МСФИ СоветникАктуелности

МСФИ е Напис: Сезонски намалувања – распродажба на трговска стока (сметководствен и даночен аспект)

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сезонските намалувања на стоките и на другите посебни форми на продажба со цел на едно место оваа проблематика да ја опфатиме од даночен и сметководствен аспект, но и од аспект на Законот за заштита на потрошувачите…

Објавено на 24/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос заклучно со Септември 2016 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2016 година заклучно со периодот Август 2016 – Септември 2016 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.08.2016 година..

Објавено на 23/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Измeни и дополнувања на општиот колективен договор за стoпанството

Во “ Службен весник на РМ”, бр. 150 од 2016 година објавена е Спогодба за изменување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, која стапи на сила на 10.08.2016 година. Со оваа Спогодба бројот на денови на платен одмор на работникот, врз основа на елементарна непогода, се зголемува од 3 на 7 работни дена. Подетално за наведеното може да прочитате со кликнување на повеќе…

Објавено на 12/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Донации и помошти за настраданите од елементарната непогода (даночен и сметководствен третман)

Во услови на страшната елементарна непогода која го зафати подрачјето на град Скопје и неговата околина, голем број на фирми ја покажуваат својата хуманост со давање на парична помош или донирање на сопствени производи како помош за загрозените подрачја. Во написот кој може да го симнете со кикнување на повеќе, се осврнуваме на законската регулатива врзана за донациите, со посебен акцент на условите, начинот и постапката за остварување на правата на даночните поттикнувања од аспект на ДДВ, данокот на добивка, персоналниот данок на доход и даноците на имот.

Објавено на 10/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Договор за вработување со неполно работно време

Подетално за вработувањето на работник со неполно работно време може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 09/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јули 2016 година е негативен и изнесува –0,4%

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јуни 2016 во однос на просекот за 2015 година е негативен и повторно изнесува – 0,5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2016 година која треба да се плати до 15 Јули 2016 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2015 година без зголемување…

Објавено на 08/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Известување на УЈП: Пропишани нови обрасци поврзани со примена на Законот за даночна постапка и Законот за ДДВ

На веб страната на УЈП објавено е известување за пропишани нови обрасци поврзани со примена на Законот за даночна постапка и Законот за данокот за додадена вредност кои може да го преземете со кликнување на повеќе…

Објавено на 02/08/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

Oдлука на уставен суд – Продолжување на договоритe за вработување под еднакви услови за мажи и жени

Уставниот суд на Република Македонија со одлука У.бр.134 од 21.07.2016, укина дел од одредбите од член 104 став 2 и 4 од Законот за работните односи, со кои беа утврдени различни услови за прекин на работниот однос на мажи и жени. Со кликнување на повеќе може да го преземете образложението на Одлуката на Уставниот суд…

Објавено на 26/07/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

ИНСТРУКЦИЈА НА УЈП ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПРИДОНЕСИ И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ВРЗ ОСНОВА НА ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНИЈА ВРАБОТУВА 2“

На веб страната на УЈП (www.ujp.gov.mk) објавена е инструкција за пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на проектот „Македонија Вработува 2“…

Објавено на 21/07/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Јули / Август 2016

Со кликнување на повеќе може да го симнете двобројот ЈУЛИ / АВГУСТ од 2016 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ СОВЕТНИК…

Објавено на 19/07/2016 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Нaпис: Платен одмор и неплатено отсуство од работа

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на работникот на платен одмор како и на неплатено отсуство од работа…

Објавено на 14/07/2016 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.