+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникДо друштвото е доставено решение од Управата за јавни приходи со кое се наложува присилно извршување на парична казна/глоба изречена од прекршочната комисија при Министерството за внатрешни работи, со забрана на користење на 1/3 од платата на вработен во друштвото до целосна наплата на изречената глоба. Ве молам за мислење дали решението за присилна наплата на парична казна/глоба има приоритет за наплата пред другите побарувања за присилна наплата?

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Бидејќи крајниот рок 25 април 2021 година се паѓа во недела (неработен ден) дали може да се поднесуваат ДДВ пријави и во понеделник 26 април 2021 година како краен рок за поднесување на ДДВ пријавите од страна на месечните ДДВ обврзници за месец март, односно за тромесечните ДДВ обврзници за периодот јануари март 2021 година. Исто така Ве молиме да ни одговорите кој е крајниот рок за плаќање на обврската по оваа ДДВ пријава ?

Колку ќе изнесува минималната плата за месец Јули 2020 година и натаму. Дали минималната плата од 14.500 денари која ја применуваме за месец јуни 2020 година ќе се промени почнувајќи од платата за месец јули 2020 година ?

Почитувани, Ве молам да ни одговорите на следното прашање: Компанијата за која го водам сметководството е обврзник на данок на добивка. При составување на даночниот биланс за 2017 година компанијата имаше користено даночно ослободување за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка) согласно член 28 од Законот за данок на добивка. Имено беше намалена даночната основа за износ од 5.500.000 денари врз основа на набавен деловен простор – дуќан.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Прашањето и Одговорот на Прашањето се објавени во МСФИ Советник број 9 – Септември 2018 година и истото заедно со останатите објавени Прашања и Одговори од овој број на МСФИ Советник може да ги преземете во pdf формат со кликнување подолу на повеќе…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.