+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1188 резултати
Страна 1 од 119


Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2018 – Ноември 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 19.10.2018 година…

Објавено на 19/10/2018
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2018-8 часа ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА во следните термини и градови: 2 Октомври 2018 (вторник) во Штип – Хотел Оаза
3 Октомври 2018 (среда) во Охрид – Хотел Милениум Палас
5 Октомври 2018 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
6 Октомври 2018 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
9 Октомври 2018 (вторник) во Битола – Хотел Милениум
16 Октомври 2018 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
18 Октомври 2018 (четврток) во Скопје – Хотел Континентал
26 Октомври 2018 (петок) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
29 Октомври 2018 (понеделник) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 17/10/2018
Одговорноста на содружниците произлегува од повеќе одредби од Законот за трговските друштва. Одговорноста е определена уште со заедничките општи одредби за трговски друштва во ЗТД, каде што е пропишано дека содружниците на друштвото со ограничена одговорност не одговараат за обврските на друштвото, ако со овој закон поинаку не е определено. Подетално за наведеното може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 11/10/2018
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Септември 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 2.5% …

Објавено на 08/10/2018
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговор на повеќе прашања и дилеми кои се наметнуваат при вработување на работници кај втор работодовач со дополнително работење најмногу до 40 часа месечно…

Објавено на 25/09/2018
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на расходувањето на материјалните основни средства и нивна продажба подоцна како отпад со посебен осврт на важноста во обезбедување на соодветна документација при отписот на овие средства од сметководствената евиденција на друштвото…

Објавено на
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2018 – Октомври 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2018 година…

Објавено на 21/09/2018
Предложеното законско решение е ставено на јавна расправа по што предложениот текст ќе биде доставен во Собраниска постапка за негово донесување. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на клучните новини кои ги носи предложеното законско решение во сметководствената професија…

Објавено на
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на примената на pro-rata концептот на алокација заснован на објективна вредност во околности кога збирно се стекнуваат повеќе основни средства без притоа од влезната фактура и од прилозите да се има можност да се утврди поединечната вредност на секое одделно стекнато средство…

Објавено на 19/09/2018
Подетално за новините кои ги носи овој закон ќе Ве запознаеме на претстојното наше советување во рамките на КОНТИНУИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ – ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА.

Објавено на


Страна 1 од 119
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.