+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да го симнете Ноемврискиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во Службен весник на РМ, број 168 од 2014 година објавен е Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи…

Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица – земјоделци кои можат во зависност од обемот на приходите кои ги остваруваат да добијат статус на индивидуални земјоделци кои се оданочуваат со персонален данок на доход на паушална основа или според вистинскиот приходи кој го остваруваат…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на предложените законски новини во Предлог Законот за вработување на лица со инвалидност…

ФПИОМ објави соопштение во кое ја пропиша процедурата за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на пица кои склучиле договор на дело и/или авторски договор или друг договор за извршување на физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минимална плата.

Владата на Република Македонија подготви Предлог – Закон за забрана и спречување вршење нерегистрирана дејност, со кој за прв пат се уредува оваа област на ваков начин. Со кликнување на преземи може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на законските решенија кои се предлагаат…

Со кликнување на повеќе може да ја симнете Работната верзија на процедурата, како и некои одговори на прашања поврзани со примената на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кои се однесуваат на одредбите за договор на дело, авторски договор или друг договор…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе подетално се осврннуваме на предложените законски решенија…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Октомврискиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ практични примери Ви појаснуваме што преставуваат проодните ставки и како истите да се евидентираат во даночните и сметководствените евиденции кај друштвата обврзници на ДДВ…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.