+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Програма на неработни денови за 2024 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2024 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 јануари (понеделник), Нова Година,
 • 07 јануари (недела), Божиќ,  првиот ден на Божиќ според православниот календар, односно 08 јануари (понеделник) е неработен ден,
 • 06 мај (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
 • 10 април (среда), Рамазан Бајрам,  првиот ден на Рамазан Бајрам,
 • 01 мај (среда), Ден на трудот
 • 24 мај (петок) „Св. Кирил и Методиј“- Ден на сесловенските просветители,
 • 02 август (петок), Ден на Републиката,
 • 8 септември (недела), Ден на независноста, односно 09 септември (понеделник) е неработен ден
 • 11 октомври (петок), Ден на народното востание,
 • 23 октомври (среда), Ден на македонската револуционерна борба
 • 8 декември (недела), “Св. Климент Охридски”, односно 09 декември (понеделник) е неработен ден.

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 јануари (сабота), Бадник, ден пред Божиќ, 
 • 19 јануари (петок), Богојавление (Водици),
 • 03 мај (петок), Велики Петок, петок пред Велигден,
 • 21 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
 • 28 август (среда), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 01 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,
 • 01 ноември (петок), Празникот на сите светци,
 • 25 декември (среда), првиот ден на Божиќ.

За граѓаните од муслиманска вероисповед

 • 16 јуни (недела), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 ноември (петок), Ден на албанската азбука 

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 јануари (сабота), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 08 април (понеделник), Меѓународен ден на Ромите 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 мај (четврток), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 12 октомври (сабота), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 септември (сабота), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

 • 21 декември (сабота), Ден на настава на турски јазик  

Програма на неработни денови за 2023 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2023 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 јануари (недела), Нова Година, 02 јануари (понеделник) е неработен ден
 • 07 јануари (сабота), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,
 • 17 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
 • 21 април (петок), Рамазан Бајрам,  првиот ден на Рамазан Бајрам,
 • 01 мај (понеделник), Ден на трудот
 • 24 мај (среда) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители,
 • 02 август (среда), Ден на Републиката,
 • 8 септември (петок), Ден на независноста,
 • 11 октомври (среда), Ден на народното востание,
 • 23 октомври (понеделник), Ден на Македонската Револуционерна Борба
 • 8 декември (петок), “Св. Климент Охридски”.

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 јануари (петок), Бадник, ден пред Божик, 
 • 19 јануари (четврток), Богојавление (Водици),
 • 14 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден,
 • 17 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,
 • 2 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
 • 28 август (понеделник), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 10 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,
 • 01 ноември (среда), Празникот на сите светци,
 • 25 декември (понеделник), првиот ден на Божик. 

За граѓаните од муслиманска вероисповед

 • 28 Јуни (среда), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам,

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 ноември (среда), Ден на Албанската азбука,

 
За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 јануари (петок), Свети Сава,

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 08 април (сабота), Меѓународен ден на Ромите, 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 мај (вторник), Национален ден на Власите, 

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 25 септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур, 

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 септември (четврток), Меѓународен ден на Бошњаците, 

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

21 декември (четврток), Ден на настава на турски јазик.

Програма на неработни денови за 2022 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2022 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 јануари (сабота), Нова Година,
 • 07 јануари (петок), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,
 • 01 мај (недела), Ден на трудот, односно  02 мај (понеделник) е неработен ден,
 • 25 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
 • 02 мај (понеделник), Рамазан Бајрам,  првиот ден на Рамазан Бајрам,
 • 24 мај (вторник) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители,
 • 02 август (вторник), Ден на Републиката,
 • 8 септември (четврток), Ден на независноста,
 • 11 октомври (вторник), Ден на народното востание,
 • 23 октомври (недела), Ден на Македонската Револуционерна Борба, односно 24 октомври (понеделник) е неработен ден,
 • 8 декември (четврток), “Св. Климент Охридски”.

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 јануари (четврток), Бадник, ден пред Божик, 
 • 19 јануари (среда), Богојавление (Водици),
 • 22 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден,
 • 10 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
 • 28 август (недела), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 18 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,
 • 01 ноември (вторник), Празникот на сите светци,
 • 25 декември (недела), првиот ден на Божик. 

За граѓаните од муслиманска  вероисповед

 • 09 Јули (сабота), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам,

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 ноември (вторник), Ден на Албанската азбука,

 
За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 јануари (четврток), Свети Сава,

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 08 април (петок), Меѓународен ден на Ромите, 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 мај (понеделник), Национален ден на Власите, 

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 5 октомври (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур, 

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 септември (среда), Меѓународен ден на Бошњаците, 

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

21 декември (среда), Ден на настава на турски јазик.

Програма на неработни денови за 2021 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2021 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

01 јануари (петок),  Нова Година,

07 јануари (четврток), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,

01 мај (сабота),  Ден на трудот,

03 мај (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,

13 мај (четврток), Рамазан  Бајрам, првиот ден на Рамазан  Бајрам,

24 мај (понеделник) Св. Кирил и МетодијДен на сесловенските просветители,

02 август (понеделник), Ден на Републиката,

8 септември (среда),  Ден на независноста,

11 октомври (понеделник), Ден на народното востание,

23 октомври (сабота),  Ден на Македонската Револуционерна Борба,

8 декември (среда),  “Св. Климент Охридски,

 

За граѓаните од православна вероисповед

06 јануари (среда),  Бадник, ден пред  Божик,

19 јануари (вторник), Богојавление (Водици),

30 април (петок),  Велики Петок, петок  пред  Велигден,

18 јуни (петок),  Духовден, петок  пред  Духовден,

28 август (сабота),  Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

 

За граѓаните од католичка вероисповед

05 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,

01 ноември (понеделник), Празникот на сите светци,

25 декември (сабота),  првиот ден на Божик.

 

За граѓаните од муслиманска вероисповед

20 Јули  (вторник), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам,

 

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

22 ноември (понеделник), Ден на Албанската азбука,

 

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

27 јануари (среда),  Свети  Сава,

 

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

08 април (четврток), Меѓународен ден на Ромите,

 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

23 мај (недела),  Национален ден на Власите,

 

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

16 септември (четврток), Јом  Кипур, првиот ден на Јом  Кипур,

 

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

28 септември (вторник), Меѓународен ден на Бошњаците,

 

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

21 декември (вторник), Ден на настава на турски јазик.

Програма на неработни денови за 2020 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2020 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ
01 јануари (среда), Нова Година,

07 јануари (вторник), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,

20 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
01 мај (петок), Ден на трудот,

24 мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители, односно 25 мај
(понеделник) е неработен ден.

24 мај (мај), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам, односно 25 мај (понеделник) е неработен ден.
02 август (недела), Ден на Републиката, односно 03 август (понеделник) е неработен ден.

8 септември (вторник), Ден на независноста,

11 октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 октомври (понеделник) е неработен ден.
23 октомври (петок), Ден на Македонската Револуционерна Борба,

8 декември (вторник), “Св. Климент Охридски”,
За граѓаните од православна вероисповед
06 јануари (понеделник), Бадник, ден пред Божик,

19 јануари (недела), Богојавление (Водици),

17 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден,

05 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).
За граѓаните од католичка вероисповед
13 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,

01 ноември (недела), Празникот на сите светци,
25 декември (петок), првиот ден на Божик.
За граѓаните од муслиманска вероисповед
31 Јули (петок), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам,
За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ
22 ноември (недела), Ден на Албанската азбука,
За граѓаните припадници на српската заедница во РМ
27 јануари (понеделник), Свети Сава

 

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ
08 април (среда), Меѓународен ден на Ромите
За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ
23 мај (сабота), Национален ден на Власите,
За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ
28 септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур,
За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ
28 септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците,
За граѓаните припадници на турската заедница во РМ
21 декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик.

 

Програма на неработни денови за 2019 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2019 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

• 01 јануари (вторник), Нова Година,
• 07 јануари (понеделник), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,
• 29 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
• 01 мај (среда), Ден на трудот,
• 24 мај (петок) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители,
• 04 јуни (вторник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,
• 02 август (петок), Ден на Републиката,
• 8 септември (недела), Ден на независноста, односно 09 септември (понеделник) е неработен ден,
• 11 октомври (петок), Ден на народното востание,
• 23 октомври (среда), Ден на Македонската Револуционерна Борба,
• 8 декември (недела), “Св. Климент Охридски”, односно 09 декември (понеделник) е неработен ден.

За граѓаните од православна вероисповед

• 06 јануари (недела), Бадник, ден пред Божик,
• 19 јануари (сабота), Богојавление (Водици),
• 26 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден,
• 14 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден,
• 28 август (среда), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

• 22 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден,
• 01 ноември (петок), Празникот на сите светци,
• 25 декември (среда), првиот ден на Божик.

За граѓаните од муслиманска вероисповед

• 11 август (недела), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам,

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

• 22 ноември (петок), Ден на Албанската азбука,

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

• 27 јануари (недела), Свети Сава,

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

• 08 април (понеделник), Меѓународен ден на Ромите,

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

• 23 мај (четврток), Национален ден на Власите,

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

• 09 октомври (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур,

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

• 28 септември (сабота), Меѓународен ден на Бошњаците,

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

• 21 декември (сабота), Ден на настава на турски јазик.

Програма на неработни денови за 2018 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2018 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

01 јануари (понеделник), Нова Година
07 јануари (недела), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар, односно
08 јануари (понеделник) е неработен ден
09 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
01 мај (вторник), Ден на трудот,
24 мај (четврток) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
15 јуни (петок), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,
02 август (четврток), Ден на Републиката
8 септември (сабота), Ден на независноста
11 октомври (четврток), Ден на народното востание,
23 октомври (вторник), Ден на Македонската Револуционерна Борба,
8 декември (сабота), “Св. Климент Охридски”

За граѓаните од православна вероисповед

06 јануари (сабота), Бадник, ден пред Божик
19 јануари (петок), Богојавление (Водици)
06 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
25 мај (петок), Духовден, петок пред Духовден
28 август (вторник), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

02 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
01 ноември (четврток), Празникот на сите светци
25 декември (вторник), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

21 август (вторник), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

22 ноември (четврток), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

27 јануари (сабота), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

08 април (недела), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

23 мај (среда), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

19 септември (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

28 септември (петок), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

21 декември (петок), Ден на настава на турски јазик

Програма на неработни денови за 2017 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2017 година, неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 јануари (недела),  Нова  Година, односно 02 јануари (понеделник) е неработен ден
 • 07 јануари (сабота),  Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
 • 17 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
 • 01 мај (понеделник), Ден на трудот,
 • 24 мај (среда)  „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
 • 25 јуни (недела),  Рамазан  Бајрам, првиот ден на Рамазан  Бајрам, односно 26 јуни
  (понеделник) е неработен ден
 • 02 август (среда),  Ден на Републиката
 • 8 септември (петок),  Ден на независноста
 • 11 октомври (среда),  Ден на народното востание,
 • 23 октомври (понеделник), Ден на Македонската Револуционерна Борба,
 • 8 декември (петок),  “Св. Климент Охридски”

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 јануари (петок),  Бадник, ден пред  Божик
 • 19 јануари (четврток), Богојавление (Водици)
 • 14 април (петок),  Велики Петок, петок  пред  Велигден
 • 02 јуни (петок),  Духовден, петок  пред  Духовден
 • 28 август (понеделник), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 17 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
 • 01 ноември (среда),  Празникот на сите  светци
 • 25 декември (понеделник), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

 • 01 септември (петок),  Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 ноември (среда),  Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 јануари (петок),  Свети  Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 08 април (сабота),  Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 мај (вторник), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 30 септември (сабота),  Јом  Кипур, првиот ден на Јом  Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 септември (четврток), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

 • 21 декември (четврток), Ден на настава на турски јазик


Програма на неработни денови за 2016 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно Законот за празници на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр. 21/98 и 18/07) во 2016 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 јануари (петок), Нова година
 • 07 јануари (четврток), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
 • 01 мај (недела), Ден на Трудот
 • 02 мај (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
 • 24 мај (вторник), „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
 • 5 јули (вторник) Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
 • 02 август (вторник), Ден на Републиката
 • 08 септември (четврток), Ден на независноста
 • 11 октомври (вторник), Ден на народното востание
 • 23 октомври (недела), Ден на Македонската Револуционерна Борба, односно 24 октомври (понеделник) е неработен ден
 • 08 декември (четврток), “Св. Климент Охридски”

* Доколку државните празници и празниците на РМ се паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

За граѓаните од православна вероисповед

 •  06 јануари (среда), Бадник, ден пред Божик
 • 19 јануари (вторник), Богојавление (Водици)
 • 29 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
 • 17 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден
 • 28 август (недела), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 28 март (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
 • 01 ноември (вторник), Празникот на сите светци
 • 25 Декември (недела), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

 •  12 септември (понеделник), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 •  22 ноември (вторник), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 •  27 јануари (среда), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 •  8 април (петок), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 •  23 мај (понеделник), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 •  12 октомври (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 •   28 септември (среда), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

 •  21 декември (среда), Ден на настава на турски јазик

 

Програма на неработни денови за 2015 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2015 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

·     01 јануари (четврток), Нова Година

·     07 јануари (среда), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар

·     13 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар

·     01 мај (петок), Ден на трудот

·     24 мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители, односно 25 мај (понеделник) е неработен ден

·     17 јули (петок), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

·     02 август (недела), Ден на Републиката, односно 3 август (понеделник) е неработен ден

·     08 септември (вторник), Ден на независноста

·     11 октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 октомври (понеделник) е неработен ден

·     23 октомври (петок), Ден на Македонската Револуционерна Борба

·     08 декември (вторник), “Св. Климент Охридски”

За граѓаните од православна вероисповед

·     06 јануари (вторник), Бадник, ден пред Божик

·     19 јануари (понеделник), Богојавление (Водици)

·     10 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден

·     29 мај (петок), Духовден, петок пред Духовден

·     28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

·     06 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден

·     01 ноември (недела), Празникот на сите светци

·     25 декември (петок), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

·     24 септември (четврток), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

·     22 ноември (недела), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

·     27 јануари (вторник), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

·     08 април (среда), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

·     23 мај (сабота), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

·     23 септември (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

·     28 септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

·     21 декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик

Напомена:     Доколку државните празници и празниците на РМ се паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен

Програма на неработни денови за 2014 година (ПРЕЗЕМИ ВО PDF)

Согласно со Законот за празници на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2014 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

·     01 јануари (среда), Нова Година

·     07 јануари (вторник), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар

·     21 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар

·     01 мај (четврток), Ден на трудот

·     24 мај (сабота) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители

·     28 јули (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

·     02 август (сабота), Ден на Републиката

·     08 септември (понеделник), Ден на независноста

·     11 октомври (сабота), Ден на народното востание

·     23 октомври (четврток), Ден на Македонската Револуционерна Борба

·     08 декември (понеделник), “Св. Климент Охридски”

За граѓаните од православна вероисповед

·     06 јануари (понеделник), Бадник, ден пред Божик

·     19 јануари (недела), Богојавление (Водици)

·     18 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден

·     06 јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден

·     28 август (четврток), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

·     21 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден

·     01 ноември (сабота), Празникот на сите светци

·     25 декември (четврток), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

·     4 октомври (сабота), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам


За 
граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

·     22 ноември (сабота), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

·     27 јануари (понеделник), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

·     08 април (вторник), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

·     23 мај (петок), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

·     4 октомври (сабота), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

·     28 септември (недела), Меѓународен ден на Бошњаците

Заграѓаните припадницина турската заедницаво РМ

·     21 декември (недела), Ден на настава на турски јазик

 

Програма на неработни денови за 2013 година

Согласно со Законот за празници на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2013 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 Јануари ( вторник), Нова Година
 • 07 Јануари (понеделник), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
 • 01 Мај (среда), Ден на трудот
 • 06 Мај (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
 • 24 Мај (петок) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
 • 02 Август ( петок), Ден на Републиката
 • 08 Август (четврток) Рамазан Бајрам,  првиот ден на Рамазан Бајрам
 • 08 Септември (недела), Ден на независноста, односно 9 септември (понеделник) е неработен ден
 • 11 Октомври (петок), Ден на народното востание
 • 23 Октомври (среда), Ден на македонската револуционерна борба
 • 08 Декември (недела), “Св. Климент Охридски”, односно 9 декември (понеделник) е неработен ден

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 Јануари (недела), Бадник, ден пред Божик 
 • 19 Јануари (сабота), Богојавление (Водици)
 • 03 Мај (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
 • 21 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден
 • 28 Август (среда), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 01 Aприл (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
 • 01 Ноември (петок), Празникот на сите светци
 • 25 Декември (среда), првиот ден на Божик 

За граѓаните од муслиманска  вероисповед

 • 15 Октомври (вторник), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 Ноември (петок), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 Јануари (недела), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 08 Април (понеделник), Меѓународен ден на Ромите 

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 Мај (четврток), Национален ден на Власите 

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 14 Септември (сабота), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур 

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 Септември (сабота), Меѓународен ден на Бошњаците 

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

 • 21 Декември (сабота), Ден на настава на турски јазик  

 

Програма на неработни денови за 2012 година

Согласно Законот за празници на Република Македонија (Службен весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2012 година неработни денови се:

За сите граѓани на РМ

 • 01 Јануари (недела), Нова Година, односно 02 Јануари (понеделник) е неработен ден
 • 07 Јануари (сабота), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар
 • 16 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
 • 01 Мај ( вторник), Ден на Трудот
 • 24 Мај (четврток), „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
 • 02 Август (четврток), Ден на Републиката
 • 19 Август (недела) Рамазан Бајрам,  првиот ден на Рамазан Бајрам, односно 20 Август(понеделник) е неработен ден
 • 08 Септември (сабота), Ден на независноста
 • 11 Октомври (четврток), Ден на народното востание
 • 23 Октомври (вторник), Ден на Македонската револуционерна борба
 • 08 Декември (сабота), “Св. Климент Охридски”

*** Напомена: Доколку државните празници и празниците на РМ паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

За граѓаните од православна вероисповед

 • 06 Јануари (петок), Бадник, ден пред Божик
 • 19 Јануари (четврток), Богојавление (Водици)
 • 13 Април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
 • 01 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден
 • 28 Август (вторник), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

 • 09 Aприл (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден
 • 01 Ноември (четврток), Празникот на сите светци
 • 25 Декември (вторник), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска  вероисповед

 • 25 Октомври (четврток), Курбан Ба`јрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 • 22 Ноември (четврток), Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

 • 27 Јануари (петок), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

 • 8 Април (недела), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

 • 23 Мај (среда), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

 • 26 септември (среда), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

 • 28 Септември (петок), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

 • 21 Декември (петок), Ден на настава на турски јазик

Соопштение неработни денови за 2012 (преземи)

 

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.