+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1491 резултати
Страна 1 од 150


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
На 30-тата седница седница на Владата на РСМ одржана на 27 март 2020 година донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, со која даночните обврзници имаат можност фактурите, покрај во хартиена форма, да ги издаваат и во електронска форма…

Објавено на 27/03/2020
Во „Службен весник на РСМ“ бр. 79 од 26 март 2020 објавена е Одлука за изменување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки. Со оваа одлука изменета е највисоката трговска маржа која трговските друштва и трговците поединци можат да ја применат во трговијата на овие стоки, и тоа: во трговијата на големо – 10% и во трговијата на мало – 15%…

Објавено на
Од страна на Владата на РСМ донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, со која како мерка за поддршка на компаниите кои претрпеле штети во своето работење поради ширење на коронавирусот COVID-19, ќе бидат ослободени од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година…

Објавено на
Од страна на Владата на РСМ донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, со која се пропишува како мерка за поддршка на обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои претрпеле штети во своето работење поради ширење на коронавирусот COVID-19, да бидат ослободени од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април и мај 2020 година…

Објавено на
Развојна банка, Управата за јавни приходи и Централниот регистар на Република Северна Македонија апелираат до фирмите коишто ја прибираат документацијата потребна за аплицирање на првата линија бескаматните кредити како една од мерките за КОВИД-19, тоа да го прават исклучиво по електронски пат…

Објавено на 26/03/2020
Согласно со оваа владина Уредба со законска сила, туристичките агенции ќе издаваат ваучери во вредност на сумата уплатена за аранжманот кој бил откажан како резултат на кризата со Коронавирусот. Со оваа мерка на туристичките агенции ќе им се овозможи да издаваат ваучери на клиентите во износ на уплатената сума којшто може да се искористи за било кое следно патување заклучно со 31.12.2021 година…

Објавено на
Владината Уредба со законска сила пропишува дека работодавците на должниците, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ и носителите на платен промет се должни да запрат со постапување по издадените налози од страна на извршителите, во периодот до 30 јуни 2020 година….

Објавено на
На 26-та седница одржана на 24.3.2020 година, Владата на РСМ донесе донесе Уредба со законска сила за измена на Законот за облигационите односи. Со владината уредба стапката на казнената камата се определува на месечно ниво и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за пет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за четири процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата)…

Објавено на
Со оваа Уредба со законска сила се пропишува намалување на каматата на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки, во висина од 0,015% за секој ден задоцнување, наместо 0,03% како што уредува Законот…

Објавено на
Од страна на Владата на РСМ донесена е Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, со која се регулира примената на Законот за трговските друштва за време на траењето на вонредната состојба. Со членот 2 од Уредбата се овозможува пролонгирање на роковите за свикување и одржување годишно собрание на акционери, како и собир на содружници, од страна на трговските друштва, за време на траењето на вонредната состојба. Пролонгирањето на роковите се однесува и на започнатите постапки за свикување и одржување годишно собрание на акционери, односно собирот на содружници.

Објавено на


Страна 1 од 150
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.