МСФИ СоветникАктуелности

Податоци за плата и надоместоци од работен однос заклучно со Мај 2016 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2016 година заклучно со периодот Април 2016 – Мај 2016 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.04.2016 година..

Објавено на 25/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Воведена е постапка за големи зделки кај друштва со ограничена одговорност

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве информираме за овие законски новини во Законот за трговските друштва)

Објавено на 21/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Покрената иницијатива за оспорување на одредби од Законот за ДДВ во делот кој се однесува на намалување на прагот на регистрација за целите на ДДВ (се оспорува регистрацијата за ДДВ на физичките лица)

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи Ви го даваме целосното образложение на подносителот на иницијативата кој во детали објаснува зошто овој Закон треба Уставниот Суд да го укине или поништи…

Објавено на 18/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Април 2016

Со кликнување на повеќе може да го симнете АПРИЛСКИОТ број од 2016 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ СОВЕТНИК…

Објавено на 14/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Нaпис: Рокови за чување финансиски и сметководствени документи и постапка за нивно уништување

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се освруваме на законските обврски на правните лица во однос на роковите на чување и постапката за уништување на финансиски и сметководствени документи…

Објавено на 11/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Одгледување риби во рибници (нормативен, сметководствен и даночен третман)

Подетално за специфичностите на сметководствениот третман на одгледувањето риби во рибници, Ви даваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 08/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Исплата на дивиденда во 2016 година (даночен и сметководствен аспект)

Повеќе во однос на законскиот, сметководствениот и даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2016 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 05/04/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Обврски за правните лица од Законот за заштита за укажувачи

На 18.03.2016 година започна да се применува Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на РМ“ бр. 196/15). Со Законот за заштита на укажувачи, уредено е заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите, односно правните лица во врска со заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите…

Објавено на 31/03/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Физички лица – граѓани во системот на ДДВ

Во изминатиот период голем број на физички лица кои во 2014 година оствариле приходи од закуп на недвижен/подвижен имот или од вршење на земјоделска дејност над 1.000.000 денари добија известување од УЈП за службена регистрација за целите на ДДВ. Исто така и голем број на физички лица кои во 2015 година оствариле приходи врз овие основи над 1.000.000 денари поднесоа барање за регистрација за целите на ДДВ до 15 јануари 2016 година….

Објавено на 29/03/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Нaпис: Наплата и плаќање во ефективни странски пари (девизи)

Во “Службен весник на РМ” број 42/2016 објавена е Нова Одлука за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти, која ќе се применува од 1 Мај 2016 година…

Објавено на 24/03/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странски банки

Во Службен весник на РМ, број 42/16 година, објавена е Нова Одлука за начинот и условите според кои резидентите кои што не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, која влезе во сила на 11 Март 2016 година. ..

Објавено на 22/03/2016 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.