+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник
Актуелности

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ во месец Мај и Јуни 2021 година за новините во законските прописи, сметководството и даноците
Почитувани колеги !!!

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ON LINE СОВЕТУВАЊЕ за новините во законските прописи, сметководството и даноците во следните термини:
28 Мај 2021 (петок)
4 Јуни 2021 (петок)
5 јуни 2021 (сабота)

Објавено на: 14/05/2021

МСФИ Напис: Плаќање на данок на добивка при губење на правото на реинвестирана добивка и донации во спортот во 2021 година
Даночните обврзници кои користеле реинвестирана добивка не смеат да ги отуѓат средствата во период од 5 години од денот кога е извршено инвестициското вложување. Во однос на донациите во спортот и намалувањето на пресметаниот данок врз таа основа доколку на даночните обврзници или на лица поврзани со нив, им бидат вратени донираните финансиски средства од страна на спортските субјекти од директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзниците го должат данокот кој би го платиле доколку не го користеле ослободувањето на данокот на добивка. Повеќе во однос на наведеното може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 14/05/2021

Јавни повици за поддршка на стопанството објавени од Владата
На Веб страницата на Владата објавени се неколку јавни повици за давање на поддршка за стопанството заради справување со негативните економски последици од здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 и тоа: Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници, Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции, Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор, Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта, Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби…

Објавено на: 13/05/2021

Прашање на денот: Во кои случаи се пополнува во ДДВ пријавата полето 32-Отстапување на побарување ?
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 10/05/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец април 2021 година е позитивен и изнесува 1,6%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2021 е позитивен и изнесува 1.6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2021 година која треба да се плати до 15 мај 2021 година…

Објавено на: 07/05/2021

МСФИ Напис: Tрошоци за oбука и специјализација на вработените за потребите на дејноста на работoдавачoт (даночен и сметководствен третман во 2021 година)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, се осврнуваме на наведената проблематика со намера да ги појасниме законските основи и даночните реперкусии во 2021 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Објавено на: 06/05/2021

МСФИ Напис: Договори на далечина и надвор од деловните простории на трговецот
Купопродажбата на далечина и надвор од деловните простории станува се почест начин на купување на стоки и услуги, особено изминатиот период кога поради пандемијата се почесто се користи купопродажба преку интернет (електронска продажба), кој е еден од начините на продажба на далечина. Како е уредена продажбата на далечина и продажбата надвор од деловните простории е предмет на написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 05/05/2021

Објава на Владата на РСМ: Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30
На веб страната на Владата објавен е јавен повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29 и 56.30, кои беа затворени со одлука на Владата за целосна забрана за посетители – гости во сите угостителски објекти и други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги. Ова е операционализирање на мерката 3 од шестиот пакет при што на 6000 компании кои вработуваат околу 17 илјади лица, на располагање им се ставаат 9,9 милиони евра за поддршка, колку што се проектирани со мерката…

Објавено на: 29/04/2021

МСФИ Напис: Услови под кои домашни субјекти – резиденти можат да имаат сметки во странство – (Изменета и дополнета Одлуката на Народна банка за отворање на сметки во странство)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 29/04/2021

МСФИ Напис: Вршење работа од дома – законски и даночен аспект
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на одредбите од ЗРО кои се однесуваат на извршување работа од дома со склучување договор за вработување за вршење работа од дома и променет договор за вработување. Укажуваме и на можноста преку измени (анекс) на постојните договори за вработување да се утврди работење од дома, како и можноста со одлука работодавачот да организира работа од дома. Едновремено, во овој напис Ве запознаваме и со даночните аспекти на надоместоците на трошоци за работа од дома од аспект на данокот на личен доход и данокот на добивка…

Објавено на: 27/04/2021

Известување на УЈП за ТП и СВД: Бaрањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност е поставено на системот Е-ПДД
За остварување на правото, физичкото лице кое врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица (образец БФС-СВД/3) со Изјава за исполентост на условите наведени во Законот. Поднесувањето на барањето се врши до 30 април 2021 година преку системот е-Персонален данок – со најава во подменито Доход од вршење самостојна дејност и со внес на барањето преку модулот БФС-СВД/3…

Објавено на: 27/04/2021
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.