+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

  Прашања и одговори од сферата на даноците (ПРЕЗЕМИ): ДДВ третман на обезбедување на исхрана со послужување ДДВ третман на продадено земјиште претходно стекнато од физичко лице нерегистриран ДДВ обврзник Право на одбивка на влезен ДДВ за набавен канцелариски мебел Услуги на веб хостинг, одржување на веб страна, одржување на софтвер и регистрација на домеин…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Од страна на НБРМ со Одлука број 39714 од 26 Декември 2017 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година. Подетално за начинот на пресметка на казнената камата прочитајте во Написот Пресметка на казнена (затезна) камата до 30 Јуни 2018 година кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

При составување на МПИН пријавата во јануари 2018 година не заборавајте дека во делот Параметри за пресметка на придонеси треба да отворите нов период и да го смените износот на личното ослободување (да се внесе 7.531). Останатите параметри не ги менувајте. Потешкиот пат е да го симнете најновиот клиентски софтвер од сајтот www.ujp.gov.mk.

Во службен весник на РМ број 197 од 2017 година објавени се следните Правилници и тоа: Правилникот за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД), Правилникот за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход, Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување) и Правилникот за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари…

Со правилникот се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок на обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот за персоналниот данок на доход, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот. Правилникот може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.