+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Управата за јавни приходи ги известува сите ДДВ обврзници кои од Управата за јавни приходи добиле барање да доставуваат табеларен преглед на влезни и излезните фактури како прилог на Пријавата за данокот на додадена вредност ДДВ-04 преку системот е-даноци заради утврдување на веродостојноста на податоците искажани во поединечните полиња на даночната пријава дека обврската по барањето престанува односно прилозите не треба да ги доставуваат кон ДДВ-04 пријавата…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани колеги, Ве покануваме на еднодневно КПУ за изготвување на Годишна сметка и Финансиски извештаи за 2017 година во следните градови: 31 Јануари 2018 (среда) во Штип – Хотел Оаза; 1 Февруари 2018 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; 2 Февруари 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; 6 Февруари 2018 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; 7 Февруари 2018 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас; 8 Февруари 2018 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал; 10 Февруари 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; 14 Февруари 2018 (среда) во Струмица – Хотел Сириус

Повеќе за начинот на пресметка и новините поврзани со плаќањето на аконтации на персонален данок на доход кај трговците поединци и самостојни вршители на дејност (ТП сметководители и ТП овластени сметководители, адвокати, ревизори, извршители, нотари, земјоделци, …) кои се оданочуваат со персонален данок на вистинскиот приход може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Повеќе за начинот на пополнување и поднесување на годишниот извештај ПДД-ГИ/ОЗП како и за новините во однос на плаќањето на персонален данок при откупот на земјоделски производи од 01.01.2018 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со кликнување на повеќе може да се преземат повеќе Упатства и инструкции во врска со апликацијата е-ПДД и тоа: Упатство за регистрација на корисник, Упатство за аконтативна пресметка, Правилник за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД), Инструкција на УЈП за пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход, Помош и документи околу структурата на xml фајлот за аконтативна пресметка …

Подетално за начинот на пополнување на последниот годишен извештај за исплатените приходи во 2017 – Образец ПДД-ГИ може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година согласно член 41 од Законот за данокот на додадена вредност, даночните обврзници се должни да ја достават најдоцна до 25 Јануари 2018 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.