+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ СоветникАктуелности

Објавен новиот ДБ за 2019 година во e-tax на УЈП
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 17/02/2020
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Аконтацијата за данокот на добивка за месец јануари 2020 година треба да биде без зголемување
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – декември 2019 во однос на просекот за 2018 година нема зголемување и изнесува 0%…

Објавено на: 14/02/2020

Младински додаток (државна поддршка од 3.000 денари за млади лица до 23 години вработени во производствениот сектор)
Повеќе во однос на остварувањето на правото на младински додаток може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Исто така може да го преземете и изворниот текст на Законот и на подзаконскиот акт со кој е пропишано Барањето за остварување право на младински додаток (образец БМД) кое се поднесува до надлежниот Центар за вработување, според местото на живеење на лицето…

Објавено на: 12/02/2020

МСФИ е Напис: 15 Февруари 2020 година краен рок за поднесување на годишен извештај за уплатениот данок по задршка – Образец ДД-И за 2019 година
Субјектот кој што има обврска да го задржи и да го уплати данокот, согласно членот 24 став 1 од Законот за данокот на добивка има обврска да достави и Извештај за уплатениот данок по задршка за 2019 година. Извештајот ДД-И треба да се достави најдоцна до 15 февруари 2020 година по електронски пат преку системот на е – даноци на УЈП. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската обврска за доставување и начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2019 година…

Објавено на: 10/02/2020

МСФИ е Напис: Оданочување со данок на добивка на ревалоризационите резерви при пренос во акумулирана добивка (објавен Oбразецот ДД-РВ)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 06/02/2020

МСФИ е Напис: Даночен третман на кусоците и отписот на побарувања од физички лица од аспект на данокот на личен доход по годишна сметка за 2019 година
Дали кусоците на залихи и на парични средства и отписот на побарувања од физички лица констатирани со попис на 31 декември 2019 година ќе се оданочуваат со применлива нето даночна стапка на данок на личен доход од 17,6471% како друг доход која се применуваше во 2019 година или ќе се применува нето даночна стапка од 11,1111% која е применлива во 2020 година во период на носење на одлуките од страна на раководството на друштвото. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот третман на кусоците и отписот на неутужени побарувања од физички лица од аспект на данокот на личен доход по годишна сметка за 2019 година…

Објавено на: 04/02/2020
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-godisna-smetka-2019-1

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година во месец јануари/февруари 2020
Почитувани колеги, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2020-8 часа ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ / ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА во следните термини и градови:
28 Јануари 2020 (вторник) во Штип ‐ Хотел Оаза
29 Јануари 2020 (среда) во Битола ‐ Хотел Милениум
30 Јануари 2020 (четврток) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort
31 Јануари 2020 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
4 Февруари 2020 (вторник) во Струмица ‐ Хотел Сириус
5 Февруари 2020 (среда) во Тетово ‐ Хотел Mercure Тетово
6 Февруари 2020 (четврток) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
7 Февруари 2020 (петок) во Скопје ‐ Хотел Континентал
14 Февруари 2020 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
15 Февруари 2020 (сабота) во Скопје ‐ Хотел Континентал

Објавено на: 28/01/2020

МСФИ е Напис: Новини во Законот за извршување
Заштита на загрозените категории на лица кои се соочуваат со егзистенцијални проблеми, но и на социјално ранливите групи на лица, кои не се во можност да го намират своите долгови без да им се загрози личната и егзистенцијата на нивните семејства, e цел на последните измени и дополнувања на Законот за извршување. Повеќе во врска со Новините во Законот за извршување може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе….

Објавено на: 27/01/2020
ujpedanoci

Нова верзија на клиентски софтвер за МПИН образецот во врска со бруто платата за 2020 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси
По однос на пресметката на платите во 2020 година УЈП го има дадено следното соопштение: Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2020 година изнесува 38.319 денари…

Објавено на: 24/01/2020
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.