+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВрз основа на одлуката на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2021 година до 31 Декември 2021 година изнесува 1,25% и истата е намалена за 0,25 процентни поени во однос на стапката од претходното полугодие. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-31368/1 од 24 Декември 2020 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2021 година до 30 Јуни 2021 година изнесува 1,50%…

На 30 јуни 2020 година Народна банка на Република Северна Македонија преку соопштение бр. 02-15997/1 објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година изнесува 1,5%.

НБРМ со соопштение бр. 02-14004/1 29 мај 2020 година објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2020 година изнесува 1,5%.

Со кликнување на повеќе може да се информирате за висината на казнената камата до 30 јуни 2020 година за долг во денари и за долг во евра како и да го симнете Написот во кој Ви даваме детални упатства за начинот на пресметување на казнена камата за долг во денари и евра…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Од страна на НБРМ со Одлука број 08-21235/1 од 26 Јуни 2019 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 30.12.2019 година. ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ врз основа на наведеното казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2019 година изнесува:
во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 12,25%
во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 10,25%.

Од страна на НБРМ со Одлука број 08-40459/1 од 26 Декември 2018 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година и изнесува 2,5%. Врз основа на наведеното казнената камата за долг во денари во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2019 година во облигационите односи помеѓу правни лица е 12,50%, додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице е 10,50%….

Во продолжение ви даваме преглед на стапки на казнена камата за долг изразен или определен во странска валута од 1 февруари 2010 до денес

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.