+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Правото на пресметување стаж со зголемено траење е уредено со одредбите од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.98/15…132/16). Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на пресметка на плата и придонеси на лица со бенифициран стаж.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Стекнувањето сопствени акции влијае на обемот на запишаниот основен капитал (основна главнина) па затоа со Законот за трговски е прoпишана посебна постапка за стекнување сопствени акции. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на нормативниот и сметководствениот третман на стекнување сопствени акции кај друштвата…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи. подетални низ примери се осврнуваме на законската можност за покривање на загубите на друштвото преку дополнителни доплати уплатени од страна на содружниците, односно акционерите…

Управата за јавни приходи објави инструкција во однос на начинот на пополнување на МПИН декларацијата за користење на финансиска помош од страна на работодавачите кои ги исполнуваат условите согласно Законот за минимална плата. Интегралниот текст на инструкцијата може да го симнете со кликнување на повеќе…

Законот за работните односи го уредува пренесувањето на правата и обврските кои произлегуваат од работен однос во случаите на пренесување на трговско друштво или делови на трговското друштво на друг работодавач како резултат на законски пренос или статусни промени. Повеќе на наведената проблематика се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Во “Службен весник на Република Македонија” број 132/2017 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе преку одговори на прашања кои во изминатиот период беа поставувани од ваша страна и преку практични примери ќе се обидеме да дадеме насоки во однос на пресметката на плата за месец Септември 2017 година кај друштвата каде промените во минималната плата предизвикуваат соодветни импликации и имаат можност да добијат финансиска помош од државата…

На 12-тата седница на Собранието на РМ чие продолжение беше одржано на 18.09.2017 година, изгласан е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата. Во интерес на ваше целосно информирање со кликнување на повеќе може да го симнете Написот со кој ве запознаваме со новините кои ги носат овие измени и дополнувања на Законот за минимална плата…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сметководствениот и даночниот третман на префактурираните трошоци кога се однесуваат на закуп, лизинг и на други трошоци кои најчесто се појавуваат во деловната пракса на компаниите.

Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на законските обврски во однос на евиденцијата на работното време на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.