+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо Службен весник на РСМ број 227 од 27 октомври 2023 објавена е Измена на Одлуката за гарантирани цени („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.195/23, 202/23 и 203/23). Со измената се пропишува дека трговците за вршење дејност трговија на мало можат да нудат акциска продажба (акција) за намалување на гарантираната цена на производите/стоките од Одлуката. Исто така со измената на Одлуката, нејзината примена е продолжена за еден месец, односно Одлуката наместо до 30 ноември ќе се применува до 31 декември 2023 година.

Во текот на изминатата недела повеќе физички лица на нивните маил адреси беа известени од страна на УЈП дека врз основа на обработените податоци со кои располага даночната управа (обработените годишни даночни пријави ДЛД-ГДП) било утврдено дека во текот на 2022 година оствариле приходи над 2.000.000 и истите се повикани до 31 октомври 2023 година да достават договори и докази за основите по кои се остварени ваквите приходи. Ваквите активности на УЈП повторно го актуелизираат прашањето за физичките лица во системот на ДДВ на што се осврнуваме во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе…

Со оглед на ограничените човечки ресурси кај сметководителите и неработните денови по повод празниците, а со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночните пријави преку системот е- Даноци, Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници и сметководителите дека Согласно Законот за даночна постапка рокот за поднесување на ДДВ- 04 пријавите се продолжува за еден работен ден. За краен рок за поднесување на ДДВ- 04 пријавата, ќе се смета 26.10.2023 година.

Со кликнување на повеќе може да го преземете ОКТОМВРИСКИОТ број од 2023 година на стручното списание од областа на сметководството, даноците и финансиите МСФИ СОВЕТНИК…

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2023 година заклучно со периодот октомври 2023 – ноември 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.10.2023 година…

На веб страната на Уставниот суд на Република Северна Македонија објавено е соопштение кое се однесува на иницијативите за оценка на уставноста на Законот за данок на солидарност. Во соопштението на Уставниот суд е наведено следното: Поради интерес на јавноста во врска со Законот за данок за солидарност, Уставниот суд информира дека се оформени два предмета по поднесени иницијативи, во кои е оспорен Законот во целина. Oва значи дека Уставниот суд допрва ја почнува постапка и ќе ги испитува наводите во двете иницијативи, предметите се предадени на тимови од судии и советници.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на лон производството. Исто така Ви даваме и пречистен текст на Царинскиот закон, Упатството за увоз за облагородување и прилози кон Упатството за увоз за облагородување….

Во Службен весник на РСМ број 215 од 13 октомври 2023 година објавена е Исправка на Одлуката за изменување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност….

Во Службен весник на РСМ број 214 од 12.10.2023 година објавена е Одлуката за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Оваа измена ќе се применува од 13 Октомври 2023 година. Со оваа измена на Одлуката направени се две промени во Одлуката објавена претходно во Службен весник на РСМ број 203/23 и која се применува од 6 октомври 2023 година. Измените се однесуваат на следното…

Со одредбите на членовите од 827 до 841 од Законот за облигационите односи (Службен весник на РМ, број 18/01…154/23) пропишани се условите за склучување на договор за комисиона продажба и комисионо работење. Од аспект на Законот за данок на додадена вредност, продажниот комисион како промет на добра е дефиниран во членот 3 став 2 точка 4, додека комисионот како промет на услуга е дефиниран во членот 7 став 2 од ЗДДВ. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот за комисиона продажба, а воедно Ви даваме и Терк на Договор за комисион. Исто така Ви даваме и пречистен текст на Законо за облигационите односи…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец септември 2023 е позитивен и изнесува 6,6%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2023 година која треба да се плати до 15 октомври 2023 година…

Поради големиот интерес, а и со цел да излемеме во пресрет на вашите барања, МСФИ Консалтинг организира уште еден on line дополнителен втор термин во рамките на КПУ обуката број 3/2023-8 часа на:
18 Октомври 2023 (среда)

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.