+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на најниската и највисоката основица за плаќање на придонеси, личното ослободување и стапките на придонеси кои се применуваат во 2018 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските новини воведени со Законот за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања објавени во Службен весник на РМ број 11 од 2018 година кои влегуваат во сила со денот на објавувањето, односно на 18.01.2018 година….

Повеќе за начинот на пресметка и новините поврзани со плаќањето на аконтации на персонален данок на доход кај трговците поединци и самостојни вршители на дејност (ТП сметководители и ТП овластени сметководители, адвокати, ревизори, извршители, нотари, земјоделци, …) кои се оданочуваат со персонален данок на вистинскиот приход може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Повеќе за начинот на пополнување и поднесување на годишниот извештај ПДД-ГИ/ОЗП како и за новините во однос на плаќањето на персонален данок при откупот на земјоделски производи од 01.01.2018 година може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Со кликнување на повеќе може да се преземат повеќе Упатства и инструкции во врска со апликацијата е-ПДД и тоа: Упатство за регистрација на корисник, Упатство за аконтативна пресметка, Правилник за начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок (Правилник за е-ПДД), Инструкција на УЈП за пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход, Помош и документи околу структурата на xml фајлот за аконтативна пресметка …

Подетално за начинот на пополнување на последниот годишен извештај за исплатените приходи во 2017 – Образец ПДД-ГИ може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година согласно член 41 од Законот за данокот на додадена вредност, даночните обврзници се должни да ја достават најдоцна до 25 Јануари 2018 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи се осврнуваме на одредени специфичности кои може да се јават при пополнување на ДДВ пријавата за последниот даночен период од 2017 година…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законските основи за примена на личното ослободување при пресметување и плаќање на персонален данок на доход кога работникот работи со полно или скратено работно време како и на прашањето за правото на користење на лично ослободување при пресметка на плата за работникот кој има договор за дополнително работење со втор работодавач до 40 часа месечно…

При составување на МПИН пријавата во јануари 2018 година не заборавајте дека во делот Параметри за пресметка на придонеси треба да отворите нов период и да го смените износот на личното ослободување (да се внесе 7.531). Останатите параметри не ги менувајте. Потешкиот пат е да го симнете најновиот клиентски софтвер од сајтот www.ujp.gov.mk.

Со правилникот се пропишува начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок на обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот за персоналниот данок на доход, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот. Правилникот може да го симнете со кликнување подолу на преземи…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.