+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 2083 резултати
Страна 1 од 209


МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Ве потсетуваме дека во Службен весник на РСМ број 91 од 28.04.2023 година беше објавена измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која беше продолжен рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка се применува до 30 јуни 2023 година…

Објавено на 01/06/2023
На веб страната на ИСОС (отвори) објавен е Правилник за начин на и постапка за добивање на уверение за сметководител и овластен сметководители. Овој Правилник е донесен од страна на Управниот одбор на ИСОС и истиот влегува во сила со денот на неговото донесување, односно на 26 05 2023 година. Согласно член 22 од Правилникот лицата кои се стекнале со статус на сметководител и овластен сметководител, како и правните лица кои се стекнале со лиценци за работа пред донесување на овој правилник, се должни да се усогласат во рок од 90 дена од донесување на овој правилник и должни се да достават писмено Известување до Архивата на Институтот (до 24.08.2023 година).

Објавено на 29/05/2023
Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2023 година на стручното списание од областа на сметководството, даноците и финансиите МСФИ СОВЕТНИК…

Објавено на 26/05/2023
Со новиот Закон за задругите („Службен весник на РСМ“ бр.101/23), се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, регистрација, работење, видот на задругите, надзорот над работењето и престанокот на задругите. Законот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, односно на 24.05.2023 година. Повеќе во врска со Новиот Закон за задругите може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе. Воедно ви го даваме и законскиот текст на новиот Закон за задругите…

Објавено на 25/05/2023
Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот мај 2023 – јуни 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.05.2023 година…

Објавено на 22/05/2023
МСФИ КОНСАЛТИНГ организира еднодневни КПУ обуки број 2/2023-8 во МАЈ 2023 година во следните термини и градови:
I. СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
– 17 Мај 2023 (среда) во Штип ‐ Хотел Оаза
– 19 Мај 2023 (петок) во Охрид ‐ Хотел UNIQUE Resort & Spa
– 26 Мај 2023 (петок) во Скопје ‐ Хотел Холидеј Ин
– 31 Мај 2023 (среда) во Прилеп ‐ Хотел Кристал Палас
II. ON LINE СОВЕТУВАЊЕ

– 18 Мај 2023 (четврток)
– 27 Мај 2023 (сабота)

Објавено на 12/05/2023
Многу често во секојдневното работење, друштвата имаат потреба од испраќање на своите вработени на едукација, специјализација, посетување на стручни курсеви и семинари чија цел е стекнување на вработените со одделни вештини и знаења, добивање на уверенија и лиценци кои се потребни во деловното работење на друштвата. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночните реперкусии во 2023 година кои можат да ги предизвикаат трошоците за образование, односно трошоците за стручно оспособување на вработените кога истите паѓаат на товар на друштвото…

Објавено на 11/05/2023
Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на финансиската помош која македонските компании ја одобруваат на физичките лица – граѓани за нивно лекување во 2023 година. Исто така се осврнуваме и на начинот на оданочување на физичкото лице на кое по неговото лекување ќе му останат неискористени донирани финансиски средства…

Објавено на 09/05/2023
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец април 2023 е позитивен и изнесува 5,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец април 2023 година која треба да се плати до 15 мај 2023 година…

Објавено на 08/05/2023
Капар е сума пари или одредено количество заменливи предмети кои едната страна ги дава на другата договорна страна со цел обезбедување на исполнувањето на својата обврска, а пишманлак е кога едната или двете страни во договорот предвидат можност да се откажат од договорот со давање на извесен паричен износ или предмети. Но, кога со капарот е договорено право некоја од договорните страни да се откаже (пишмани) од договорот, тогаш капарот има функција на откажување на договорот (пишманлак). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на капарот и пишманлакот и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

Објавено на 05/05/2023


Страна 1 од 209
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.