+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникМСФИ РЕВИЗИЈА – Скопје објавува: О Г Л А С За вработување на: 1 (еден) Помошник во ревизија Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно да ги исполнуваат следните квалификации: 1) Завршено високо образование (Економски факултет) 2) Без работно искуство од областа на сметководство и ревизијата 3) Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office) 4) Познавање на деловен…

Во Службен весник на РСМ број 91 од 28.04.2023 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се продолжува рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка ќе се применува до 30 јуни 2023 година…

Институтот Ве информира дека линкот за ажурирање ќе биде повторно отворен за сите членови само на ден 26.01.2023 (четврок). Би сакале да потенцираме дека линкот за ажурирање ќе биде достапен само 24часа по што повторно ќе се деактивира. Ажурирањето на податоци се однесува само на активните С/ОС кои се веќе запишани во соодветните регистри…

Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме одговори на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на откупот на земјоделски производи и оданочувањето на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2022 година….

Согласно наведеното од 1 јуни 2022 година (среда), производителите, трговците на големо и мало ќе можат слободно да ги формираат продажните цени на горенаведените производи без ограничување на маржата….

Согласно барањата пристигнати до Централниот регистар, кои се однесуваат за продолжување на рокот за поднесување на годишна сметка за 2021 година, поради заштита и превенција од вирусот covid-19, Ве известуваме дека Централниот регистар одлучи да излезе во пресрет на барањето на обврзниците за поднесување на годишна сметка и на сметководителите со продолжување на рокот за 10 дена, како за хартиено така и за електронско поднесување на годишни сметки. Крајниот рок за поднесување на годишна сметка во хартиена форма ќе биде до 10.03 2022 година, со работно време на сите канцеларии на Централниот регистар од 08:00 до 16:00 часот, додека крајниот рок за поднесување на годишната сметка во електронска форма ќе биде до 25.03.2022 година до 24 часот.

Годишната претплата за 2022 година на МСФИ Консалтинг вклучува: 12 месечни е – списанија МСФИ Советник, Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи (во хартиена и електронска форма), информирање на дневна основа преку е-Маил сервисот МСФИ Вести, Континуирано испраќање на стручни – апликативни Написи преку системот МСФИ е – Написи, МСФИ-ИНФО (online издание), кориснички пристап на веб страната (www.msfi.com.mk), Консултации и одговори на прашања во секое време по телефон (фиксен и мобилен), по маил, или во нашите канцеларии…

Во Службен весник на РСМ број 303 од 31 декември 2021 година објавени се два Правилници во кои се објавени обрасците кои треба да се поднесат до УЈП за претворање на финансиската поддршка во грант која работодавачите (правни лица и ТП и СВД) ја добија за исплата на платите во февруари и март 2021 година. Обрасците се поднесуваат до УЈП најдоцна до 15 јануари 2022 година. Со кликнување на повеќе може да ги симнете Правилниците во кои се пропишани обрасците, Законите во кои беше пропишана финансиската поддршка каде во член 9 е дадена можноста за претворање на финансиската поддршка во грант и Напис на МСФИ Консалтинг во кои даваме објаснување за обврската за враќање како и за можноста за претворање на финансиската поддршка во грант…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Со кликнување на повеќе може да го симнете Написот во кој подетално се осврнуваме на повеќе прашања поврзани со имплементација на предложеното законско решение а особено: Кои долгови и трошоци се репрограмираат, односно која камата се отпишува? Каква е постапката за отпис на камата и репрограмирање на долг? Како се врши репрограмирањето на главниот долг и трошоците? Кој врши надзор на примената на Законот и какви се прекршочни одредби до колку не се почитуваат одредбите на Законот…

Капар е сума пари или одредено количество заменливи предмети кои едната страна ги дава на другата договорна страна со цел обезбедување на исполнувањето на својата обврска, а пишманлак е кога едната или двете страни во договорот предвидат можност да се откажат од договорот со давање на извесен паричен износ или предмети. Но, кога со капарот е договорено право некоја од договорните страни да се откаже (пишмани) од договорот, тогаш капарот има функција на откажување на договорот (пишманлак). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на капарот и пишманлакот и нивниот нормативен, даночен и сметководствен третман…

  МСФИ РЕВИЗИЈА – Скопје објавува: О Г Л А С За вработување на: 1 (еден) Помошник во ревизија Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно да ги исполнуваат следните квалификации: 1) Завршено средно економско училиште 2) Без работно искуство од областа на сметководство и ревизијата 3) Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office) 4) Познавање на деловен…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.