+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
МСФИ КОНСАЛТИНГ за своите клиенти ги обезбедува следните консалтинг услуги:

 

  • професионална едукација од областа на финансиите, сметководството и даноците во форма на семинари за континуирано професионално усовршување
  • изработка на приговори и жалби по записници и решенија на инспекциски органи
  • изработка на бизнис планови;
  • изработка на инвестициони програми;
  • финансиска анализа;
  • устројување на даночна евиденција;
  • устројување на сметководствена евиденција со практично поставување на организацијата на сметководствениот сектор;
  • индивидуален даночен и сметководствен консалтинг;
  • имплементација на меѓунардните сметководствени стандарди (МСС/МСФИ и МСФИ за МСЕ) кај друштвата;

 

МСФИ Консалтинг – Скопје на своите клиенти им гарантира услуга со висок квалитет, професионална дискреција и доверба, како и перманентна и ентузијастичка експертска поддршка и посветеност на решавањето на нивните деловни проблеми во најкраток можен рок.

Leave a Reply

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.