+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСите Законски прописи се објавени во Службен весник на РМ, број 113 од 2014 година, и тоа: Законот за изменување и дополнувања на Законот за работните односи, Законот за изменување и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, Законот за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за дополнување на Законот за здравствено осигурување.
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со најзначајните измени што се извршени со овие закони.

Новиот Закон за данок на добивка ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година. Со измените на Законот за ДДВ се пропишани добра на кои од 2 Август 2014 година ќе се применува повластена ДДВ стапка од 5%.

Со кликнување на повеќе може да го симнете двобројот Јули / Август 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на наведените законски новини кои ги предлага Законот…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на законската регулатива и обврските кои се предвидени при одобрување на големи зделки и зделки со заинтересирана странa…

Во Написот кој може да го симнете со клинување на повеќе се осврнуваме на практична примена на наведените ослободувања и на постапката на пријавување на прометот на добра и услуги при изготвување на фактура преку системот на е – даноци…

Заради навремено информирање со неопходните податоците кои се бараат во овие нови обрасци “ДЕ” истите може да ги погледнете со кликнување на повеќе…

Подетално за Предложениот Нов Закон за данок на добивка и новите законски решенија кои се предложени може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Јунскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Почитувани колеги, МСФИ Консалтинг Ве поканува на оветувањата кои ќе ги организира во следните градови: 3 Јуни 2014 (вторник) во Штип во Хотел Оаза, 4 Јуни 2014 (среда) во Скопје во Хотел Холидеј Ин, 5 Јуни 2014 2014 (четврток) во Битола – Хотел Милениум и 10 Јуни 2014 (вторник) во Охрид во Хотел Ривиера

Заради актуелноста на наведеното прашање како во професионалната фела така и во пошироката јавност, во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законскиот и сметководствениот аспект на задршките од плата на работниците по различни основи…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Мајскиот број од 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.