+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникОдговор на Генерална Дирекција на УЈП Сектор за услуги на даночни обврзници и даноци број: 16-6202/2 од датум: 18.10.2012

Во продолжение прочитајте го одговорот на прашањето каков е даночниот третман на трошоците во случаите кога друштво му ги плаќа трошоците за континуирано професионално усовршување на вработен во сектор за внатрешна ревизија…

Во продолжение прочитајте го одговорот на прашањето дали и колку се плаќа данок, при трансфер на фудбалери. Значи македонски фудбалер оди да игра за германски фудбалски клуб за одредена сума на пари. Во случајот германскиот клуб плаќа обештетување на македонскиот клуб за извршениот трансфер…

Во продолжение прочитајте го мислењето на Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје во однос на даночниот третман на факторингот – продажба на побарувањата од аспект на данокот на добивка…

Во продолжение прочитајте го мислењето на Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје во однос на даночниот третман на трошоците на извршено вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства (удели, односно акции…

Во продолжение може да го прочитате одговорот на поставено прашање во однос на оданочувањето на приходите од продажба на цврст отпад со персонален данок на доход…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.