+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

consumer-why-image3

МСФИ е Напис: Сметководствен третман на резервациите (Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства – МСС 37 и Оддел 21 од МСФИ за МСЕ)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи низ практични примери се осврнуваме на условите кои треба да бидат исполнети за да се признае резервација, мерење на резервацијата, резервирање на трошоци во гарантен рок, резервирање за трошоци за обновување на природни богатства, резервации за преструктуирање, резервации кај неповолни договори, резервирање на трошоци врз основа на судски спорови, резервирања кога трошоците ги надоместуваат други субјекти, обелоденување на резервирањето и за неизвесните средства и неизвесните обврски…

Објавено на: 24/01/2019
0001-1

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки за годишна сметка за 2018 година во месец јануари / февруари 2019 година
Почитувани колеги, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
30 Јануари 2019 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
31 Јануари 2019 (четврток) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
5 Февруари 2019 (вторник) во Битола ‐ Хотел Милениум
6 Февруари 2019 (среда) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
7 Февруари 2019 (четврток) во Струмица ‐ Хотел Сириус
8 Февруари 2019 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
12 Февруари 2019 (вторник) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
13 Февруари 2019 (среда) во Тетово ‐ Ресторан Принц
16 Февруари 2019 (сабота) во Скопје ‐ Хотел Континентал

Објавено на: 23/01/2019
picture1

МСФИ е Напис: Новини во пресметката на платите во 2019 година
Подетално за новините во пресметката на платите во 2019 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, а исто така Ви даваме и excel алатка за пресметка на платите од нето и бруто износ…

Објавено на: 22/01/2019
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јануари 2019 – Февруари 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јануари 2018 – Февруари 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.01.2019 година…

Објавено на: 22/01/2019
unnamed

Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси за 2019 година
Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2018 година изнесува 34.079 денари. Најниската основица за пресметка на придонесите за 2018 година изнесува 17.040,00 денари (50% од 34.079,00). Највисока основица за пресметка на придонесите за 2018 година изнесува 545.264,00 денари (16 x 34.079,00). Највисока основица за СВД и ТП за 2018 година изнесува 408.948,00 денари (12 x 34.079,00).

Објавено на: 22/01/2019
d18d1528ee4c2188221135de26d79754_l

31 jануари 2019 година краен рок за поднесување на список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители и доказ за годишно осигурување до ИСОС од страна на субјектите кои вршат сметководствени работи
ТП – сметководител, ТП – овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи се должни најдоцна до 31 јануари 2019 година да му достават на ИСОС список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители со регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар кај Институтот и доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност….

Објавено на: 19/01/2019
picture1

МСФИ е Нaпис: Поднесување на последна ДДВ пријава за 2018-та година
ДДВ обврзниците (правни или физички лица) се должни најдоцна до 25 Јануари 2019 година да ја достават ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2018 година. Иако секоја даночна пријава за целите на ДДВ сама по себе е конечна и се однесува за соодветниот даночен период за кој се доставува, сепак во Написот кој може да го симнете со кликнување повеќе, низ повеќе пратични примери се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2018 година…

Објавено на: 16/01/2019
slika-dopolnitelno

МСФИ е Вести: Измени на Законот за платниот промет (продолжување на можноста за плаќање со пресметка од страна на субјектите кои имаат блокирана сметка уште за една година т.е. до 31.12.2019 година)
Во Службен весник на РМ, број 7 од 2019 година објавен е Законот за изменување на Законот за платниот промет со кои се предвидува одложување на примена на одредбата од членот 25 став (1) од Законот за уште една година, со што правните субјекти со блокирана сметка до крајот на 2019 година ќе можат меѓусебните парични побарувања и обврски да ги намируваат преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг…

Објавено на: 15/01/2019
picture1

МСФИ е Напис: Објавени изменитe и дополнувањатa на Законот за управата за јавни приходи
Во Службен весник на РМ, број 7 од 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за управата за јавни приходи. Законот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, односно на 14.01.2019 година, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година. година. Целта на Законот е да се регулира прибирањето и обработувањето на банкарски податоци од страна на Управата за јавни приходи, заради пополнување на годишната даночна пријава ПДД-ГДП како и за цели на оданочување на физичките лица…

Објавено на: 15/01/2019
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.