+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

ujpedanoci

Известување на УЈП: Вршители на дејност, трговци-поединци кои започнуваат да вршат дејност имаат обврска аконтациите на пдд да ги пресметуваат на основица од 11.598 денари
Самостојните вршители на дејност, трговци поединци кои дејноста отпочнале да ја вршат во 2018 година, имаат обврска аконтациите на персоналниот данок на доход до крајот на годината, да ги пресметуваат и плаќаат на основица од 11.598 денари (50% од 23.196 денари), најдоцна до 15-ти во тековниот за претходниот месец.

Објавено на: 16/03/2018
ceo-business-leader-roundtable1

МСФИ е Напис: 31 Март 2018 краен рок за доставување на образец ДД-01 за пренесување на даночната загуба искажана во ДБ за 2017 (можност за намалување на даночната основа во даночниот биланс за 2018, 2019 и 2020 година)
Подетално за користење на правото на намалување на даночната основа во Даночниот биланс (Образец ДБ) за 2018, 2019 и 2020 година за износот на даночната загуба искажана во даночниот биланс за 2017 година се осврнуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 13/03/2018
rmr-80-image-1

МСФИ е Напис: 15 Март 2018 година краен рок за доставување до НБРМ на ВС 11 и ВС 22 за вложувања во и од странство
Повеќе во врска со изготвувањето на извештаите за вложувањата во и од странство прочитајте во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе и во кој се осврнуваме на обврската за известување согласно Упатствата за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во / од странство…

Објавено на: 12/03/2018
srecen-8-mart

Честит 8 Март на сите свои колешки им посакува МСФИ Консалтинг
МСФИ Консалтинг на сите свои колешки им го честита Денот на жената, 8-ми Март, со желби секој ден во годината да Ви биде исполнет со среќа, љубов и внимание од сите оние кои Ви значат и ги сакате….

Објавено на: 07/03/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Февруари 2018 година е позитивен и изнесува 1.6%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Февруари 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Објавено на: 07/03/2018
picture1

МСФИ е Напис: Плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2018 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на плаќање аконтации на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители на самостојна дејност во 2018 година..

Објавено на: 07/03/2018
picture1

МСФИ е Напис: Организирана исхрана на вработените во 2018 година (даночен и сметководствен третман)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на трошоците за организирана исхрана во 2018 година…

Објавено на: 28/02/2018
picture1

МСФИ е Напис: Предлог Закон за финансиска поддршка на инвестиции (мерки за економски раст и развоj)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените мерки со цел ваше навремено запознавање и информирање…

Објавено на: 26/02/2018
picture1

МСФИ е Напис: Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување – Tрет пензиски столб (нормативен, даночен и сметководствен третман на уплатените придонеси во 2018 година)
Во написот се осврнуваме на нормативниот аспект на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување како и на даночниот третман на уплатените придонеси во третиот пензиски фонд од двата аспекта и кога придонесите се уплаќаат директно од страна на работодавачот, кога постои професионална пензиска шема и кога придонесот се уплаќа директно од страна на физичко лице…

Објавено на: 22/02/2018
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2018 – Март 2018
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2018 – Март 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2018 година…

Објавено на: 22/02/2018
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.