Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на советување за новите законски прописи на 3 Јуни 2015 во Штип, на 4 Јуни 2015 во Скопје, на 5 Јуни во Битола и на 9 Јуни 2015 во Охрид

Почитувани колеги,

Ве покануваме да присуствувате на престојните советувања за новините во законски прописи и нивната практична примена…

Објавено на 29/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2015 – Јуни 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2015 – Јуни 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 27.05.2015 година..

Објавено на 27/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Исклучување и делумно исклучување на правото на одбивка на влезниот ДДВ

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ повеќе примери се осврнуваме на овие ограничувања, односно делумни ограничувања на правото на одбивка на претходниот данок кои ги пропишал законодавецот…

Објавено на 26/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Мај 2015

Со кликнување на повеќе може да го симнете Мајскиот број од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Објавено на 19/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Пропишан начинот на водење на електронска евиденција на работното време и на прекувремената работа

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи се осврнуваме на задолжителните елементи кои треба да ги содржи системот за елек­трон­ска евиденција на работно време и на прекувремената работа како и на останатите новини кои се пропишани со овој Правилник кој влегува во сила на 21 Мај 2015 година…

Објавено на 14/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Нов предлог закон за општа управна постапка

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на новините кои се предлагаат во овој Нов Закон за општа управна постапка…

Објавено на 12/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Инструкција на УЈП за пополнување на МПИН пресметка при користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување

Со кликнување на повеќе може да ја преземете инструкцијата на УЈП со која подетално се дадени насоки за пополнување на МПИН пријавата при пресметка на плата за вработени за кои се користат ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување…

Објавено на 09/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Волонтери, регулатива, даночен третман и плаќање на придонеси во 2015 година

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на законската регулатива која го уредува волонтирањето, правата на надомест на трошоци за храна, превоз, дневници за службени патувања и нивниот даночен третман. Исто така се осврнуваме и на обврската за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување врз основа на повреда на работа и професионална болест на волонтерите во 2015 година…

Објавено на 07/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Април 2015 година е негативен и изнесува – 1,6%

МДБ за аконтацијата за месец Април 2015 година е негативен и изнесува – 1,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2015 година која треба да се плати до 15 Мај 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување.

Објавено на 07/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: ДДВ третман на Тур – операторите при обезбедување на туристички услуги

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ практични примери се осврнуваме на даночниот третман од аспект на ДДВ на работењето на тур-операторите при обезбедување на туристички услуги…

Објавено на 05/05/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Предлог – Закон за отпишување камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на можностите кои се даваат со ова ново предлог законско решение…

Објавено на 29/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.