+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

slika

Објавен Правилникот за финансиска поддршка за испата на повисоки плати од минималната плата (Насоки за пополнување на МПИН Декларацијата)
Во Службен весник на РМ број 153 од 2018 година објавен е Правилник за начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата. Со овој правилник кој влегува во сила на 18 Август 2018 година се пропишува начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата, согласно членовите 5-a и 5-б од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18).

Објавено на: 20/08/2018
tax-consultant-768x512

Предлог Измени на Законот за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити (Се предлага ограничување на висината на трошоците кои финансиски друштва можат да ги наплатат при одобрување на потрошувачки кредити)
На предлог на Министерството за финансии, во постапка на донесување е Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити со кој се планира да се ограничи висината на трошоците кои ги плаќаат корисниците на брзи кредити одобрени од финансиски друштва…

Објавено на: 10/08/2018
picture1

Предложен Нов Закон за акцизите
На предлог на Министерството за финансии, во постапка на донесување е Нов Закон за акцизите. Донесувањето на целосно Нов Закон за акцизите е наметнато од потребата за усогласување со акцизното законодавство и со најдобрите практики од земјите на Европската Унија…

Објавено на: 08/08/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јули 2018 година е позитивен и изнесува 2.2%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јули 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.2%…

Објавено на: 07/08/2018
picture1

МСФИ е Напис: Нов закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, Ве запознаваме со новите решенија од ЗРВМР кои се однесуваат на работното време на мобилните работници, истовремено презентирајќи ги истите прашања на начинот на кој беа регулирани со претходниот закон…

Објавено на: 06/08/2018
picture1

Објавени новините во Законот за минимална плата за давање на државна поддршка
Во Службен весник на РМ број 140 од 2018 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, кој е во сила од 30 Јули 2018 година. Со овие измени на Законот се пропишува давање на државна поддршка на работодавачите кои исплаќале на работниците повисок износ на плата од минималната плата…

Објавено на: 02/08/2018
picture1

Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри
Во Собранието на Република Македонија во постапка на донесување е Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините кои ги носи ова Предлог законско решение…

Објавено на: 26/07/2018
korica-juli-avgust-2018

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Јули – Август 2018
Со кликнување на повеќе може да го преземете двобројот ЈУЛИ – АВГУСТ од 2018 година на електронското издание на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на евиденцијата во трговијата на големо и мало, на оданочувањето со персонален данок на доход на остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост, пресметка на надомест на трошоци за користење на сопствено возило за потребите на работодавачот, новините во Законот за трговски друштва, новините во Законот за трговија, најновите измени и дополнувања на Законот за работните односи, новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, новиот Закон за приватни агенции за вработување, предлог Законот за отпишување на камати и даваме одговори на повеќе прашања од областа на даноците….

Објавено на: 22/07/2018
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2018 – Август 2018 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јули 2018 – Август 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.07.2018 година…

Објавено на: 20/07/2018
picture1
Објавено на: 18/07/2018
picture1

МСФИ е Напис: Оданочување на физичките лица со персонален данок на доход за остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост (примена на системот Е-ПДД при пресметка и плаќање на персоналниот данок во 2018 година)
Вo однос на оданочувањето на приходите од авторски права и права од индустриска сопственост со персонален данок на доход во Законот за персоналниот данок на доход предвидени се даночни олеснувања со кои може да се намали даночната основа преку користење на определен процент на нормирани трошоци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на оданочувањето на физичките лица со персонален данок на доход за остварените приходи од авторски права и права на индустриска сопственост со посебен акцент на примената на системот е-ПДД при пресметка и плаќање на персоналниот данок во 2018 година…

Објавено на: 17/07/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.