “Службен весник на РСМ” бр. 57 од 18.03.2019 објавени се повеќе подзаконски акти од сферата на Финансирање на политички партии, Спречување на перење на пари и данок на личен доход. Истите може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 19/03/2019
picture1

Одговор на МСФИ Консалтинг по однос на поставено прашање за губење на правото на реинвестирана добивка по основ на продажба на основно средство пред истекот на 5 години
Почитувани, Ве молам да ни одговорите на следното прашање: Компанијата за која го водам сметководството е обврзник на данок на добивка. При составување на даночниот биланс за 2017 година компанијата имаше користено даночно ослободување за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка) согласно член 28 од Законот за данок на добивка. Имено беше намалена даночната основа за износ од 5.500.000 денари врз основа на набавен деловен простор – дуќан.

Објавено на: 18/03/2019

МСФИ е Напис: Организирање на наградни игри (даночен и сметководствен третман во 2019 година)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на законските прописи кои треба да ги имаат во предвид приредувачите на наградни игри и интерактивни игри на среќа – квизови со цел нивно правилно организирање. Исто така даваме и практичен пример за начинот на правилно утврдување на даночните обврски (данок на личен доход, данок на добивка и ДДВ) кои произлегуваат од доделување на добра или услуги на физичките лица добитници на наградите…

Објавено на: 15/03/2019
rmr-80-image-1

МСФИ е Напис: 15 Март 2019 година краен рок за доставување до НБРМ на ВС 11 и ВС 22 за вложувања во и од странство
Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Објавено на: 14/03/2019

МСФИ е Напис: Субвенции за работодавачите согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување во 2019 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме програмите и мерките за вработување, во делот „Подршка за креирање нови работни места“ од кои работодавачите имаат значителен бенефит (финансиска или друга корист), доколку отворат нови работни места.

Објавено на: 12/03/2019
handshake-relathionship-building

Известување на Министерството за труд и социјална политика: Mинимална бруто плата почнувајќи од платата за месец Април 2019 година ќе изнесува 17.943 денари
Согласно известувањето на Министерството за труд и социјална политика минималната бруто плата се усогласува за 3,3% и ќе изнесува 17.943 денари, односно нето 12.507 денари. Согласно Законот за минимална плата усогласувањето ќе започне да се применува со исплатата на платата за месец април 2019 година…

Објавено на: 10/03/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец февруари 2019 година е негативен и изнесува -0,6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – февруари 2019 во однос на просекот за 2018 година е негативен и изнесува -0.6%…

Објавено на: 07/03/2019

МСФИ е Напис: Финансиска помош за лекување и донирани финансиски средства преку отворени специјални телефонски броеви на физички лица – граѓани (сметководствен и даночен третман во 2019 година)
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување во 2019 година. Исто така се осврнуваме и на начинот на оданочување на физичкото лице на кое по неговото лекување ќе му останат неискористени донирани финансиски средства…

Објавено на: 07/03/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.