Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

Даночен и сметководствен аспект на надоместокот нa штета

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот, односно вршителот на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на ваквиот надоместок.

Објавено на 21/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Април 2015

Со кликнување на повеќе може да го симнете Априлскиот број од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Објавено на 16/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Од 15 Април 2015 година влегува во примена ослободувањето од персонален данок и придонеси за работодавачите кои ќе вработат одредени категории невработени лица

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, детално низ примери правиме осврт врз практичните импликации од примената на Законот и поволностите кои можат да ги искористат работодавачите со вработувањето на одредени категории на невработени лица…

Објавено на 14/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Донесен Законот за ослободување од плаќање на придонеси и персонален данок при вработување на одредени категории на невработени лица

Во Службен весник на РМ број 56 од 2015 година објавени се дополнувања на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност кои влегуваат во сила на 15 Април 2015 година. Основна цел на овие дополнувања е поттикнување на вработувањето на повеќе категории невработени лица за што на работодавачите (правни и физички лица ТП или самостојни вршители на дејност) им се даваат одредени бенифиции со ослободување од плаќање на персонален данок и социјални придонеси…

Објавено на 08/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Физички лица / граѓани во системот на ДДВ

Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, се осврнуваме на одредбите на Законот за ДДВ и Законот за персоналниот данок од доход кои одредби имаат директно влијание на дефинирањето / утврдувањето на основата за ДДВ за услугите на закуп од страна на физичките лица регистрирани за целите на ДДВ…

Објавено на 07/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Март 2015 година е негативен и изнесува – 1,7%

МДБ за аконтацијата за месец Март 2015 година е негативен и изнесува – 1,7%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Март 2015 година која треба да се плати до 15 Април 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување.

Објавено на 07/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Соопштение на УЈП во однос на измените на Законот за придонеси и објавена нова верзија на МПИН клиентски софтвер

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кој е во сила од 25.03.2015 година, а се применува почнувајќи со пресметките за месец март 2015 година, највисока основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување…

Објавено на 02/04/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Предлог измени и дополнувања на Законот за персоналниот данок на доход

Во Собранието на Република Македонија, во постапка на донесување се измени на Законот за персоналниот данок на доход кои се предвидува да влезат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените законски новини…

Објавено на 31/03/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2015 – Април 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2015 – Април 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 27.03.2015 година..

Објавено на 27/03/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Најнови измени на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

Во Службен весник на РМ број 48 од 2015 година објавени се измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кои ќе се применуваат при пресметка и уплата на придонесите почнувајќи од март 2015 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ практични примери се осврнуваме на овие новини во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување…

Објавено на 26/03/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.