+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

Businessman working on digital tablet

МСФИ е Напис: Одговорност на содружник во друштво со ограничена одговорност
Одговорноста на содружниците произлегува од повеќе одредби од Законот за трговските друштва. Одговорноста е определена уште со заедничките општи одредби за трговски друштва во ЗТД, каде што е пропишано дека содружниците на друштвото со ограничена одговорност не одговараат за обврските на друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено. Подетално за наведеното може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 11/10/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Септември 2018 година е позитивен и изнесува 2.5%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Септември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.5% …

Објавено на: 08/10/2018
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-oktomvri-2018

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Октомври 2018 година
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2018-8 часа ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА во следните термини и градови: 2 Октомври 2018 (вторник) во Штип – Хотел Оаза
3 Октомври 2018 (среда) во Охрид – Хотел Милениум Палас
5 Октомври 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
6 Октомври 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
9 Октомври 2018 (вторник) во Битола – Хотел Милениум
16 Октомври 2018 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
18 Октомври 2018 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал
26 Октомври 2018 (четврток) во Прилеп – Хотел Кристал Палас

Објавено на: 26/09/2018
slika-dopolnitelno

МСФИ е Напис: Пресметка на плата и придонеси при дополнително работење кај втор работодавач
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на повеќе прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници кај втор работодовач со дополнително работење најмногу до 40 часа месечно…

Објавено на: 25/09/2018
picture1

МСФИ е Напис: Сметководствен и даночен третман на расходувањето на основни средства и нивна продажба како отпад
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на: 25/09/2018
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2018 – Октомври 2018 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2018 – Октомври 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2018 година…

Објавено на: 21/09/2018
picture1

МСФИ е Напис: Нов предлог Закон за вршење на сметководствени работи
Предложеното законско решение е ставено на јавна расправа по што предложениот текст ќе биде доставен во Собраниска постапка за негово донесување. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Објавено на: 21/09/2018
slika

МСФИ е Напис: Збирни набавки на основни средства – (примена на pro-rata концептот на алокација заснован на објективна вредност)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на примената на pro-rata концептот на алокација заснован на објективна вредност во околности кога збирно се стекнуваат повеќе основни средства без притоа од влезната фактура и од прилозите да се има можност да се утврди поединечната вредност на секое одделно стекнато средство…

Објавено на: 19/09/2018
f62fe492c943e59bf8bccd6108381dbd

МСФИ е Напис: Отказ на договорот за вработување од страна на работодавачот (низ судската пракса)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се оврнуваме на престанок на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот со посебен осврт и на судската пракса, односно ставовите на судовите во Република Македонија во врска со ова прашање…

Објавено на: 17/09/2018
korica-septemvri-2018

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Септември 2018
Со кликнување на повеќе може да го преземете СЕПТЕМВРИСКИОТ број од 2018 година на електронското издание на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на повеќе теми како што се: ДДВ третманот на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници, животното осигурување за менаџери и вработени на друштвото, исплата на аванс на дивиденда во 2018 година, рокови за исполнување парични обврски согласно Законот за финансиска дисциплина, финансиска поддршка за испата на повисоки плати од минималната плата, нов Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, враќање на ДДВ на посебни субјекти – нерезиденти, непрофитни организации, странски дипломатски / конзуларни преставништва и меѓународни организации, здравствени прегледи на работниците согласно Законот за безбедност и здравје при работа, пријавување на обврски до Министерството за финансии од страна на субјекти основани од РМ и единиците на локална самоуправа и на крајот Ви даваме повеќе прашања и одговори од сферата на даноците….

Објавено на: 13/09/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.