+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникОд страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-42628/1 од 28 Декември 2023 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2024 година до 30.06.2024 година. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2024 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица 16,30% и во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице 14,30%….

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-22731/1 од 26 Јуни 2023 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2023 година до 31.12.2023 година. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2023 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 16,00% додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 14,00%…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-42045/1 од 22 Декември 2022 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2023 година до 30.06.2023 година. Врз основа на наведеното ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ казнената камата во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2023 година изнесува: во облигационите односи помеѓу правни лица 14,75% и во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице 12,75%….

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-21955/1 од 17 Јуни 2022 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.
Согласно Одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2022 година до 31 Декември 2022 година изнесува 2,00% и истата е зголемена за 0,75 процентни поени во однос на стапката од претходното полугодие кога изнесуваше 1,25%…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-37790/1 од 28 Декември 2021 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2022 година до 30 Јуни 2022 година изнесува 1,25%. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Врз основа на одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2021 година до 31 Декември 2021 година изнесува 1,25% и истата е намалена за 0,25 процентни поени во однос на стапката од претходното полугодие. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-31368/1 од 24 Декември 2020 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2021 година до 30 Јуни 2021 година изнесува 1,50%…

На 30 јуни 2020 година Народна банка на Република Северна Македонија преку соопштение бр. 02-15997/1 објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година изнесува 1,5%.

НБРМ со соопштение бр. 02-14004/1 29 мај 2020 година објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2020 година изнесува 1,5%.

Со кликнување на повеќе може да се информирате за висината на казнената камата до 30 јуни 2020 година за долг во денари и за долг во евра како и да го симнете Написот во кој Ви даваме детални упатства за начинот на пресметување на казнена камата за долг во денари и евра…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Од страна на НБРМ со Одлука број 08-21235/1 од 26 Јуни 2019 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 30.12.2019 година. ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ врз основа на наведеното казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2019 година изнесува:
во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 12,25%
во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 10,25%.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.