МСФИ Консалтинг

За сметководство, даночни совети и планирање – ДОО – Скопје

  • Ул. 11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија, Скопје
  • Жиро Сметка 210-0676392801-76-НЛБ Банка АД – Скопје
  • Жиро Сметка 280-1001042042-51-Силк Роуд Банка АД – Скопје
  • Телефони: +389 2 3112 323; +389 2 3112 334;
  • Moбилни: +389 70 317 142 / +389 70 333 713
  • Техничка поддршка: +389 78 263 380 / +389 78 833 795