+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

picture1

МСФИ е Напис: Расходување на основни средства во 2017 година (сметководствен и даночен третман)
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на: 13/11/2017
msfi-konsalting-pokana-za-kpu-noemvri-2017

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Ноември 2017 година
Почитувани колеги,
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2017-8 часа ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ во следните термини и градови: 15 Ноември 2017 (среда) во Штип – Хотел Оаза; 16 Ноември 2017 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; 17 Ноември 2017 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; 18 Ноември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; 21 Ноември 2017 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; 22 Ноември 2017 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас; 23 Ноември 2017 (четврток) во Тетово – Ресторан Принц; 28 Ноември 2017 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус; 29 Ноември 2017 (среда) во Скопје – Хотел Континентал и 30 Ноември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на: 10/11/2017
picture1

МСФИ е Напис: Пресметка на плата на вработени со бенифициран стаж
Правото на пресметување стаж со зголемено траење е уредено со одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.98/15…132/16). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на пресметка на плата и придонеси на лица со бенифициран стаж.

Објавено на: 09/11/2017
unnamed

МСФИ е Напис: Предлог новини во Законот за вршење на сметководствени работи (се предлага намалување на бројот на часови за КПУ обуки)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на: 08/11/2017
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2017 година е позитивен и изнесува 2,8%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Октомври 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Објавено на: 07/11/2017
unnamed

МСФИ е Вести: Предлог измени на Законот за платниот промет (продолжување на можноста за плаќање со пресметка од страна на субјектите кои имаат блокирана сметка уште за една година т.е. до 31.12.2018 година)
Од страна на Министерството на финансии на Република Македонија предложени се измени на Законот за платен промет со кои се предвидува одложување на примена на одредбата од членот 25 став (1) од Законот за уште една година, со што правните субјекти со блокирана сметка до крајот на 2018 година ќе можат меѓусебните парични побарувања и…

Објавено на: 30/10/2017
ujpedanoci

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВА ДО 27 ОКТОМВРИ
Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци на 24 и 25 октомври 2017 година, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата (25.10.2017) се продолжува за 2 (два) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.10.2017 година.

Објавено на: 26/10/2017
ujpedanoci

Известување на УЈП: Рокот за поднесување на ДДВ-04 пријава ќе биде продолжен
Поради технички проблеми и отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот (25.10.2017 година) за поднесување на ДДВ-04 пријавата ќе биде продолжен. Во моментот кога ќе се отстранат техничките пречки во ИТ системите, Управата за јавни приходи дополнително ќе информира за достапноста на системот е-Даноци и за…

Објавено на: 25/10/2017
picture1

МСФИ е Напис: Стекнување сопствени акции – нормативен и сметководствен третман
Стекнувањето сопствени акции влијае на обемот на запишаниот основен капитал (основна главнина) па затоа со Законот за трговски е прoпишана посебна постапка за стекнување сопствени акции. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот и сметководствениот третман на стекнување сопствени акции кај друштвата…

Објавено на: 25/10/2017
0001

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на задолжителното континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители
Целта на континуираното професионално усовршување согласно Законот за вршење на смет­ко­вод­стве­ни работи (“Службен весник на РМ”, број 95/12…190/16) е надградување на знаењето на сметководителите и овластените сметководители при што истото треба да го по­­­­­се­ту­ва­­ат сите физичките лица кои имаат стекнато уверение за сметководител и овластен смет­ко­во­­ди­­­тел и се запишани во Регистарот на Институтот…

Објавено на: 23/10/2017
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2017 – Ноември 2017
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2017 – Ноември 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.10.2017 година…

Објавено на: 20/10/2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр. 2/2017-8 часа во МЕСЕЦ НОЕМВРИ.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Ноември 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 18 Ноември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
  • 21 Ноември 2017 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас
  • 22 Ноември 2017 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
  • 23 Ноември 2017 (четврток) во Тетово – Ресторан Принц
  • 28 Ноември 2017 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
  • 29 Ноември 2017 (среда) во Скопје – Хотел Континентал
  • 30 Ноември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал