+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Со кликнување на повеќе може да ги видите пресметаните стапки за пресметка на персонален данок на доход директно од нето износ и коефициентите за претварање на нето износот во бруто износ за приходите кои го остваруваат физички лица за кои е пропишано намалување на даночната основа (согласно член 34, 41 и 55-а од ЗПДД) (пример: За приходи од имот и имотни права остварени од закуп на неопремено станбени и деловни простории, за изведување на естрадни програми на забавна и народна музика, за други авторски дела и дела од индустриска сопственост, кои не се наведени во останатите точки,за приходи од имот и имотни права остварени од закуп на опремени станбени и деловни простории, за изведување уметнички дела во областа на сериозната музика, балетот, операта и театарското и филмското актерство, за рецитирање, снимање филмови и идејни скици за таписерија и костимографија, за преводи (освен преводи на книжевни дела), предавања и слични интелектуални творби, за уметничка фотографија, ѕидно сликарство и сликарство во простор во техниките: фреска, графика, мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлирани предмети, костимографија, модно креаторство и уметничка обработка на текстил (ткаен текстил, печатен текстил и сл.), за сликарски дела, графички дела, индустриско обликување со изработување на модели и макети, ситна пластика, уметнички решенија за сценографија, научни, стручни и публицистички дела, преведување на дела од книжевноста, музички и кинематографски дела и реставраторски и конзерваторски дела во областа на културата и уметноста, за вајарски дела, таписерии, керамопластика, уметничка керамика и витраж, за други приходи (член 55-а од ЗПДД),…

Со кликнување на повеќе може да ја преземете Табелата со Преглед на можен број на часови по години и месеци во периодот (1970 – 2015)

Со кликнување на повеќе може да ја преземете Табелата со најкратки растојанија помеѓу градовите и граничните премини во Република Македонија

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.