+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПочитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА НОВИНИТЕ ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, СМЕТКОВОДСТВОТО И ДАНОЦИТЕ.
Советувањето ќе се одржи на следните термини:
27 октомври 2021 (среда)
29 октомври 2021 (петок)
Советувањето започнува во 10 часот и трае до 16 часот и се доделуваат 8 КПУ часа.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи се осврнуваме на повеќе актуелни прашања поврзани со евиденцијата на амбалажата и нејзиниот сметководствен и даночен третман…

Чести се прашањата поврзани со престанокот на работниот однос поради што во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, посветуваме внимание на повеќе прашања поврзани со престанокот на работниот однос и правата и обврските на страните од договорот за вработување: работодавачот и работникот…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец септември 2021 е позитивен и изнесува 3.6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2021 година која треба да се плати до 15 октомври 2021 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ОКТОМВРИСКИОТ број од 2021 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Амортизација претставува системска распределба на износот на средството кое подлежи на амортизација во текот на неговиот корисен век на употреба. Расходувањето на основните средства преставува постапка на дефинитивно исклучување на средството од употреба, кога тоа средство веќе нема никаква употребна вредност и истото не може да се продаде или подари, од причина што е дотраено, уништено, застарено и сл. Во написот кој може да го преземете со кликнување подолу на преземи подетални низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на амортизацијата и расходување на основните средства во 2021 година…

Со одредбите на членовите 51 до 54 од Законот за данок на личен доход се дефинира даночниот третман на приходите од закуп и подзакуп. Согласно член 52 од Законот, обврзник на данокот на доход од закуп и подзакуп е физичко лице кое остварува доход од закуп и подзакуп. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално низ примери се осврнуваме на оданочувањето на приходите од закуп и подзакуп со данок на личен доход во 2021 година…

Ова не е прв пат да се носи закон за алтернативно решавање на споровите, односно медијацијата започна кај нас да се применува со донесување на два закони за медијација во 2006 година и 2013 година. Во насока на целосно усогласување со европското законодавство, во собраниска постапка е донесување нов Закон за медијација. Подетално во врска со Предлог Законот за медијација може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Со Законот за дополнување на Законот за облигационите односи (Службен весник на РСМ, бр. 215 од 16.9.2021 година), се внесуваат одредби со кои се утврдуваат одделни ограничувања во однос на течењето на договорната камата. Законот стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, а ќе се применува од 1 октомври 2021 година. Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој Ве запознаваме со новините кои се пропишани со овие дополнувања на Законот за облигационите односи…

И во 2021 година компаниите кои ги исполнија критериумите добија финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година согласно Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година (Службен весник на РСМ број 85/2021, во сила од 19.04.2021 година). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со враќање на финансиската поддршка или можноста за нејзино претварање во грант…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2021 – Октомври 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2021 година…

Во Службен весник на РСМ, бр. 215 од 16.9.2021 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва. Измените на ЗТД стапуваат на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“, односно на 24.09.2021 година. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на овие најнови измени на Законот за трговските друштва…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.