+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникДали работодавачот му исплаќа на работникот додаток за минат труд е секогаш актуелно прашање во постапката на контрола од страна на трудовиот инспекторат. Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските основи и Ви даваме практичен пример на пресметка на плата со кој ја илустрираме законската обврска на работодавачот за пресметка на додатокот за минат труд како задолжителен елемент на платата на работникот…

Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) за подготвителните активности за изготвување на годишната сметка за 2020 година.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално низ примери Ве запознаваме со ангажирањето на практиканти, пресметката на данок на личен доход и придонеси на надоместокот за практиканство и начинот на пополнување на МПИН пријавата. Исто така ви даваме и Урнек на Договор за практикантство, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2020 година и Законот за практиканство…

Со измени на Законот за данокот на добивка кои беа усвоени кон крајот на 2018 година во однос на акумулираните добивки кои потекнуваат од 2009 година до 2013 година се направија одредени измени во нивниот даночен третман.
Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој низ примери се осврнуваме на даночната обврска за плаќање на данок на добивка кога акумулираните добивки од 2009 до 2013 година се користат за покривање на загуба…

Со цел да ја појасниме категоријата еднократните приходи кои не произлегуваат од редовното работење во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на категоријата останати приходи од деловното работење на компаниите за кои цениме дека во целост ги задоволуваат критериумите и барањата на Уредбата и Законот и кои треба да бидат исклучени од вкупните приходи при пресметката на падот на приходите како услов за добивање на финансиската поддршка…

Во рамките на Четвртиот сет на економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на COVID 19, во Собранието на Република Македонија, во постапка на разгледување и донесување е Предлог на Закон за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници.

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Ноември 2020 – Декември 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.11.2020 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете НОЕМВРИСКИОТ број од 2020 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Со приближувањето на крајот на годината актуелно станува и прашањето за спроведување на пописот за 2020 година. Во услови на пандемија предизвикана од Ковид 19 факт е дека организацијата на пописот за 2020 година отвора многу прашања од кои особено би ги издвоиле следните: Дали постојат посебни протоколи за спроведувањето на пописот за 2020 година, односно кои протоколи работодавачите треба да ги почитуваат при спроведување на пописот ? Како да се оформат доволно пописни комисии кога поголем број на вработени отсуствуваат од работа заради тоа што се болни, заразени или заради тоа што е реорганизиран работниот процес и вработените работат од дома ? Како да се спроведе мерење, броење или пребројување на средствата на конкретни пописни места кога постои ризик од зараза во услови на групирање на повеќе вработени ? Дали е возможна примена на нови методи во утврдувањето на количината и состојбата на средствата кои би овозможиле целосна заштита на вработените во услови на Ковид 19 ? Одговорите на погоре наведените прашања како и начинот на подготовка и организација на пописот за 2020 година во услови на пандемија предизвикана од Ковид 19 може да ги прочитате во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со клучните одредби на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка. Напоменуваме дека овој напис е пишуван според предложеното законско решение кое е во Собраниска процедура при што постои можност од одредени измени во конечниот текст на Законот за што навремено ќе Ве известиме…

Во Службен весник на РСМ, број 269 од 10.11.2020 година објавени се измени и дополнувања на Програмата за развој на туризмот за 2020 година. Со измените на Програмата предвидени се следните поддршки за туристичкиот сектор како мерки за намалување на економските последиците предизвикани од Коронавирусот: враќање на уплатената такса за привремен престој за 2019 година на сите категоризирани угостителски објекти; грантови за лиценцирани туристички агенции и грантови за лиценцирани туристички водичи…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.