+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликување на повеќе може да преземете теркови на договор за вработување, решение за годишен одмор, одлука за надоместување на штета, одлука за изрекување на парична казна…

Со кликување на повеќе може да преземете теркови за попис на средствата и обврските и тоа: Одлука за попис на средствата и обврските, Одлука за формирање на комисии за попис, Одлука за резултатите од пописот, Извештај од Комисијата за извршен попис на трговска стока…

Со кликување на повеќе може да преземете различни обрасци, како и законска и подзаконска легислатива и стручни написи од областа на канцелариското и архивското работење …

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на сметководствени политики за средни и големи трговци согласно МСС/МСФИ и сметководствени политики за мали и микро трговци согласно МСФИ за МСЕ, теркови на договори за сметководствеи услуги …

Со кликнување нa повеќе може да симнете Терк на Пропратно писмо за доставување, Одлука за усвојување и Програма за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.