+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникМСФИ Советник

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на договор за вработување, решение за годишен одмор, одлука за надоместување на штета, одлука за изрекување на парична казна…

Со кликување на повеќе може да преземете теркови за попис на средствата и обврските и тоа: Одлука за попис на средствата и обврските, Одлука за формирање на комисии за попис, Одлука за резултатите од пописот, Извештај од Комисијата за извршен попис на трговска стока…

Со кликување на повеќе може да преземете различни обрасци, како и законска и подзаконска легислатива и стручни написи од областа на канцелариското и архивското работење …

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.