Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2015 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

МСФИ е Напис: Пренос на добра во постапка на присилна наплата кога доверителот непосредно се стекнува со доброто (без плаќање на парични средства) Пропишан нов образец – ДДВ-ПНПИ/ДС

Во Написот кој Ви го даваме во продолжение низ практични примери се осврнуваме на примената на ова ново законско решение кое де факто со пропишувањето на образецот ДДВ-ПНПИ/ДС од 25 Август 2015 година може и фактички да се применува во праксата…

Објавено на 01/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2015 – Септември 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2015 – Септември 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 27.08.2015 година..

Објавено на 27/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Нaпис: 31 Август краен рок за доставување на Изјава за продолжување на договорот за вработување

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи Ве потсетуваме на оваа законска можност и Ви даваме Терк на Изјава за продолжување на договорот за вработување…

Објавено на 27/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Предлог на Закон за социјално претприемништво

Со Законот за социјално претприемништво утврдени се мерки за поттикнување на социјалното претприемништво, односно поттикнување на нивното основање и развој, мерки за ослободување од даноци и придонеси за вработување, мерки за резервирани договори за јавна набавка и други слични мерки…

Објавено на 25/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: ДДВ третман на прометот кон ТИРЗ – Новини пропишани со измените на Законот за ДДВ

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ примери се осврнуваме на ДДВ третманот на промет на добра и услуги кон корисниците на ТИРЗ, а особено имајќи ги во предвид и новините кои беа пропишани со овие последни измени на Законот за ДДВ…

Објавено на 18/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Донации и спонзорства (Даночен третман во 2015 година)

Излегувајќи во пресрет на барањата на голем број наши читатели кои изразувајќи ја својата хуманост донираа средства за ублажување на последиците од големите поплави кои го зафатија западниот дел од нашата земја, во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, се осврнуваме на целокупната законска регулатива врзана за донациите и спонзорствата во јавните дејности, со посебен акцент на условите, начинот и постапката за остварување на правата на даночните поттикнувања од аспект на данокот на додадена вредност, данокот на добивка, персоналниот данок на доход и даноците на имот…

Објавено на 10/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Јули 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%

МДБ за аконтацијата за месец Јули 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јули 2015 година која треба да се плати до 15 Август 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување.

Објавено на 07/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Соопштение на УЈП во однос на пресметката и уплатата на придонеси по основ на договори за дело, авторски договори и други договори за остварен приход заклучно со 31 јули 2015 година

Со кликнување на повеќе може да го преземете Соопштението на Управата за јавни приходи во однос на пресметката и уплата на придонеси по основ на договори за дело, авторски договори и други договори за остварен приход заклучно со 31 јули 2015 година..

Објавено на 06/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: ДДВ третман на прометот на добра и услуги кон јавните претпријатија задолжени за реализација на повеќе инфраструктурни проекти

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ примери Ви го објаснуваме ДДВ третманот на прометот на добра и услуги кон јавните претпријатија задолжени за реализација на инфраструктурните проекти…

Објавено на 05/08/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Укинување на обврската за плаќање на придонеси на договорите за дело, авторските договори и другите слични договори

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално Ве запознаваме со новите Законски одредби и начинот на нивна примена…

Објавено на 30/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Прекршочни санкции според новиот Закон за прекршоци (Намалени прекршочните казни за правните и физичките лица)

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со прекршочните санкции кои можат да се пропишат и изречат согласно новиот Закон за прекршоци, со посебен акцент на прекршочните санкции определени за правно лице и трговец поединец…

Објавено на 27/07/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.