+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСогласно соопштението на ИСОС од 30.01.2023 година и МСФИ Консалтинг доби одобрение за спроведување на КПУ обуки. Во продолжение Ви го даваме интегралното соопштение на ИСОС…

Поради техничкиот проблем со линкот Ве известуваме дека рокот за ажурирање на податоци се продолжува до 29.01.2023 година…

Во Службен весник на РСМ број 14 од 24 јануари 2023 објавени се повеќе подзаконски акти – Правилници од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 173/22). Правилниците може да ги преземете со кликнување на повеќе…

Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата е (25.01.2023 година) и истиот се продолжува за два работни дена, односно краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.01.2023 година (петок)…

Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈАНУАРСКИОТ број од 2023 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Почитувани претплатници, МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на бесплатен семинар за изготвување на годишна сметка за 2022 година во следните термини и градови:
I. СОВЕТУВАЊЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО
27 Јануари 2023 година – (петок) во Хотел Оаза – Штип
3 Февруари 2023 година – (петок) во Хотел Холидејн Ин – Скопје
8 Февруари 2023 година – среда во Хотел Кристал Палас – Прилеп
II. ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ
2 Февруари 2023 година – (четврток) – онлајн
11 Февруари 2023 година – (сабота) – онлајн

Во пресметката на платата за 2023 година нема влијание само Законот за данок на личен доход (“Службен весник на РМ” број 241/18…274/22) туку и одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (“Службен весник на РМ”, бр.142/08…247/18) како и Законот за минимална плата во Република Македонија (“Службен весник на РМ”, бр.11/12…41/22). Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете Написот во кој низ примери Ве запознаваме со специфичностите во пресметката на платите во 2023 година…

Најниската основица за пресметка на придонесите за 2023 година изнесува 24.699 денари (50% од 49.397 денари), Највисока основица за пресметка на придонесите за 2023 година за примањата од работен однос и за примања на извршен член на одбор на директори, член на управен одбор, односно управител во трговско друштво изнесува 790.352 денари (16 x 49.397), Минималната плата во 2023 година заклучно со февруари 2023 година изнесува 26.422 денари бруто плата (минимална нето плата изнесува 18.025 денари заради новото лично ослободување за 2023 година од 9.038 денари)
Независно од висината на платата во 2023 година се применува единствена стапка на данок на доход од 10%; Даночното намалување (личното ослободување) кое се применува во 2023 година при пресметка на данокот на доход од плата изнесува 9.038 денари и истото е објавено во Службен весник 283/2022….

Институтот Ве информира дека линкот за ажурирање ќе биде повторно отворен за сите членови само на ден 26.01.2023 (четврок). Би сакале да потенцираме дека линкот за ажурирање ќе биде достапен само 24часа по што повторно ќе се деактивира. Ажурирањето на податоци се однесува само на активните С/ОС кои се веќе запишани во соодветните регистри…

Почитувани Во врска со известувањето на ИСОС за овластени правни лица кои имаа одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување сакаме да Ве известиме дека иако МСФИ Консалтинг првично не е наведен на листата сепак листата не е конечна. Од наша страна во рамките на постапката која се води пред ИСОС ќе бидат…

Амортизација претставува системска распределба на износот на средството кое подлежи на амортизација во текот на неговиот корисен век на употреба. Во написот кој може да го преземете со кликнување подолу на преземи подетални низ примери се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на амортизацијата и расходувањето на основните средства по годишна сметка за 2022 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските обврски на субјектите за задолжителна регистрација за целите на ДДВ и можноста која ја дава Законот за ДДВ за доброволна регистрација. Укажуваме и на можноста за одбивка на влезниот ДДВ во залихите набавени пред регистрација, а со цел да не дојде до двојно оданочување на залихите (еднаш кога при набавката не било одбиено влезното ДДВ и втор пат кога истите ќе се продаваат од страна на сега ново регистрираниот ДДВ обврзник. Исто така се осврнуваме и на можноста за дерегистрација од системот на ДДВ, што како можност е пропишана во член 51 став 8 и 14 од Законот за ДДВ…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.