+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Почитувани колеги, 

flaer-za-pretplata-za-2023-2024-godina-na-msfi-konsaltingПовеќе години заедно чекориме и се бориме со сите професионални предизвици кои ги носи професијата овластен сметководител и сметководител. Чесноста, искреноста, професионалноста, знаењето и стручноста се вредности кои се единствени критериуми во нашето работење. Знаеме дека тоа се и ваши вредности кои ги почитувате и затоа ни ја давате вашата максимална професионална доверба.

Ве повикуваме да ни се придружите за да продолжиме во обезбедувањето високо ниво на теоретските и практичните знаења и вештини за професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи.

Квалитетот на услугите кои ги обезбедува МСФИ КОНСАЛТИНГ се темели на екипираноста со врвни професионалци кои имаат долгогодишно искуство и знаење да одговорат на сите ваши секојдневни прашања и проблеми од областа на сметководството, финансиското известување, Меѓународните Сметководствени Стандарди, даноците, облигационите односи, работните односи, деловното право и многу други области кои се во сферата на вашиот професионален интерес. МСФИ КОНСАЛТИНГ е акредитирана компанија од ICC nternational Chamber of Commerce за организирање на КПУ обуки за овластени сметководители и сметководители во Република Македонија.

ПРО ФАКТУРА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МСФИ КОНСАЛТИНГ

ПРО ФАКТУРА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 12 МЕСЕЦИ (ПРЕЗЕМИ)

ФЛАЕР ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА НА МСФИ КОНСАЛТИНГ

ФЛАЕР ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА (ПРЕЗЕМИ)

Годишната претплата на МСФИ Консалтинг вклучува:


  • 12 МЕСЕЧНИ е – СПИСАНИЈА МСФИ СОВЕТНИК, во кои ги обработуваме најновите законски прописи од областа на сметководството, финансиското известување, Меѓународните Сметководствени Стандарди, финансиите, платите, надоместоците, деловното право, работните односи како и законските прописи од областа на даноците.

  • ПРИРАЧНИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА и ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (во хартиена и електронска форма)

  • Информирање на дневна основа преку е-МАИЛ СЕРВИСОТ МСФИ ВЕСТИ за најновите промени во законските прописи од областа на сметководството, даноците, финансиите, работните односи, трговските друштва и другите законски прописи.

  • Континуирано испраќање на стручни – апликативни Написи преку системот МСФИ е – НАПИСИ со цел истите да можат да бидат веднаш применети во секојдневното работење согласно пропишаните законски рокови.

  • МСФИ-ИНФО (online издание) во кое Ви даваме практични упатства за пресметка на плата, надоместоци на трошоците од работен однос, казнена камата, уплатни сметки и приходни шифри за плаќање на јавни давачки, шифри за платен промет во земјата и во странство и многу други упатства и корисни информации неопходни за тековното работење според најновите законски прописи.

  • Пристап на ВЕБ СТРАНАТА (www.msfi.com.mk) како единствена on line сметководствена и даночна библиотека каде корисниците имаат пристап до сите изданија на списанието МСФИ Советник, МСФИ е – Написи, сите потребни податоци за тековното работење, корисни теркови и алатки за тековно работење и многу други неопходни податоци…

  • КОНСУЛТАЦИИ И ОДГОВОРИ НА ПРАШАЊА во СЕКОЕ ВРЕМЕ по ТЕЛЕФОН (фиксен и мобилен), по МАИЛ, или во нашите КАНЦЕЛАРИИ.


Годишната претплата на МСФИ КОНСАЛТИНГ за 12 месеци од денот на претплатата изнесува 10.842 денари со вклучен ДДВ.

 

Доколку Ви се потребни дополнителни информации за нашата понуда, Ве молиме да ни се обратите преку нашата маил адреса info@msfi.com.mk или на нашите телефони 02/3 112 323, 02/3112 334, 078/390-803, 070/317-142 и 070/333-713

Почитувани колеги, придружете ни се за да продолжиме со нашата успешна соработка,  на која веќе се вклучија огромен број на колеги кои ги посетуваат нашите КПУ обуки, го користат нашето списание МСФИ Советник, го користат Прирачникот за изготвување на годишна сметка и пред се, ги користат нашите сметководствени и даночни совети бидејќи Суштината сепак е поважна од формата.

Ви благодариме на довербата

Со почит,

МСФИ Консалтинг

Leave a Reply

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.