+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1436 резултати
Страна 2 од 144


Во Службен весник на РСМ, бр. 6 од 10.1.2020 година објавен е Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување…

Објавено на 13/01/2020
31 јануари 2020 година е краен рок за доставување на писмено барање до УЈП (Образец “ДД – БС“) за признавање на целосната амортизација (расходување) на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат…

Објавено на 10/01/2020

Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – декември 2019 во однос на просекот за 2018 година нема зголемување и изнесува 0%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец декември 2019 година која треба да се плати до 15 јануари 2020 година се утврдува во висина од…

Објавено на 08/01/2020
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ повеќе примери се осврнуваме на новите законски измени и дополнувања на Законот за ДДВ…

Објавено на 03/01/2020
Со кликнување на повеќе, Ви презентираме два фајла од кои еден во pdf и еден во excel фајл со Преглед на даночни стапки на бруто даночна основа, признати трошоци и пресметани стапки за пресметка на данок на доход за исплати во нето износ од 1 јануари 2020 година.

Објавено на
Во Службен весник на РСМ, бр. 279 од 30.12.2019 година објавен е Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност кој влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)…

Објавено на
Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи подетално низ примери се осврнуваме на новините кои ги носат овие измени и дополнувања на Законот за данок на добивка…

Објавено на 02/01/2020
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на
При составување на МПИН пријавата во јануари 2020 година не заборавајте дека во делот Параметри за пресметка на придонеси треба да отворите нов период и да го смените износот на личното ослободување (да се внесе 8.228). Останатите параметри не ги менувајте. Потешкиот пат е да го симнете најновиот клиентски софтвер од сајтот www.ujp.gov.mk.

Објавено на


Страна 2 од 144
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.