+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникОд страна на Управата за јавни приходи објавена е постапката за користење на даночното намалување за даночните обврзници, правни лица кои донираат финансиски средства на спортски субјекти, уплатени на посебна наменска сметка согласно член 30-а од Законот за данок на добивка…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со непочитувањето на одделни одредби од Законот за работни односи во врска со постапката за престанок на работниот однос, и можните негативни последици за работодавачите: во судска постапка одлуката да биде поништена како незаконска, работникот да биде вратен на работа и работодавачот да му исплати надомест на плата, како и поведување прекршочна постапка и плаќање на глоба.

Од страна на Управата за јавни приходи објавена е нова шифра за вид на стаж при подготовка на МПИН пресметката од работодавач за лица на практикантска работа со неполно работно време…

Повеќе во во врска со предложените законски измени може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Во Службен весник на РСМ, бр. 158 од 1.8.2019 година објавена е Измена на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на РСМ “ бр. 105/19)…

Во Службен весник на РСМ, бр. 158 од 1.8.2019 година објавено е Автентично толкување на Собранието на РМ по однос на оданочувањето со задржан данок на телевизиски серии купени од странство врз основа на договор за лиценца, односно примената на членот 21 став (1) точка 4) од oд Законот за данокот на добивка кое може да го преземете со кликнување на повеќе…

На 104-тата Седницата на Собранието на РМ одржана на 9 јули 2019 година донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка…

Во овој период на годината, односно во период на масовно користење на годишните одмори, значителен број на физички лица – граѓани учествуваат во туристичката понуда преко издавање на апартмани за сместување на туристите во нашите најпознати туристички места. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските и даночните обврски на физичките лица – граѓани кои обавуваат угостителска дејност…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, низ повеќе примери ја илустрираме примената на концептот на пренесување на даночната обврска на примателот на добра и услуги согласно член 32-a од Законот за ДДВ…

Со кликнување на повеќе може да го преземете Написот во кој подетално се осврнуваме на предложените законски новини…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнување на законските одредби и максималниот законски дозволен износ на девизи и на денари кои резидентите и нерезидентите може да ги изнесуваат или внесуваат во РМ. Исто така Ви презентираме и примерок од Образецот за пријавување на ефективни странски и домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите ги внесуваат или изнесуваат од Република Македонија и начинот на пополнување на Образецот кој се доставува до Царинска Управа…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.