+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Најнов број на МСФИ Информатор
МСФИ Советник

Актуелности

Усвоен нацрт текстот на Предлог Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување за зголемени плати
Се предлага субвенционирањето на придонесите за зголемувањето на платите да започне да се применува со исплата на плата за октомври 2019 година, а законското решение ќе се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година.

Објавено на: 10/09/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2019 година е позитивен и изнесува 0,3%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – август 2019 во однос на просекот за 2018 година е позитивен и изнесува 0.3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2019 година која треба да се плати до 15 септември 2019 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2018 година зголемена за 0.3% (АОП 44 од ДБ за 2018 година).

Објавено на: 10/09/2019
pokana_kpu_oktomvri

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Октомври 2019 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
2 Октомври 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
3 Октомври 2019 (четврток) во Охрид – Хотел Јуник
4 Октомври 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
9 Октомври 2019 (среда) во Битола – Хотел Милениум
15 Октомври 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
26 Октомври 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
29 Октомври 2019 (вторник) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
30 Октомври 2019 (среда) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
31 Октомври 2019 (четврток) во Тетово – Хотел Mercure

Објавено на: 10/09/2019

МСФИ е Напис: Плаќања од страна на компаниите на школарини, стипендии, трошоци за стекнување на образование, звања магистри, доктори на науки на вработени или надворешни лица (даночен и сметководствен третман на ваквите трошоци кај друштвата)
Со започнување на учебната година до голем број на компании во нашата земја доаѓаат барања од физички лица (родители или ученици) со кои се бара од компаниите во рамките на нивната општествена одговорност да помогнат на учениците или на студентите со исплата на школарини, односно стипендии. Често пати ваквите барања се и од самите сопственици на друштва каде истите сакаат трошоците за школарина или студирање на нивните деца да бидат на товар на друштвото. Вакви барања за покривање на трошоци до друштвата се доставуваат и за плаќање на постдипломски студии, стекнување на магистратури, докторати и слично. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на наведената проблематика…

Објавено на: 06/09/2019

МСФИ е Напис: Именување и наградување на менаџери (нормативен, даночен и сметководствен третман на исплатите на надоместоци и други примања на менаџерите)
Каков е даночниот третман на другите надоместоци кои ги добиваат менаџерите согласно менаџерскиот договор кој го имаат склучено (пример: право на платен стан или куќа за живеење, плаќање на сметки за телефон кој се користи за приватни потреби, користење на возило за приватни потреби, платено животно осигурување, платено приватно здравствено осигурување, уплата на придонеси во трет пензиски фонд, плаќање на годишни одмори и летувања и други надоместоци) ? Подетално во однос на наведеното низ конкретни примери може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 05/09/2019
mkd-179805

Донесена Одлука на Народната банка со која се овозможува отворање сметки кај странските електронски сервиси за трансакции за комерцијални цели и разгледани други значајни прашања
Советот на Народната банка на 29.08.2019 година одржа редовна седница на која ја разгледа и ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство…

Објавено на: 30/08/2019

МСФИ е Напис: Забрана за конкурентско дејствување (Конкурентска забрана и Конкурентска клаузула)
Забраната за конкурентскo дејствување претставува посебен правен институт кој ја регулира лојалноста на работникот кон работодавачот за времетраењето на работниот однос и одреден период по престанокот на работниот однос. Повеќе во однос на забраната за конкурентско дејствување на работникот може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 30/08/2019

Веб апликација МОЈДДВ за увид во износот на поврат и бришење на фискални сметки достапна за граѓаните
Управата за јавни приходи ги известува граѓаните дека веб апликацијата МојДДВ е достапна на следниот линк https://mojddv.ujp.gov.mk. Веб апликацијата МојДДВ на граѓаните ќе им овозможи целосен увид во сметките што ги скенирале, односно во прометот остварен преку скенираните фискални сметки како и увид во износот на поврат од 15% од пресметаниот ДДВ…

Објавено на: 27/08/2019
ddv

Изменување и дополнување на Одлуката за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ
Во Службен весник на РСМ, бр. 174 од 22.08.2019 година објавена е Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување на добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност…

Објавено на: 23/08/2019

МСФИ е Напис: Расходување на основни средства и нивна продажба како отпад (сметководствен и даночен третман)
Во написот кој може да го синете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на: 21/08/2019
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.