+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникНа 15 октомври 2022 година трговците кои согласно Законот, се должни да вршат наплата на биоразградливите кеси по цена од 15 денари се должни за периодот јули – септември 2022 година да достават евиденција за бројот на продадени кеси за носење на продажно место на образец пропишан со Правилникот заедно со налог од уплатениот надоместок…

Согласно одредбите од член 175 од ЗТД, содружникот нема обврска при основањето на друштво со ограничена одговорност, пред поднесувањето на пријавата за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар за уплаќање на паричниот влог, ниту пак за внесување на непаричниот влог. Тоа содружникот може да го стори во рок од една година од извршениот упис на друштвото во трговскиот регистар. Повеќе во врска со начинот на сметководствено евидентирање на запишаниот а неуплатен капитал при основање на трговско друштво може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи.

Во Службен весник на РСМ број 217 од 7 Октомври 2022 година објавена е измена и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки. Со наведената измена дополнети се производите на кои е ограничена маржата и со следните производи: урда; кравјо бело сирење и мешано бело сирење, кашкавал; кисело млеко и павлака и јогурт. Највисоката трговска маржа за стоките и на овие млечни производи за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува во висина до 10% во трговијата на големо и до 10% во трговијата на мало.

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец септември 2022 година е позитивен и изнесува 10,9%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец септември 2022 година која треба да се плати до 15 октомври 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година зголемена за 10,9% (АОП 56 од ДБ за 2021 година).

Во собраниска постапка е Предлог на Закон за измени на Законот за финсиска дисциплина. Со кликнување подолу на повеќе може да го симнете написот во кој подетално ве информираме за овие предложени законски измени на Законот за финансиска дисциплина.

Почитувани колеги од друштва за вршење на сметководствени работи (сметководствени бироа), ТП сметководители и ТП овластени сметководители, Ве потсетуваме дека на 7 Октомври 2022 година истекува законскиот рок пропишан со член 63 став 4 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник Република Северна Македонија“ број 173 од 01.­08.2022) според кој трговците поединци –…

Заштитата на работа е составен дел на организацијата на работа и изведувањето на процесот на работа и претставува обврска за секој работодавач. Но, дали работникот или друго лице има право на надомест на штета при секоја повреда на работа и кога работодавачот е одговорен за штета поради повреда на работа ? За сите овие прашања пишуваме во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во услови на економска и енергетска криза како последица на драстично зголемените цени на електрична енергија како и на останатите енергенси се повеќе домашни компании, особено од производниот сектор се одлучуваат во есенскиот или зимскиот период времено да го прекинат работниот процес, односно вработените да ги испратат на принуден одмор…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2022 – Октомври 2022 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2022 година…

Во Службен весник на РСМ број 206 од 23.09.2022 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се продолжува рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка ќе се применува до 31 декември 2022 година….

Во Службен весник 202 од 16 септември 2022 година објавена е Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник (Одлука за Reverse Charge). Целта на измената е да се разреши проблемот кој постеше во праксата во однос на прометот на изградба на фотонапонски електроцентрали. Имено пред донесување на оваа измена …

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.