+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

МСФИ Напис: Надомест на штета поради повреда на работа
Заштитата на работа е составен дел на организацијата на работа и изведувањето на процесот на работа и претставува обврска за секој работодавач. Но, дали работникот или друго лице има право на надомест на штета при секоја повреда на работа и кога работодавачот е одговорен за штета поради повреда на работа ? За сите овие прашања пишуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 29/09/2022

МСФИ Напис: Вработување со скратено (неполно) работно време – пресметка на плата во 2022 година
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 27/09/2022

МСФИ Напис: Времен прекин на работниот процес во компаниите (испраќање на вработените на принуден одмор)
Во услови на економска и енергетска криза како последица на драстично зголемените цени на електрична енергија како и на останатите енергенси се повеќе домашни компании, особено од производниот сектор се одлучуваат во есенскиот или зимскиот период времено да го прекинат работниот процес, односно вработените да ги испратат на принуден одмор…

Објавено на: 23/09/2022
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Спетември 2022 – Октомври 2022 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2022 – Октомври 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2022 година…

Објавено на: 21/09/2022

Продолжен рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи до 31 декември 2022 година
Во Службен весник на РСМ број 206 од 23.09.2022 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се продолжува рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка ќе се применува до 31 декември 2022 година….

Објавено на: 21/09/2022

МСФИ Вести: На прометот на фотонапонски електроцентрали ќе се применуваат одредбите на Reverse Charge (Измена на Одлуката за Reverse Charge со цел да се дефинира/прецизира прометот на изградба на фотонапонски електроцентрали како промет со пренесување на даночната обврска – Reverse Charge)  
Во Службен весник 202 од 16 септември 2022 година објавена е Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник (Одлука за Reverse Charge). Целта на измената е да се разреши проблемот кој постеше во праксата во однос на прометот на изградба на фотонапонски електроцентрали. Имено пред донесување на оваа измена …

Објавено на: 19/09/2022

МСФИ Напис: Субвенционирањето на социјалните придонеси за зголемени плати на работниците до 6.000 денари ќе може да се користи заклучно со платата за месец октомври 2022 година
Во написот кој може да симнете со кликнување подолу на преземи Ве потсетуваме за едно позитивно законско решение за субвенционирање на социјалните придонеси за зголемени плати кое за жал ќе престане да се применува со исплата на платата за месец Октомври 2022 година…

Објавено на: 13/09/2022

Во Службен весник број 197/22 објавена Одлуката со која се ограничува трговската маржа во трговијата на пазарот со електрична енергија
Во Службен весник на РСМ број 197 од 9.9.2022 година објавена е Одлука за посебни услови за трговијата на одделна стока која влезе во сила на 9.9.2022 година. Со оваа одлука се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата на пазарот со електрична енергија. Највисоката трговска маржа на електричната енергија за сите трговски друштва и трговци поединци кои вршат трговија на пазарот со електрична енергија на големо и на мало се утврдува во висина најмногу до 10%….

Објавено на: 12/09/2022
accounting

МСФИ е Вести: Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2022 година е позитивен и изнесува 10.2%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец август 2022 година е позитивен и изнесува 10,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2022 година која треба да се плати до 15 септември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 10,2% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Објавено на: 07/09/2022

МСФИ Напис: 30 Септември 2022 година краен рок за достава на Извештај за трансферни цени до УЈП
Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка, одделни обврзници на данок на добивка по ДБ за 2021 година се должни за деловните или финансиските трансакции со поврзаните лица кои настанале во 2021 година да достават Извештај до Управата за јавни приходи. Извештајот за трансферни цени треба да се достави најдоцна до 30 Септември 2022 година. На прашањата кои даночните обврзници имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември 2022 година, што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи.

Објавено на: 05/09/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.