+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникМСФИ Советник

Bо Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ повеќе практични примери се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2019 година…

Повеќе во врска со предлог Новините во Законот за трговските друштва може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе….

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Повеќе во однос на трансферните цени, даночните импликации од примената на трансферните цени, на кого се однесуваат одредбите за трансферните цени, обврските во однос на изработка на Извештај за трансферни цени и новиот рок до кога истиот треба да се достави до УЈП може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во Службен весник на РСМ, бр. 6 од 10.1.2020 година објавен е Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување…

31 јануари 2020 година е краен рок за доставување на писмено барање до УЈП (Образец “ДД – БС“) за признавање на целосната амортизација (расходување) на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој детално низ примери се осврнуваме на примената на Уредбата за амортизација…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – декември 2019 во однос на просекот за 2018 година нема зголемување и изнесува 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2019 година која треба да се плати до 15 јануари 2020 година се утврдува во висина од…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ повеќе примери се осврнуваме на новите законски измени и дополнувања на Законот за ДДВ…

Со кликнување на повеќе, Ви презентираме два фајла од кои еден во pdf и еден во excel фајл со Преглед на даночни стапки на бруто даночна основа, признати трошоци и пресметани стапки за пресметка на данок на доход за исплати во нето износ од 1 јануари 2020 година.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.