+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
www.ujp.gov.mk Управа за јавни приходи
www.nbrm.mk Народна банка на РМ
www.finance.gov.mk Министерство за финансии
www.sojuzkomori.org.mk Сојуз на комори на РМ
www.piom.com.mk Фонд за ПИО
www.sitel.com.mk ТВ Сител
www.sec.gov.mk Комисија за ХВ
www.utrinski.com.mk Утрински весник
www.zvrm.gov.mk Агенција за вработување
www.vlada.mk Влада на РМ
www.bloomberg.com Бизнис
www.stat.gov.mk Државен завод за статистика
www.kapital.com.mk Списание Капитал
www.mse.org.mk Македонска берза
www.economy.gov.mk Министерство за економија
www.iasb.org Одбор за МСС
www.sei.gov.mk Секретаријат за европски прашања
www.ifac.org Меѓународен сојуз на сметководители
www.sobranie.mk Собрание на РМ
www.aicpa.org Американски институт на сметководители
www.fzo.org.mk Фонд за здравство
www.pu.mfin.hr УЈП на Хрватска
www.customs.gov.mk Царина
www.taxadmin.minfin.bg УЈП на Бугарија
www.cdhv.org.mk Централен депозитар за хартии од вредност
www.poreskauprava.gov.sr УЈП на Србија
www.crm.org.mk Централен регистер на РМ
www.europa.eu Европска Унија
www.mtsp.gov.mk Министерство за труд и Социјална политика
www.investinmacedonia.com Инвестирајте во РМ
www.katastar.gov.mk Катастар
www.bjn.gov.mk Биро за јавни набавки
www.iorrm.org.mk Институт на овластени ревизори на РМ
www.dzr.mk Државен завод за ревизија
www.mtc.gov.mk Министерство за транспорт и врски
www.apprm.gov.mk Агенција за поддршка на претприемништво

Leave a Reply

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг од месец Октомври 2017 година започнува со организирање на едукативни обуки за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Октомври 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 26 Октомври 2017 (четврток) во Прилеп - Хотел Кристал Палас
  • 27 Октомври 2017 (петок) во Скопје - Хотел Холидеј Ин
  • 28 Октомври 2017 (сабота) во Скопје - Хотел Континентал
  • 31 Октомври 2017 (вторник) во Струмица - Хотел Сириус