+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
31 јануари 2024 година краен рок за поднесување до ИСОС на список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители и доказ за годишно осигурување од страна на субјектите кои вршат сметководствени работи (сметководствени бироа)

Согласно член 32 став 9 од Законот за вршење на сметководствени работи (“Службен весник на РСМ”, бр. 173/22) правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 јануари 2024 година да достават во ИСОС список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар во Институтот и доказ за годишно осигурување од штета при вршење на професионална дејност.

Полисата за годишното осигурување согласно член 32 став 2 точка 6 од Законот треба да изнесува:

  • за ТП – сметководител на износ од минимум 2.000 евра во денарска противвредност по штетен настан,
  • за ТП – овластен сметководител на износ од минимум 10.000 евра во денарска против-вредност по штетен настан и
  • за Друштво за вршење на сметководствени работи на износ од минимум 20.000 евра во денарска противвредност по штетен настан.

Закон за вршење на сметководствени работи – Службен весник на РСМ, број 173, на 01.08.2022 (ПРЕЗЕМИ)

  • Објавено на: 29/01/2024
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.