+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со пресметката на договорна и казнена камата, роковите на доспевање на обврските по основ на испорака на добра и услуги како и на сметководствениот и даночниот третман на договорната и казнената камата…

Согласно Програмата за работа на Владата до Собранието на Република Македонија доставен е Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија. Предлог Законското решение е изготвено од страна на Министерството за труд и социјална политика и неговата основна цел е да овозможи законско нормирање на зголемената минимална плата во Република Македонија која за месец Септември 2017 година треба да изнесува…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на можноста странски правни и физички лица да стекнуваат сопственост врз подвижни ствари, право на сопственост на стан, станбена зграда, деловен простор, градежно земјиште или друг вид на имот во Република Македонија…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално низ практични примери се осврнуваме на случаите кога домашните даночни обврзници/примателите на прометот, односно услугите, извршен од странски даночни обврзници стануваат даночни должници за цели на данокот на додадена вредност…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јули 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува 2,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јули 2017 година која треба да се плати до 15 Август 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 2,2% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.