+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникНа веб страната на Централниот регистар на РМ објавено е упатство за начинот на поднесување на годишната сметка во електронска форма што како форма за поднесување е задолжително за сите големи и средни трговци согласно член 477 став 9 од Законот за трговските друштва…

  “Даночните обврзници кои имаат исплати кон најмногу 10 физички лица, наместо во TXT формат, сумарниот и поединечните извештаи може да ги достават скенирани, како прилог кон меил пораката. Испратениот меил со прилозите може да е со максимална големина од 10МБ.”   Управата за Јавни Приходи на Република Македонија објави соопштение во врска со поднесувањето…

Најниската основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 15.451,00 денари (50% од 30.902,00).
Највисока основица за пресметка на придонесите за 2014 година изнесува 185.412,00 денари (6 x 30.902,00).

Со цел за ваше навремено запознавање, со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално се осврнување на Новините кои ги носат Измените на Законот за трговски друштва…

Согласно известувањето на Управата за јавни приходи, рокот за поднесување на ДДВ-пријавите е 25 јануари, а бидејќи последниот рок паѓа во сабота (неработен ден), согласно законот даночните обврзници своите ДДВ-пријави ќе можат да ги поднесат и на 27 јануари 2014 година (понеделник), како прв работен ден.

Известувањето на Централниот регистар во однос на поднесувањето на годишната сметка за 2013 година може да го преземете со кликнуивање на повеќе…

Подетално за сметководствениот третман на корективните и некорективните настани по 31 Декември 2013 година а кои се однесуваат на годишната сметка може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

За сите новини кои ги носат овие измени на даночните и сметководствени прописи ќе ве информираме на нашите претстојни советувања кои ќе ги одржиме во следните градови: 29 Јануари 2014 (среда) во Штип – Хотел Оаза, 30 Јануари 2014 (четврток) во Битола – Хотел Милениум, на 31 Јануари 2014 – Скопје (петок) – Хотел Континентал и на 5 Февруари 2014 – Скопје (среда) – Хотел Континентал

Со кликнување на повеќе може да го симнете Јануарскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2013 година…

Фирмите треба да овластат лице или сметководител (сметководствена компанија) кои ќе ги спроведуваат електронските пријави во здравственото осигурување…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените измени на Законот за персоналниот данок на доход…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.