+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1269 резултати
Страна 1 од 127


Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект…

Објавено на 15/02/2019
Со кликнување на повеќе може да ги видите коефициентите на МДБ за 2019 година

Објавено на 14/02/2019
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.6%…

Објавено на
Сите средни и големи компании во РМ покрај годишна сметка за 2018 година имаат обврска до Централниот регистар да достават и неревидирани финансиски извештаи. Комплетот на финансиски извештаи согласно МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи го сочинуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на главнината, Извештај за паричните текови и Сметководствени политики и објаснувачки белешки подготвени во согласност со МСС, односно МСФИ. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2018 година.

Објавено на 12/02/2019
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на 09/02/2019
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на
Почитувани колеги, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.1/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
30 Јануари 2019 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
31 Јануари 2019 (четврток) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
5 Февруари 2019 (вторник) во Битола ‐ Хотел Милениум
6 Февруари 2019 (среда) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
7 Февруари 2019 (четврток) во Струмица ‐ Хотел Сириус
8 Февруари 2019 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
12 Февруари 2019 (вторник) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
13 Февруари 2019 (среда) во Тетово ‐ Ресторан Принц
16 Февруари 2019 (сабота) во Скопје ‐ Хотел Континентал

Објавено на 06/02/2019
Од страна на Министерството за финансии донесен е нов текст на Предлогот на закон за вршење на сметководствени работи, во кој се вградени најголем број од добиените забелешки и сугестии од страна на сметководителите и експертите од оваа област.

Објавено на
Со преминувањето на земјата во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА), правните и физичките лица ќе можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство…

Објавено на 05/02/2019
Во “Службен весник на РМ”, бр. 26 од 04.02.2019 година објавен е Правилникот за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица.

Објавено на


Страна 1 од 127
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.