+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1380 резултати
Страна 1 од 138


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
2 Октомври 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
3 Октомври 2019 (четврток) во Охрид – Хотел Јуник
4 Октомври 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
9 Октомври 2019 (среда) во Битола – Хотел Милениум
15 Октомври 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
26 Октомври 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
29 Октомври 2019 (вторник) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
30 Октомври 2019 (среда) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
31 Октомври 2019 (четврток) во Тетово – Хотел Mercure

Објавено на 11/10/2019
Во однос на вредносните ваучери се наметнуваат следните прашања: Кога настанува даночниот долг за целите на ДДВ при продажбата на вредносните купони? Дали во моментот на продажба на вредносниот купон, трговецот или давателот на услугата е должен да пресмета ДДВ или ДДВ се пресметува во моментот на предавање на доброто или услугата во замена за купонот ? Што доколку истече периодот на важење на вредносните купони, а сопствениците на купоните не ги искористат истите. Дали приходувањето на обврските за неискористените купони подлежи на оданочување со ДДВ ? Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на вредносните купони и низ примери даваме одговори на наведените прашања…

Објавено на 10/10/2019
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со почетното признавање и последователното вреднување на материјалните средства (земјиште или градежен објект) кои се стекнати со цел за нивно изнајмување и генерирање на приходи од наем, односно на правилата утврдени во МСС 40 – Вложувања во недвижности кој го применуваат средните и големите трговци и Оддел 16 од МСФИ за МСЕ кој го применуваат малите и микро трговците….

Објавено на 08/10/2019
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – септември 2019 во однос на просекот за 2018 година е позитивен и изнесува 0.2%…

Објавено на 07/10/2019
Под инвестициони вложувања во туѓи основни средства се сметаат вложувањата во објектот на закуподавачот извршени од страна на закупецот кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект. Во однос на даночниот и сметководствениот третман на инвестиционите вложувања во туѓи недвижности може да прочитате во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 24/09/2019
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2019 – Октомври 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.09.2019 година…

Објавено на 20/09/2019
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнување на законската можност, но и на сметководствените и даночните аспекти на исплатата на аванс на дивиденда во 2019 година…

Објавено на
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, покрај дефинирањето што претставува кривично дело и кога сторителот е кривично одговорен, ќе ги наведеме и кривичните дела од работен однос кои се предвидени во Кривичниот законик и санкциите кои се пропишани за тие кривични дела…

Објавено на 17/09/2019
Согласно член 9 од Предлог Законот, субвенционирањето на социјалните придонеси за зголемувањето на нето платите треба да започне да се применува со исплата на платата за месец октомври 2019 година, а законското решение ќе се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со имплементацијата на предложеното законско решение секако под услов ова законско решение во идентичен текст да биде усвоено и од страна на Собранието на Р.С. Македонија…

Објавено на 11/09/2019
Од страна на Минстерството за финансии објавен е Предлог Законот за данок на моторни возила со што започната е постапка на јавна расправа. По завршувањето на јавната расправа се очекува Предлог Законот да влезе во Собраниска постапка за негово усвојување. Се очекува ова законско решение за данок на моторни возила да биде донесено од страна на Собранието и да влезе во примена од 1 ноември 2019 година…

Објавено на


Страна 1 од 138
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.