+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2017 – Ноември 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.10.2017 година…

Целта на континуираното професионално усовршување согласно Законот за вршење на смет­ко­вод­стве­ни работи (“Службен весник на РМ”, број 95/12…190/16) е надградување на знаењето на сметководителите и овластените сметководители при што истото треба да го по­­­­­се­ту­ва­­ат сите физичките лица кои имаат стекнато уверение за сметководител и овластен смет­ко­во­­ди­­­тел и се запишани во Регистарот на Институтот…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи. подетални низ примери се осврнуваме на законската можност за покривање на загубите на друштвото преку дополнителни доплати уплатени од страна на содружниците, односно акционерите…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Септември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Управата за јавни приходи објави инструкција во однос на начинот на пополнување на МПИН декларацијата за користење на финансиска помош од страна на работодавачите кои ги исполнуваат условите согласно Законот за минимална плата. Интегралниот текст на инструкцијата може да го симнете со кликнување на повеќе…

Законот за работните односи го уредува пренесувањето на правата и обврските кои произлегуваат од работен однос во случаите на пренесување на трговско друштво или делови на трговското друштво на друг работодавач како резултат на законски пренос или статусни промени. Повеќе на наведената проблематика се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во “Службен весник на Република Македонија” број 132/2017 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе преку одговори на прашања кои во изминатиот период беа поставувани од ваша страна и преку практични примери ќе се обидеме да дадеме насоки во однос на пресметката на плата за месец Септември 2017 година кај друштвата каде промените во минималната плата предизвикуваат соодветни импликации и имаат можност да добијат финансиска помош од државата…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2017 – Октомври 2017 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2017 година…

На 12-тата седница на Собранието на РМ чие продолжение беше одржано на 19.09.2017 година, изгласан е Законот за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со изгласаните измени на овој Закон покрај останатото се бришат и членовите од 136 до 139 од Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на наплата на радиодифузна такса…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг од месец Октомври 2017 година започнува со организирање на едукативни обуки за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Октомври 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 26 Октомври 2017 (четврток) во Прилеп - Хотел Кристал Палас
  • 27 Октомври 2017 (петок) во Скопје - Хотел Холидеј Ин
  • 28 Октомври 2017 (сабота) во Скопје - Хотел Континентал
  • 31 Октомври 2017 (вторник) во Струмица - Хотел Сириус