+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

0001

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на советување за практична примена на законските прописи од областа на даноците и сметководството
Почитувани колеги, Ве покануваме да присуствувате на престојните советувања за практична примена на законските прописи од областа на даноците и сметководството кои МСФИ Консалтинг ќе ги одржи во следните градови: 31 Мај 2017 (среда) во Штип – Хотел Оаза; 1 Јуни 2017 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; 7 Јуни 2017 (среда) во Скопје – Хотел Холидеј Ин и 8 Јуни 2017 (четврток) во Охрид – Хотел Милениум Палас

Објавено на: 27/05/2017
picture1

МСФИ е Напис: Даночен третман на приходите од авторски права и права на индустриска сопственост од аспект на персоналниот данок
Членот 12 од Законот за авторското право и сродните права, авторското дело го дефинира како интелектуална и индивидуална творба од областа на книжевноста, науката и уметноста, изразена на кој било начин и форма. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на даночниот третман на приходите од авторски права и права на индустриска сопственост од аспект на персоналниот данок на доход…

Објавено на: 25/05/2017
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2017 – Јуни 2017 година
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2017 година заклучно со периодот Мај 2017 – Јуни 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.05.2017 година..

Објавено на: 22/05/2017
page1-img1

МСФИ е Вести: Институтот на сметководители и овластени сметковдители (ИСОС) го усвои Tарифникот за надомест за сметководствени услуги
На седницата одржана на 19 мај 2017 година, Собранието на Институтот на сметководители и овластени сметковдители (ИСОС) ја разгледа Одлуката на Управниот одбор за донесување на Тарифник за висината на минималните надоместоци за вршење на книговодствени услуги…

Објавено на: 21/05/2017
d431346fc94cf51cd1dd32d812fa4ae5

МСФИ е Напис: Oданочување на примања на спортистите и другите спортски работници
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на примањата кои ги остваруваат професионалните спортисти и обврската за плаќање на придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување за спортистите аматери…

Објавено на: 19/05/2017
picture1

МСФИ е НАПИС: Рокови за чување финансиски и сметководствени документи и постапка за нивно уништување
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе укажуваме на разликите меѓу одделни закони кои ги уредуваат прашањата за чување на финансиски документи. Истовремено ја објаснуваме и постапката за уништување на финансиските и сметководствените документи…

Објавено на: 11/05/2017
zoo

МСФИ е Напис: Компензација, цесија и асигнација
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на специфичностите на компензацијата, цесијата и асигнацијата, а на крајот на написот Ви даваме и соодветни теркови на овие видови на облигациони односи.

Објавено на: 09/05/2017
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Април 2017 година е позитивен и изнесува 1,5%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Април 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитувен и изнесува 1,5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2017 година која треба да се плати до 15 Мај 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1,5% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Објавено на: 08/05/2017
picture1

МСФИ е Напис: Надоместок поради подолго непрекинато боледување – нормативен и даночен третман –
Правото на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа е право кое на работникот му обезбедува материјална сигурност за време на неспособноста да извршува работни обврски поради болест или повреда на работа, а надоместокот поради подолго непрекинато боледување има за цел да му ги надомести, односно ублажи зголемените трошоци на работникот поради неговата неспособност за работа (трошоци за лекување и сл.)…

Објавено на: 05/05/2017
ugostitelstvo

МСФИ е НАПИС: Физички лица како вршители на угостителска дејност (нормативен и даночен третман)
Предмет на Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е вршењето на угостителска дејност од страна на физички лица, во кој ќе ги наведеме угостителските услуги кои можат да ги вршат физичките лица, обврската за регистрација на угостителската дејност, условите за вршење угостителска дејност, инспекцискиот надзор, пропишаните прекршоци и даночниот третман.

Објавено на: 02/05/2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.