+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Оваа Одлука е објавена во Службен весник на РМ, број 222 од 2016 година и се применува од 29.12.2016 година….

Во Службен весник на РМ број 222 од 2016 година објавен е Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност со кој се пропишува нова ДДВ-04 пријава, која ќе се применува од 1 јануари 2017 година…

На даночниот обврзник врз основа на личните примања од плата од работен однос и пензија, му се признава лично ослободување во износ од една дванаесеттина од објавеното годишно лично ослободување (член 15-а од Законот) кое за 2017 година на месечно ниво изнесува 7.456 денари…

Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

31 Декември 2016 година е краен рок за поднесување на барање за паушално оданочување со персонален данок во 2017 година за одделни занимања, додека 31 Јануари 2017 година е краен рок за доставување на барање за паушално оданочување на земјоделците за 2016 година. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на наведеното…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на законската регулатива која го уредува наведеното прашање како и на сметководствениот и даночниот третман на наведените трошоци во 2016 година…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на сметководствените и даночните аспекти на последиците, вклучително и на надоместоците на штета кои произлегуваат од раскинувањето на договорите…

Во Службен весник на РМ број 212 од 2016 година објавени се нови Правилници од Законот за вршење на сметководствени работи со кои се објавени и нови обрасци на Барање за добивање на уверение за сметководител и овластен сметководител согласно Новините во Законот за вршење на сметководствени работи…

Застареност е правен институт кој претставува протек на време во кое имателот на некое право ја губи можноста тоа право да го оствари по присилен пат. Застареноста претставува одредено временско ограничување до кое на доверителот му се гарантира правна можност за наплата на побарувањето. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на општите прописи за застареност како и на роковите за застареност утврдени со посебни закони…

Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе ги разгледуваме двете постапки одделно при што ги прецизираме спецификите на постапката на одобрување на големи зделки како и на постапката на одобрување на зделки со заинтересирана страна кај АД и ДОО….

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.