+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да ја симнете excel алатката за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитните субјекти)…

Со кликнување на повеќе може да го преземете Прирачникот за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година…

Во 2020 година како резултат на здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата со COVID – 19, голем број на компании во нашата земја се соочија со сериозни финансиски потешкотии и нарушена ликвидност во своето работење. Проблемот со нарушената ликвидност со кој се соочија компаниите најдобро може да се илустрира токму преку Извештајот за паричните текови. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално се осврнуваме на начинот на изготвување на Извештајот за парични текови за 2020 година, а воедно Ви даваме и алатка во Microsoft Excel којa може да Ви помогне при составување на Извештајот за паричен тек.

Со кликнување на повеќе може да ги погледнете коефициентите за ревалоризација по годишна сметка за 2020 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.