+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо Службен весник број 70 од 30 март 2023 година објавена е Одлука на Владата на РСМ за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Највисоките цени на тоалетната хартија, влажните марамчиња, пелените за деца и возрасни и хигиенските влошки се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 20 март 2023 година, во трговијата на мало, кои цени се намалуваат за 13%. Оваа владина одлука е донесена врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за трговија („Службен весник на РСМ“ бр.16/04…150/22) и вака определените највисоки цени ќе се применуваат до 31 мај 2023 година….

На 23.03.2023 година стапи на сила новиот Закон за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.65/23), кој по својата содржина не се разликува од Законот за младински додаток („Службен весник на РСМ“ бр.18/20), кој престана да важи на 30.11.2023 година. Повеќе во однос на остварувањето на правото на младински додаток може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи. Исто така Ви го даваме и текстот на Новиот Закон за младински додаток…

Согласно член 128 од ЗРО, работниците кои работат ноќе имаат право на посебна заштита за ноќна работа, под услов барем три часа од својата редовна дневна работна обврска да работат ноќе и да одработуваат ноќе третина од полното работно време од својата годишна работна обврска. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повевќе се осврнуваме на правото на паричен надомест за исхрана, превоз и додаток на плата на работник кој работи ноќе во 2023 година…

Со кликнување на повеќе може да го преземете МАРТОВСКИОТ број од 2023 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК…

Во Службен весник на РСМ број 63 од 21 март 2023 година објавена е Одлука на Владата за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед. Со оваа владина Одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на свежи јајца од кокошка и ориз и се определува обврска на трговците кои претставуваат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на трговска дејност во соодветен регистар согласно со закон, како и трговците кои претставуваат правни и физички лица регистрирани за вршење на производство кои своите производи ги продаваат на пазарот, да прибавуваат и/или да продаваат свежи јајца од кокошка…

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Март 2023 – Април 2023 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.03.2023 година…

Работникот може да работи во странство доколку биде испратен од страна на работодавачот да извршува работи во друга држава или доколку склучил договор за работа во странство. Во првиот случај работникот склучува договор за вршење работи во РС Македонија, но поради потребите на работодавачот може да биде упатен да работи во друга држава, а во вториот случај работникот склучува договор за вработување според кој местото на извршување на работата е во странска држава. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе преку одговори на одделни прашања се осврнуваме на овие начини на работење во странство. Воедно Ви даваме и пречистени текстови на посочените законски прописи кои ја уредуваат наведената материја…

Во Службен весник на РСМ број 58 од 16.03.2023 година министерот за труд и социјална политика ја објави висината на минималната бруто плата која ќе изнесува 29.739 денари. Нето платата од овој износ е 20.175 денари и треба да започне да се применува почнувајќи од платата за месец март 2023 година заклучно со исплатата на платата за месец февруари 2024 година. Повеќе во врска со наведеното може да прочитате во написот кој може да го преземете со кликнување подолу на преземи. Воедно Ви ја даваме и Објавата на Министерот за труд и социјална политика за минималната плата како и Пречистен текст на Законот за минимална плата во РСМ и excel алатка за пресметка на платите во 2023 година…

Обврската за изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2022 година произлегува од Законот за трговски друштва, како и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Од аспект на финансиско известување, консолидацијата претставува постапка на изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на матичното друштво и една или повеќе негови подружници, како да претставуваат еден субјект. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на повеќе аспекти при изготвување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2022 година…

Во Службен весник на РСМ број 52 од 9 март 2023 година објавена е Одлука на Владата за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со цитираната Владина одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на тестенини неварени, неполнети ниту поинаку приготвени, што не содржат обично пченично брашно или гриз, без додаток на јајца (макарони и шпагети). Со Одлука на Владата која е објавена во истиот Службен Весник број 52 од 9 март 2023 година определени се највисоките цени во трговијата на мало на следните производи: трајно кравјо млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%; урда; кравјo бело сирење и мешано бело сирење; кравји кашкавал (со исклучок на кравји кашкавал без додатоци и пармезан); кисело млеко; павлака и јогурт, без додатоци.

Почитувани колешки, соработнички, пријателки, мајки…
Нека Ви е честит Денот на жената, 8-ми Март, со желби секој ден во годината да Ви биде исполнет со љубов и внимание од сите оние кои Ви значат и ги сакате…

Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец февруари 2023 е позитивен и изнесува 4,9%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец февруари 2023 година која треба да се плати до 15 март 2023 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.