+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Со кликнување на повеќе може да ги видите пресметаните стапки за пресметка на персонален данок на доход директно од нето износ и коефициентите за претварање на нето износот во бруто износ за приходите кои го остваруваат физички лица за кои е пропишано намалување на даночната основа (согласно член 34, 41 и 55-а од ЗПДД) (пример: За приходи од имот и имотни права остварени од закуп на неопремено станбени и деловни простории, за изведување на естрадни програми на забавна и народна музика, за други авторски дела и дела од индустриска сопственост, кои не се наведени во останатите точки,за приходи од имот и имотни права остварени од закуп на опремени станбени и деловни простории, за изведување уметнички дела во областа на сериозната музика, балетот, операта и театарското и филмското актерство, за рецитирање, снимање филмови и идејни скици за таписерија и костимографија, за преводи (освен преводи на книжевни дела), предавања и слични интелектуални творби, за уметничка фотографија, ѕидно сликарство и сликарство во простор во техниките: фреска, графика, мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлирани предмети, костимографија, модно креаторство и уметничка обработка на текстил (ткаен текстил, печатен текстил и сл.), за сликарски дела, графички дела, индустриско обликување со изработување на модели и макети, ситна пластика, уметнички решенија за сценографија, научни, стручни и публицистички дела, преведување на дела од книжевноста, музички и кинематографски дела и реставраторски и конзерваторски дела во областа на културата и уметноста, за вајарски дела, таписерии, керамопластика, уметничка керамика и витраж, за други приходи (член 55-а од ЗПДД),…

Со кликнување на повеќе може да ја преземете Табелата со Преглед на можен број на часови по години и месеци во периодот (1970 – 2015)

Со кликнување на повеќе може да ја преземете Табелата со најкратки растојанија помеѓу градовите и граничните премини во Република Македонија

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КПУ ОБУКИ

Почитувани колеги,

МСФИ Консалтинг од месец Октомври 2017 година започнува со организирање на едукативни обуки за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Октомври 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и остварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се регистрирате со кликнување на РЕГИСТРАЦИЈА

КПУ обуките ќе се одржат во следните градови:


  • 26 Октомври 2017 (четврток) во Прилеп - Хотел Кристал Палас
  • 27 Октомври 2017 (петок) во Скопје - Хотел Холидеј Ин
  • 28 Октомври 2017 (сабота) во Скопје - Хотел Континентал
  • 31 Октомври 2017 (вторник) во Струмица - Хотел Сириус