+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Од 1 јануари 2019 година согласно член 182 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, („Службен весник на РМ“ бр.120/18) забрането е плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги. Од 1 јуни 2019 година, оваа забрана за плаќање со готовина на стоки и услуги ќе се однесува на готовински плаќања, во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Со кликнување нa повеќе може да симнете Терк на Пропратно писмо за доставување, Одлука за усвојување и Програма за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.