+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Вести: Објавена Одлуката на Владата со која се намалуваат цените во трговијата на мало на тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за деца и возрасни и хигиенски влошки во периодот од 30 март до 31 мај 2023 година
Во Службен весник број 70 од 30 март 2023 година објавена е Одлука на Владата на РСМ за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Највисоките цени на тоалетната хартија, влажните марамчиња, пелените за деца и возрасни и хигиенските влошки се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 20 март 2023 година, во трговијата на мало, кои цени се намалуваат за 13%. Оваа владина одлука е донесена врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за трговија („Службен весник на РСМ“ бр.16/04…150/22) и вака определените највисоки цени ќе се применуваат до 31 мај 2023 година….

Објавено на: 30/03/2023

МСФИ Напис: Нов Закон за младински додаток (продолжува државната поддршка од 3.000 денари за млади лица до 23 години вработени во производствениот сектор)
На 23.03.2023 година стапи на сила новиот Закон за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.65/23), кој по својата содржина не се разликува од Законот за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.18/20), кој престана да важи на 30.11.2023 година. Повеќе во однос на остварувањето на правото на младински додаток може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви го даваме и текстот на Новиот Закон за младински додаток…

Објавено на: 30/03/2023

Право на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2023 година
Согласно член 128 од ЗРО, работниците кои работат ноќе имаат право на посебна заштита за ноќна работа, под услов барем три часа од својата редовна дневна работна обврска да работат ноќе и да одработуваат ноќе третина од полното работно време од својата годишна работна обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повевќе се осврнуваме на правото на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2023 година…

Објавено на: 28/03/2023

Објавена Одлука на Владата за определување на највисоките цени на јајцата и на оризот во периодот од 21 март до 30 април 2023 година како и пропишување на обврска на трговците да прибавуваат и продаваат свежи јајца од кокошка во количини што се прибавувале и продавале во јануари и февруари 2023 година, а производителите најмалку 70% од своето производство на свежи јајца од кокошка да го стават во промет на домашниот пазар
Во Службен весник на РСМ број 63 од 21 март 2023 година објавена е Одлука на Владата за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед. Со оваа владина Одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на свежи јајца од кокошка и ориз и се определува обврска на трговците кои претставуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно со закон, како и трговците кои претставуваат правни и физички лица регистрирани за вршење на производство кои своите производи ги продаваат на пазарот, да прибавуваат и/или да продаваат свежи јајца од кокошка…

Објавено на: 22/03/2023
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2023 – Април 2023 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2023 – Април 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.03.2023 година…

Објавено на: 21/03/2023

МСФИ Напис: Работа во странство – испраќање на вработени на работа во странство
Работникот може да работи во странство доколку биде испратен од страна на работодавачот да извршува работи во друга држава или доколку склучил договор за работа во странство. Во првиот случај работникот склучува договор за вршење работи во РС Македонија, но поради потребите на работодавачот може да биде упатен да работи во друга држава, а во вториот случај работникот склучува договор за вработување според кој местото на извршување на работата е во странска држава. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе преку одговори на одделни прашања се осврнуваме на овие начини на работење во странство. Воедно Ви даваме и пречистени текстови на посочените законски прописи кои ја уредуваат наведената материја…

Објавено на: 20/03/2023

МСФИ Напис: Објавена нова минимална нето плата од 20.175 денари, односно 29.739 денари бруто плата која ќе се применува при исплата на платите за месец март 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 58 од 16.03.2023 година министерот за труд и социјална политика ја објави висината на минималната бруто плата која ќе изнесува 29.739 денари. Нето платата од овој износ е 20.175 денари и треба да започне да се применува почнувајќи од платата за месец март 2023 година заклучно со исплатата на платата за месец февруари 2024 година. Повеќе во врска со наведеното може да прочитате во написот кој може да го преземете со кликнување подолу на преземи. Воедно Ви ја даваме и Објавата на Министерот за труд и социјална политика за минималната плата како и Пречистен текст на Законот за минимална плата во РСМ и excel алатка за пресметка на платите во 2023 година…

Објавено на: 17/03/2023

МСФИ Напис: Изготвување на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи за 2022 година
Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2022 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе аспекти при изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2022 година…

Објавено на: 15/03/2023

Објавени Одлуките на Владата за замрзнување и намалување на цените на тестенините и на млечните производи од 16 март до 31 мај 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 52 од 9 март 2023 година објавена е Одлука на Владата за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со цитираната Владина одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на тестенини неварени, неполнети ниту поинаку приготвени, што не содржат обично пченично брашно или гриз, без додаток на јајца (макарони и шпагети). Со Одлука на Владата која е објавена во истиот Службен Весник број 52 од 9 март 2023 година определени се највисоките цени во трговијата на мало на следните производи: трајно кравјо млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%; урда; кравјo бело сирење и мешано бело сирење; кравји кашкавал (со исклучок на кравји кашкавал без додатоци и пармезан); кисело млеко; павлака и јогурт, без додатоци.

Објавено на: 10/03/2023

Честит 8 Март на сите свои колешки им посакува МСФИ Консалтинг
Почитувани колешки, соработнички, пријателки, мајки…
Нека Ви е честит Денот на жената, 8-ми Март, со желби секој ден во годината да Ви биде исполнет со љубов и внимание од сите оние кои Ви значат и ги сакате…

Објавено на: 08/03/2023
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.