+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1125 резултати
Страна 1 од 113


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2018-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА во следните термини и градови: • 9 Мај 2018 (среда) во Штип – Хотел Оаза; • 10 Мај 2018 (четврток) во Битола – Хотел Милениум; • 11 Мај 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин; • 15 Мај 2018 (вторник) во Охрид – Хотел Милениум Палас; • 16 Мај 2018 (среда) во Струмица – Хотел Сириус; • 19 Мај 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал; • 22 Мај 2018 (вторник) во Прилеп – Хотел Кристал Палас;

Објавено на 20/04/2018
Волонтер согласно Законот за волонтерство е физичко лице кое дава услуги, вештина и знаења на доброволна основа и без финансиска или друга лична обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на регулативата, даночниот третман и плаќањето на придонеси за волонтери во 2018 година…

Објавено на 17/04/2018
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи, подетално се осврнуваме на законската регулатива со која се уредуваат прашањата за остварување на правото на надоместок на штета што ја претрпел доверителот поради неисполнување на обврската од страна на должникот/вршител на услугата, како и на даночниот и сметководствениот третман на надоместокот…

Објавено на 12/04/2018
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ви ги презентираме новините кои се предлагаат во Законот за работните односи…

Објавено на 10/04/2018
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Објавено на
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на овластувањата и одговорностите на управителот кај друштво со ограничена одговорност како еден од наj присутните облици на трговски друштва…

Објавено на 04/04/2018
Подетално во однос на новините во даночниот третман на капиталната добивка остварена од продажба на недвижен имот и удели од аспект на персоналниот данок на доход, Ви даваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 02/04/2018
Во Законот за трговските друштва, дивидендата се дефинира како дел од добивката на друштвото која што се распределува на содружниците, односно на акционерите на друштвото во согласност со правата определени во уделите, односно во секој род и класа на акции. Сметководствениот и даночниот третман на исплатата на дивиденда во 2018 година го елаборираме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 29/03/2018
Платеното отсуство од работа претставува право на работникот кога од определени оправдани причини не работи, а за истиот период има право на надомест на плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме подетално на наведената проблематика…

Објавено на 27/03/2018
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2018 – Април 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.03.2018 година…

Објавено на 23/03/2018


Страна 1 од 113
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.