Актуелности

МСФИ е Напис: Даночен третман на внесување непаричен влог

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери подетално се осврнуваме на даночниот третман на внесување непаричен влог при основање на друштво…

Објавено на 08/10/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Септември 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%

МДБ за аконтацијата за месец Септември 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Септември 2015 година која треба да се плати до 15 Октомври 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување.

Објавено на 07/10/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на советување за новите законски прописи на 29 Септември во Скопје, на 30 Септември во Штип, на 6 Октомври во Битола и на 7 Октомври 2015 во Охрид

Почитувани колеги,

Ве покануваме да присуствувате на престојните советувања за новините во законски прописи и нивната практична примена…

Објавено на 28/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2015 – Октомври 2015 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2015 – Септември 2015 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 27.08.2015 година..

Објавено на 28/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Вложувања во туѓи средства (даночен и сметководствен третман)

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ практични примери се осврнуваме на вложувања во туѓи средства и нивниот даночен и сметководствен третман….

Објавено на 27/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е НАПИС: Продажба на стоки во транзит (сметководствен и даночен третман)

Каков е сметководствениот третман, односно какви се даночните обврски на субјектот кој врши продажба на стоки во транзит се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе….

Објавено на 22/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Ослободување од плаќање придонеси за вработено лице како замена на отсутен работник поради породилно отсуство

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на условите кои треба да бидат исполнети за да може да се користи ослободувањето од плаќање придонеси за вработено лице како замена на отсутен работник поради породилно отсуство…

Објавено на 15/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Септември 2015

Со кликнување на повеќе може да го симнете СЕПТЕМВРИСКИОТ број од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ СОВЕТНИК…

Објавено на 10/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Новини во Законот за даночна постапка (се укинува жалбата како правен лек)

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на пропишаните законски новини кои влегоа на сила на 4 Септември 2015 година…

Објавено на 09/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

Новини во Законот за даноците на имот

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на пропишаните законски новини во Законот за измени и дополнувања на Законот за даноците на имот кои се објавени во Службен весник на РМ, број 154/2015 и кои влегоа во сила на 4 Септември 2015 година…

Објавено на 09/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...

МСФИ е Напис: Пренос на добра во постапка на присилна наплата кога доверителот непосредно се стекнува со доброто (без плаќање на парични средства) Пропишан нов образец – ДДВ-ПНПИ/ДС

Во Написот кој Ви го даваме во продолжение низ практични примери се осврнуваме на примената на ова ново законско решение кое де факто со пропишувањето на образецот ДДВ-ПНПИ/ДС од 25 Август 2015 година може и фактички да се применува во праксата…

Објавено на 01/09/2015 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.