+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Со кликнување нa повеќе може да симнете Терк на Пропратно писмо за доставување, Одлука за усвојување и Програма за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам…

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.