+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1139 резултати
Страна 1 од 114


Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јуни 2018 – Јули 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.06.2018 година…

Објавено на 22/06/2018

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговор на прашањата поврзани со даночниот третман на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2018 година.

Објавено на 13/06/2018
Со цел операционализација на Законот за финансиска поддршка на инвестиците во Службен весник на РМ број 106 од 2018 година објавени се: Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација и Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната документација. Наведените правилници влегуваат во сила на 8 Јуни 2018 година.

Објавено на 08/06/2018
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Мај 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.8%…

Објавено на 07/06/2018
Сезонската работа се заснова на договор за вработување на определено време. Работникот кој склучил договор за вработување на определено време, ги остварува правата од работа како и работник кој склучил договор за вработување на неопределено време. Од ова правило има одредени исклучоци, Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на регулативата која ја уредува сезонската работа…

Објавено на 05/06/2018
Со кликување на повеќе може да преземете теркови на договор за вработување, решение за годишен одмор, одлука за надоместување на штета, одлука за изрекување на парична казна…

Објавено на
Според Уставниот суд, законски утврдената минимална основна плата на работникот со посебниот Закон за минимална плата е посебно право, и не може да биде детерминирана од услов кој го доведува во прашање тоа загарантирано посебно право со Законот, за утврдување на минималната основна плата на работникот. Подетално за одлуката на Уставниот суд се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 04/06/2018
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2018 година и неговиот сметководствен и даночен третман.

Објавено на 28/05/2018
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Мај 2018 – Јуни 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.05.2018 година…

Објавено на 21/05/2018


Страна 1 од 114
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.