+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1775 резултати
Страна 1 од 178


Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК) за подготвителните активности за изготвување на годишната сметка за 2020 година.

Објавено на 10/12/2020
МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.2/2019-8 часа ВО МЕСЕЦ МАЈ/ЈУНИ 2019 ГОДИНА во следните термини и градови:
15 Мај 2019 (среда) во Штип – Хотел Оаза
16 Мај 2019 (четврток) во Битола – Хотел Милениум
17 Мај 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
21 Мај 2019 (вторник) во Струмица – Хотел Сириус
22 Мај 2019 (среда) во Охрид – Хотел UNIQUE Resort & Spa
29 Maj 2019 (среда) во Прилеп – Хотел Кристал Палас
31 Мај 2019 (петок) во Тетово – Хотел Mercure
07 Јуни 2019 (петок) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
08 Јуни 2019 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал

Објавено на 05/06/2019
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Јуни 2021 – Јули 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.06.2021 година…

Објавено на 22/06/2021
Правото на годишен одмор е едно од основните уставно загарантирани права од работен однос, кое на работникот му припаѓа независно дали засновал работен однос на неопределено или определено време, со полно или со неполно работно време. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2021 година и неговиот сметководствен и даночен третман…

Објавено на 16/06/2021
Со доаѓањето на времето за берба на голем број на земјоделски производи, стануваат актуелни прашањата за откупот и исплатата на откупените земјоделски производи кој правните лица го вршат од физички лица – земјоделци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на откупот на земјоделски производи и оданочувањето на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2021 година…

Објавено на 14/06/2021
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

Објавено на 10/06/2021
До друштвото е доставено решение од Управата за јавни приходи со кое се наложува присилно извршување на парична казна/глоба изречена од прекршочната комисија при Министерството за внатрешни работи, со забрана на користење на 1/3 од платата на вработен во друштвото до целосна наплата на изречената глоба. Ве молам за мислење дали решението за присилна наплата на парична казна/глоба има приоритет за наплата пред другите побарувања за присилна наплата?

Објавено на 09/06/2021
Со клинување на повеќе може да го симнете написот во кој преку повеќе практични примери, Ве запознаваме со условите и начинот на влегување во системот за плаќање на данок на вкупен приход во 2021 година…

Објавено на 08/06/2021
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец мај 2021 е позитивен и изнесува 1.9%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец мај 2021 година која треба да се плати до 15 јуни 2021 година…

Објавено на 07/06/2021
За тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на компаниите кои вршат продажба на трговска стока во транзит и каков е сметководствениот третман може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 03/06/2021
Во Службен весник на РСМ број 119 од 1 Јуни 2021 година објавени се следните протоколи и тоа: Протокол за превентивни мерки за сите работни места; Протокол за отворање и работа на кафетерии; Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана; Протокол за работа на угостителски објекти за сместување (хотели, мотели, хостели, пансиони и други објекти за сместување); Општ Протокол за организирање на спортски натпревари во услови на пандемија co COVID-19 и Протокол за организирање свадби/прослави и веселби. Одлуката може да ја симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на 02/06/2021
Согласно Законот за здравствено осигурување, здравственото осигурување, може да биде задолжително и доброволно. Задолжително здравствено осигурување е востановува за сите граѓани на РС Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност и еднаквост, а доброволното здравствено осигурување за обезбедување на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој подетално се осврнуваме на правата од задолжително здравствено осигурување…

Објавено на 01/06/2021


Страна 1 од 178
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.