+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

msfi-konsalting-pokana-za-kpu-godisna-smetka-2022

ВАЖНО: МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обука за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година на 14.02.2023 година
Почитувани колеги,
На почетокот сакаме да Ви изразиме огромна благодарност за поддршката која ни ја дадовте изминатите денови што за нас создава голема одговорност во иднина да бидеме уште подобри и да ви возвратиме на вашата максимална поддршка.
Бидејќи МСФИ Консалтинг во меѓувреме доби одобрение од ИСОС за спроведување на КПУ обуки, а по барање на голем број на наши соработници одлучивме на 14 февруари 2023 година (ВТОРНИК) да организираме еднодневна online КПУ обука 1/2023

Објавено на: 06/02/2023

МСФИ Напис: 15 Февруари 2023 година краен рок за поднесување на годишен извештај за уплатениот данок по задршка – Образец ДД-И за 2022 година
Субјектот кој што има обврска да го задржи и да го уплати данокот, согласно членот 24 став 1 од Законот за данокот на добивка има обврска да достави и Извештај за уплатениот данок по задршка за 2022 година. Извештајот ДД-И треба да се достави најдоцна до 15 февруари 2023 година по електронски пат преку системот на е – даноци на УЈП. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на начинот на пополнување на Извештајот за задржан данок Образецот ДД-И за 2022 година, а воедно може да го преземете и написот во кој поопширно Ве запознаваме со даночниот и сметководствен третман на задржаниот данок на добивка…

Објавено на: 01/02/2023

МСФИ Вести: Обврска на правните лица кои имаат лиценца за вршење на сметководствени работи за доставување на документи до ИСОС до 31 јануари 2023 година
Согласно член 32 став 9 од Законот за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РСМ бр. 173/2022) правните лица со лиценца за вршење на сметководствени работи се должни најдоцна до 31 јануари 2023 година да достават во ИСОС: список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под кој се запишани во соодветниот регистар во ИСОС и доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност…

Објавено на: 30/01/2023

Известување од ИСОС: МСФИ Консалтинг доби одобрение за спроведување на КПУ обуки
Согласно соопштението на ИСОС од 30.01.2023 година и МСФИ Консалтинг доби одобрение за спроведување на КПУ обуки. Во продолжение Ви го даваме интегралното соопштение на ИСОС…

Објавено на: 30/01/2023

Објавени повеќе Правилници од Законот за вршење на сметководствени работи (пропишан начинот на водење на регистрите и пропишани барањата за полагање на испит)
Во Службен весник на РСМ број 14 од 24 јануари 2023 објавени се повеќе подзаконски акти – Правилници од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 173/22). Правилниците може да ги преземете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 26/01/2023
download

Известување на УЈП: Се продолжува рокот за поднесвување на ДДВ-04 пријавата до 27 јануари 2023 година
Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата е (25.01.2023 година) и истиот се продолжува за два работни дена, односно краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.01.2023 година (петок)…

Објавено на: 25/01/2023
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.