+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникНа 30 јуни 2020 година Народна банка на Република Северна Македонија преку соопштение бр. 02-15997/1 објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година изнесува 1,5%. Со ова соопштение на НБРМ од 1 јули повторно се враќаат во примена одредбите од член 266-а од Законот за облигационите односи според кои казнената камата во период од 1 јули до 31 декември 2020 година за побарувањата кои гласат во денари и кои произлегуваат од трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право е референтната стапка зголемена за 10 процентни поени, односно истата за овој период изнесува 11,5% (1,5% + 10%). Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи детално се осврнуваме на начинот на пресметка на казнената камата во 2020 година согласно позитивните прописи кои се применуваат во овој период.

НБРМ со соопштение бр. 02-14004/1 29 мај 2020 година објави дека референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2020 година изнесува 1,5%.

Со кликнување на повеќе може да се информирате за висината на казнената камата до 30 јуни 2020 година за долг во денари и за долг во евра како и да го симнете Написот во кој Ви даваме детални упатства за начинот на пресметување на казнена камата за долг во денари и евра…

Подетално за начинот на пресметка на казнената камата и за нејзината висина по периоди прочитајте во Написот Специфичности кај казнената камата кој може да го преземете во продолжение…

Од страна на НБРМ со Одлука број 08-21235/1 од 26 Јуни 2019 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 30.12.2019 година. ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ врз основа на наведеното казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2019 година изнесува:
во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 12,25%
во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 10,25%.

Од страна на НБРМ со Одлука број 08-40459/1 од 26 Декември 2018 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година и изнесува 2,5%. Врз основа на наведеното казнената камата за долг во денари во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2019 година во облигационите односи помеѓу правни лица е 12,50%, додека во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице е 10,50%….

Во продолжение ви даваме преглед на стапки на казнена камата за долг изразен или определен во странска валута од 1 февруари 2010 до денес

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.