+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јуни 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитувен и изнесува 2,0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2017 година која треба да се плати до 15 Јули 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 2,0% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јуни 2016 во однос на просекот за 2015 година е негативен и повторно изнесува – 0,5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2016 година која треба да се плати до 15 Јули 2016 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2015 година без зголемување…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јуни 2016 во однос на просекот за 2015 година е негативен и повторно изнесува – 0,5%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2016 година која треба да се плати до 15 Јули 2016 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2015 година без зголемување…

МДБ за аконтацијата за месец Декември 2015 година е негативен и изнесува – 1,3%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2015 година која треба да се плати до 15 Јануари 2016 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година без зголемување…

Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2014 година која треба да се плати до 15 Јануари 2015 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година без зголемување…

Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Август 2014 година која треба да се плати најдоцна до 15 Септември 2014 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година без зголемување…

Наведениот процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец Февруари 2014 година која е потребно да се плати најдоцна до 15 Март 2014 година.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.