+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникПодетално за новините во пресметката на платите во 2019 година може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, а исто така Ви даваме и excel алатка за пресметка на платите од нето и бруто износ…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новините во оданочувањето на доходот од авторски и сродни права согласно новиот Закон за данок на личен доход со тоа што Ви даваме и Табела со пресметани стапки и Ви го објаснуваме начинот на пресметка на данокот при договорен нето износ на надомест за авторски и сродни права…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ повеќе примери се осврнуваме на даночниот третман на другиот доход согласно Новиот Закон за данок на личен доход…

Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на даночниот третман на приходите од закуп и подзакуп согласно Новиот Закон за данок на личен доход…

Со кликнување на повеќе може да преземете Преглед на пресметани стапки за пресметка на данокот на доход за исплати во НЕТО износ од 1 јануари 2019 година (во PDF)…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој Ве потсетуваме на новините кои ги носи Законот за данок на личен доход во однос на оданочувањето на физичките лица – граѓани почнувајќи од 1 јануари 2019 година со посебен осврт на новините во пресметката на платата во 2019 година. Исти така со кликнување подолу на преземи може да ја симнете Excel алатката со која ќе може да го утврдите начинот на пресметка на платата од 01.01.2019 година со можност за претворање од Бруто плата во Нето плата и обратно и Ви го даваме и Новиот Закон за данок на личен доход…

Почитувани, со кликнување на повеќе може да ја симнете Excel алатката со која ќе може да го утврдите начинот на пресметка на платата од 01.01.2019 година со можност за претворање од Бруто плата во Нето плата и обратно, согласно Законот за данок на личен доход.

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.