+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 2259 резултати
Страна 1 од 226


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на целокупната законска регулатива врзана за донациите и спонзорствата во јавните дејности, со посебен акцент на условите, начинот и постапката за остварување на правата на даночните поттикнувања од аспект на данокот на додадена вредност, данокот на добивка, данокот на личен доход и даноците на имот…

Објавено на 16/07/2024
Владата на својата онлајн седница одржана на 11.07.2024 година по добиената информација за високите температури во кои што се наоѓа државата, ги усвои следните препораки, мерки и превенција за заштита и тоа: Од работни обврски се ослободуваат бремените жени и лица на возраст над 60 години во период од 12.07.2024 (петок) до 18.07.2024 година (четврток). Исто […]

Објавено на 12/07/2024
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец јуни 2024 е позитивен и изнесува 2,4%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец јуни 2024 година која треба да се плати до 15 јули 2024 година…

Објавено на 08/07/2024
Согласно Одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата останува непроменета и за второто полугодие од 2024 година, односно и за периодот од 1 Јануари 2024 година до 31 Декември 2024 година изнесува 6,30%. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2024 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 16,30% додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 14,30%….

Објавено на
Склучениот договор, договорните страни можат да го раскинат во секое време ако за тоа постигнат согласност. Но, раскинувањето на договорот може да биде последица на неисполнување на договорените обврски. Имено, договорот може да се раскине и по барање на едната договорна страна поради неисполнување на обврските на другата страна под условите предвидени со ЗОО, а особено: 1) поради неисполнување на обврските во двостраните договори; 2) поради променети околности и 3) поради невозможност за исполнување. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на сметководствените и даночните аспекти при раскинувањето на договорите во 2024 година…

Објавено на 04/07/2024
Во овој напис Ве потсетуваме на условите и начинот на стекнување на право на младински додаток како државна поддршка за млади лица пропишана со Законот за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.65/23). Со Законот за младински додаток се овозможува исплата на младински додаток од 3.000 денари, кога младо лице до 23 години ќе заснова работен однос во дејностите со претежна производствена дејност…

Објавено на 27/06/2024
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на разликите помеѓу практикантството и практичната обука на ученици и студенти. Исто така ви даваме и Терк на Договор за практикантство, Терк на договор за реализирање на практична обука на ученик кај работодавач, Темплејт за пресметка на данок на личен доход и придонеси на надомест за практиканство во 2024 година, Законот за практиканство, Закон за стручно образование и обука и повеќе прилози поврзани со реализација на практична обука на ученици….

Објавено на 25/06/2024
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2024 година заклучно со периодот јуни 2024 – јули 2024 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.06.2024 година…

Објавено на 20/06/2024
Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на користењето на годишен одмор, надомест за неискористен годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор во 2024 година. Воедно Ви даваме и повеќе теркови како што се: Решение за годишен одмор, Oдлука за исплата на регрес, Спогодба за исплата на регрес во помал износ и Одлука за исплата на надоместок за неискористен годишен одмор. Ви го даваме и пречистениот текст на Законот за работните односи….

Објавено на 18/06/2024
ДДВ третманот на услугите почнувајќи од 1 јануари 2024 година е променет согласно влегувањето во примена на новиот член 14 донесен со Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ („Службен весник на РСМ”, бр. 199/23). Членот 14 од ЗДДВ го определува местото на прометот на услугите од што зависи дали определена услуга ќе биде предмет на оданочување со ДДВ или не. Повеќе за ДДВ третманот на прометот на услуги во 2024 година низ повеќе примери може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 13/06/2024


Страна 1 од 226
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.