+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на поврзните лица за целите на ДДВ…

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2017 година заклучно со периодот Април 2017 – Мај 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.04.2017 година..

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно Законот за вршење сметководствени работи и Статутот објавува повик за доставување документација за стекнување со лиценца и упис во регистрите за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи. Сите правни лица кои имаат вработено овластени сметководители и сметководители кои се запишани во…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на платените премии за животно осигурување од страна на друштво обврзник на данок на добивка во корист на негов менаџер или на негови вработени…

Од страна на на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавено е соопштение во врска со јавните расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци за месечните трошоци за книговодствени услуги кои беа одржани во Скопје, Штип, Струмица, Прилеп, Кавадарци, Битола, Кичево, Ресен, Дебар, Гостивар, Куманово, Охрид, Струга, Велес, Тетово на кои учествуваа преставници на сметководствени бироа и самојстојни сметководители…

На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавен е Регистар на овластени сметководители и Регистар на сметководители во кој се внесени лицата за кои Институтот има добиено потврда дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност од Централниот регистар до 29 март 2017 година. Официјалните регистри ќе се дополнуваат како ќе се добиваат потврдите од Централниот регистар…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитувен и изнесува 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Март 2017 година која треба да се плати до 15 Април 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1,3% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.