+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ примери детално Ве запознаваме со клучните одредби на Предлог Законот во однос на правата и обврските на работодавачите по однос на користењето на оваа финансиска поддршка. Напоменуваме дека овој напис е пишуван според предложеното законско решение при што постои можност од одредени измени во конечниот текст на Законот за што навремено ќе Ве известиме. Исто така Ви го даваме и текстот на Предлог Законот.

Kој износ треба да се наведе во делот Б од обрасците „образец ДДТДВП/БВФП-1″, „образец ДД-ГДВП/БВФП-2″ на реден број 1. Финансиски резултат пред оданочување искажан како добивка пред оданочување во Билансот на успех (АОП 250 од БУ за 2020 година)?

За враќање на износот на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување, поднесете Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година „образец ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО“ кој е објавен и на системот е-Даноци…

Со кликнување на повеќе може да ја симнете excel алатката за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитните субјекти)…

Се известуваат сите обврзници за поднесување на годишни сметки во хартиена форма, дека Централниот регистар на РСМ ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2020 година и во деновите: 27.02.2021 година (сабота) од 08:00 – 16:00 часот и 01.03.2021 година (понеделник) од 08:00 – 20:00 часот…

Од 1 јануари 2021 година променет е даночниот третман на трошоците за платени премии за дополнително здравствено осигурување кои компаните ги плаќаат за своите работници. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи низ примери Ви го презентираме новиот даночен третман на дополнителното (приватно) здравствено осигурување во 2021 година…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Февруари 2021 – Март 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 23.02.2021 година…

Враќањето на парите од добиена финансиска поддршка за исплата на плати се врши на образец ПП 50 на следниот начин…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ФЕВРУАРСКИОТ број од 2021 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Со кликнување на повеќе може да го преземете известувањето на УЈП во врска со поднесувањето на Барања за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.