+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникСо кликнување на повеќе може да го преземете Новиот МИ-Д/ИН извештај кој треба да се достави најдоцна до 20 февруари 2015 година за извршените исплати во месец Јануари 2015 година…

Во Службен весник на РМ, број 21 од 2015 година објавен е Правилник за формата и содржината на пријавата за износот на примениот надоместок по основ на договор за дело и/или авторски договор или друг договор. Со овој правилник е пропишана формата и содржината на пријавата за износот на примениот надоместок по основ на договор за дело и/или авторски договор или друг договор која се доставува најдоцна во рок од 5 дена по приемот на надоместокот…

Во Написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе низ практични примери се осврнуваме на новините кои ги носат овие измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување…

Управата за јавни приходи објави нова Инструкција и КАЛКУЛАТОР за пресметка на придонеси согласно измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување објавено во Службен весник на РМ, број 20 од 2015 година кои може да ги преземете со кликнување на повеќе… …

Новото законско решение е објавено во Службен весник на РМ, број 20 од 2014 година и се применува од 12 Февруари 2015 година. Со овие нови измени на Законот за придонеси се менува претходно пропишаниот концепт на плаќање на придонеси на договори за дело и/или авторски договори или други договори со кои е определен надоместок за извршената работа…

До Собранието на РМ доставен е предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со кој во голема мера се менува постојниот начин на пресметка на придонеси на договорите за дело, авторските договори и другите договори за кои е предвиден надомест за извршена работа…

Со кликнување на повеќе може да симнете Терк на Изјава со цел исплатувачот (правно или физичко лице вршител на дејност) да има информација дали треба да изврши пресметка и уплата на придонеси или не.

Со кликнување на повеќе може да ја преземете инструкција на УЈП во која се дадени насоки за пресметка и уплата на придонеси по основ на приходи од договори за дело, авторски договори и други договори и се дадени упатства за начинот на пополнување на МПИН пријавата…

Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2015 година изнесува…

Со кликнување на преземи може да го симнете Написот во кој се осврнуваме на Начинот на пополнување на Образец МИ-Д/ИН.

Со кликнување на повеќе може да го преземете Известувањето од Централен регистар на РМ за начинот на поднесување на годишните сметки за 2014 година…

Со кликнување на повеќе може да го симнете Јануарскиот број од 2015 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.