+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

157192200

МСФИ e Напис: Бонуси за вработените и исплата на 13-та плата во 2017 година (нормативен, даночен и сметководствен третман)
Покрај исплата на „редовните“ плати, со Законот за работните односи, предвидена е и можноста за исплата на 13-та плата, а со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, предвидена е и можноста за исплата на дел по основ на деловна успешност на работодавачот, односно т.н. бонус. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на можноста за исплата на 13-та плата и бонуси на вработените во 2017 година и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

Објавено на: 14/12/2017
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-dekemvri-2017

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Декември 2017 година
Почитувани колеги,
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2017-8 часа ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ во следните термини и градови: • 13 Декември 2017 (среда) во Штип – Хотел Оаза; • 14 Декември 2017 (четврток) во Струмица – Хотел Сириус; •15 Декември 2017 (петок) во Охрид – Хотел Милениум Палас; • 16 Декември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; • 20 Декември 2017 (среда) во Битола – Хотел Милениум; • 21 Декември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; • 22 Декември 2017 (петок) во Прилеп – Хотел Кристал Палас;

Објавено на: 13/12/2017
slika-boleduvanje

МСФИ е Напис: Надомест на плата поради привремена спреченост за работа – боледување
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на надоместокот на плата за време на боледување од аспект на негово регулирање со законите и колективните договори, а исто така на крајот на написот Ви даваме и практичен пример на пресметка на плата, односно надомест на плата за време на боледување кога истото е на товар на работодавачот…

Објавено на: 11/12/2017
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Ноември 2017 година е позитивен и изнесува 3%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Ноември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Објавено на: 07/12/2017
Slika

МСФИ е Напис: Давање на новогодишен надоместок и новогодишни подароци (даночен и сметководствен третман во 2017 година)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која го уредува наведеното прашање како и на сметководствениот и даночниот третман на наведените трошоци во 2017 година.

Објавено на: 07/12/2017
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-01-06 05:23:09Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

МСФИ е Напис: Новини во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (од 1 Јануари 2018 година највисоката основица за придонеси наместо 12 просечни плати ќе изнесува 16 просечни плати)
Во Службен весник на РМ, бр. 171/2017 година објавен е Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со кој се вршат измени во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ”, бр. 142/08…190/2016). Измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување стапуваат на сила на 28.11.2017 година. Подетално за новините во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 30/11/2017
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2017 – Декември 2017
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2017 – Декември 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.11.2017 година…

Објавено на: 22/11/2017
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-noemvri-2017

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Ноември 2017 година
Почитувани колеги,
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2017-8 часа ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ во следните термини и градови: 15 Ноември 2017 (среда) во Штип – Хотел Оаза; 16 Ноември 2017 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; 17 Ноември 2017 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; 18 Ноември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; 21 Ноември 2017 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; 22 Ноември 2017 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас; 23 Ноември 2017 (четврток) во Тетово – Ресторан Принц; 28 Ноември 2017 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус; 29 Ноември 2017 (среда) во Скопје – Хотел Континентал и 30 Ноември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на: 18/11/2017
picture1

МСФИ е Напис: Расходување на основни средства во 2017 година (сметководствен и даночен третман)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на: 13/11/2017
picture1

МСФИ е Напис: Пресметка на плата на вработени со бенифициран стаж
Правото на пресметување стаж со зголемено траење е уредено со одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.98/15…132/16). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на пресметка на плата и придонеси на лица со бенифициран стаж.

Објавено на: 09/11/2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр. 3/2017-8 часа во МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ.

Важно: Секој модул, односно КПУ обука носи 8 признати КПУ часови. Програмата на КПУ обуките на МСФИ Консалтинг е така конципирана да секое предавање е независно само по себе и не е поврзано со било кое претходно предавање (КПУ Обуката за Декември 2017 не е поврзана со КПУ обуките кои беа организирани од МСФИ Консалтинг за месеците Октомври и Ноември 2017 година).

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 16 Декември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
  • 20 Декември 2017 (среда) во Битола – Хотел Милениум
  • 21 Декември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
  • 22 Декември 2017 (петок) во Прилеп – Хотел Кристал Палас