+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
15 Март 2014 година краен рок за плаќање на аконтацијата за месец Февруари 2013 година при што МДБ изнесува 0,3%

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Февруари 2014 во однос на просекот за 2013 година изнесува 0,3%.

 

Наведениот процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец Февруари 2014 година која е потребно да се плати најдоцна до 15 Март 2014 година.

 

Потсетуваме дека даночните обврзници  на данок на добивка немаат обврска да доставуваат образец “МДБ“ до УЈП. Месечните аконтации на данокот на добивка на непризнаени расходи во Даночниот биланс за оданочување на непризнаени расходи (образец “ДБ“) се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за 2013 година зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

 

Симни соопштение на Државниот завод за статистика за порастот на цени на мало и трошоци на живот

  • Објавено на: 05/03/2014
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.