+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

msfi-konsalting-pokana-za-kpu-noemvri-2018-1

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Ноември 2018 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.4/2018-8 часа ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА во следните термини и градови:

14 Ноември 2018 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Ноември 2018 (петок) во Битола – Хотел Милениум
20 Ноември 2018 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас
21 Ноември 2018 (среда) во Скопје – Хотел Континентал
24 Ноември 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
28 Ноември 2018 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
29 Ноември 2018 (четврток) во Струмица – Хотел Сириус
30 Ноември 2018 (петок) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на: 15/11/2018
picture1

Автентично толкување на Собранието на РМ во врска со одредбата од ЗТД за забрана за основање на трговско друштво од лице кое е содружник во ДОО или во ДООЕЛ чија сметка е блокирана
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 2018 година, даде автентично толкување на членот 29 став (2) точка 4) од Законот за трговските друштва, во врска со забраната за основање на трговско друштво од лице кое е содружник во ДОО или во ДООЕЛ чија сметка е блокирана додека трае блокадата на сметката на друштвото или додека над друштвото не се отвори постапка за ликвидација или стечај. Во Написот кој може да го смнете со кликнување на повеќе, Ви го презентираме Автентичното токување на Собранието на РМ во однос на овие одредби од Законот за трговските друштва…

Објавено на: 09/11/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува 2,6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Октомври 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.6% …

Објавено на: 07/11/2018
picture1

МСФИ е Напис: Нов предлог Закон за данок на личен доход
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новините кои носи ова предлог законско решение во однос на оданочувањето со данок на доход на физичките лица почнувајќи од 1 јануари 2019 година (со посебен осврт на платите, договорите за дело и кириите). Воедно може да го симнете и предложениот текст на Законот објавен на веб страната на Минстерството за финансии…

Објавено на: 06/11/2018
picture1

Од страна на Министерството за финансии објавен е предлог Закон за данок на личен доход кој се предлага да започне да се применува од 1 јануари 2019 година
Со нов Закон за данокот на личен доход (предлог), од 1 јануари 2019 година во Македонија започнува да се применува прогресивното оданочивање на доходот на граѓаните. Детали за најавените даночни новини кај персоналниот данок на доход може да ги преземете со кликнување на повеќе….

Објавено на: 05/11/2018
nov

Примената на повластена ДДВ стапка од 5% за становите се продолжува до 31 Декември 2023 година
Во службен весник на РМ број 198 од 2018 година објавен е Законот за изменување на Законот за данокот на додадена вредност со кој се продолжува промената на повластената ДДВ стапка од 5% на становите до 2023 година…

Објавено на: 01/11/2018
picture1

МСФИ е Напис: Нормативен, сметководствен и даночен третман на трансформирањето на заем и дополнителна доплата во влог
Во написот кој Ви го даваме подолу се осврнуваме на нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на трансформирањето на заемот и на дополнителната доплата во влог…

Објавено на: 01/11/2018
picture2

МСФИ е Напис: Даночен и сметководствен третман на сезонските попусти, распродажби, акциски продажби и други видови на попусти при продажба на трговска стока
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сезонските намалувања на стоките и на другите посебни форми на продажба со цел на едно место оваа проблематика да ја опфатиме од даночен и сметководствен аспект, но и од аспект на Законот за заштита на потрошувачите…

Објавено на: 30/10/2018
ujpedanoci

Известување на УЈП: Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-04 пријава до 29 Oктомври 2018
Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци на 24 и 25 Октомври 2018 година, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува.
Крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата (25.10.2018) се продолжува за 2 (два) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 29.10.2018 година.

Објавено на: 25/10/2018
slika-web

МСФИ е Напис: Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Објавено на: 25/10/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.