+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Известување на Централниот Регистар за начинот на поднесување на годишните сметки и финансиски извештаи за 2016 година (ПРЕЗЕМИ) За субјектите кои се должни за доставување на годишни сметки и финансиски извештаи до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар на Република Македонија, во согласност со член 469 од Законот за трговските друштва („Сл. Весник на…

Се известуваат сите обврзници за поднесување на годишни сметки, дека Централниот регистар на РМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2016 година, во деновите 25.02.2017 (сабота) од 08:00 до 16:00 часот, 27.02.2017 (понеделник) и 28.02.2017 (вторник) од 08:00 до 20:00 часот….

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2017 година заклучно со периодот Февруари 2017 – Март 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2017 година..

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ практични примери се осврнуваме на условите кои треба да бидат исполнети за да се признае резервација, мерење на резервацијата, резервирање на трошоци во гарантен рок, резервирање за трошоци за обновување на природни богатства, резервации за преструктуирање, резервации кај неповолни договори, резервирање на трошоци врз основа на судски спорови, резервирања кога трошоците ги надоместуваат други субјекти, обелоденување на резервирањето и за неизвесните средства и неизвесните обврски.

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2016 во однос на просекот за 2015 година е негативен и изнесува – 0,1%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јануари 2017 година која треба да се плати до 15 Февруари 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2015 година без зголемување…

Подетално во однос на прашањето за склучување на договор за вработување со работник може да прочитате во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе во кој Ви даваме и модел на Договор за вработување со полно работно време…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.