+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Април 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.7%…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Март 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Февруари 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.6%…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2017 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Декември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Ноември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Октомври 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Септември 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Август 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува…

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Јули 2017 во однос на просекот за 2016 година е позитивен и изнесува 2,2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јули 2017 година која треба да се плати до 15 Август 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 2,2% (АОП 41 од ДБ за 2016 година).

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.