+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
  • .

  • .

  • Област

Пронајдени се 1875 резултати
Страна 2 од 188


Во продолжение ви ги даваме SCIBOR и EURIBOR каматните стапки за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година …

Објавено на 06/01/2022
По однос на примената на измените на Законот за трговија објавени во Службен весник на РСМ број 295 од 27 декември 2021 година и проблемите кои настанаа во однос на забраната за работење на трговијата на мало во недела, на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови во продолжение Ви го даваме Известувањето на Министерството за економија дадено на 04.01.2022 година…

Објавено на 05/01/2022
Насоки од УЈП за поднесување на барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант…

Објавено на
Годишната претплата за 2022 година на МСФИ Консалтинг вклучува: 12 месечни е – списанија МСФИ Советник, Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи (во хартиена и електронска форма), информирање на дневна основа преку е-Маил сервисот МСФИ Вести, Континуирано испраќање на стручни – апликативни Написи преку системот МСФИ е – Написи, МСФИ-ИНФО (online издание), кориснички пристап на веб страната (www.msfi.com.mk), Консултации и одговори на прашања во секое време по телефон (фиксен и мобилен), по маил, или во нашите канцеларии…

Објавено на 04/01/2022
Во Службен весник на РСМ број 303 од 31 декември 2021 година објавени се два Правилници во кои се објавени обрасците кои треба да се поднесат до УЈП за претворање на финансиската поддршка во грант која работодавачите (правни лица и ТП и СВД) ја добија за исплата на платите во февруари и март 2021 година. Обрасците се поднесуваат до УЈП најдоцна до 15 јануари 2022 година. Со кликнување на повеќе може да ги симнете Правилниците во кои се пропишани обрасците, Законите во кои беше пропишана финансиската поддршка каде во член 9 е дадена можноста за претворање на финансиската поддршка во грант и Напис на МСФИ Консалтинг во кои даваме објаснување за обврската за враќање како и за можноста за претворање на финансиската поддршка во грант…

Објавено на
На веб страната на УЈП заради објавеното лично ослободување за 2022 година објавена е и нова верзија на клиентски софтвер “МПИН“….

Објавено на 03/01/2022
Од страна на НБРМ со Одлука број Бр. 02-37790/1 од 28 Декември 2021 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРСМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2022 година до 30 Јуни 2022 година изнесува 1,25%. Повеќе во врска со пресметка на казнената камата може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на
Во Службен весник на РСМ број 299 од 29 декември 2021 година објавен е Правилникот за определување на помошни или придружни дејности на основната дејност на работодавачот и определување на работни места во дејности кои имаат карактер на помошни и придружни работи на основната дејност на работодавачот.
Исто така во истиот Службен весник на РСМ број 299 од 29 декември 2021 година објавен е Правилник за формата, содржината и начинот на известувањето за вршење на работа во недела со кој се пропишува формата, содржината и начинот на известувањето на Државниот инспекторат за труд, за започнување на работа во недела. Работодавачот пред започнувањето на работа во недела доставува известување до Државниот инспекторат за труд, во писмена форма или електронски. Известувањето за вршење работа во недела, работодавачите можат да го достават електронски на следната меил адреса: rabotavonedela@dit.gov.mk или во архивите на подрачните одделенија на ДИТ како и во централната архива во седиштето на ДИТ на бул. Партизански одреди бр.48А, Скопје.
Како дополнување на написот кој претходно Ви го испративме, Во овој напис Ви даваме табела со наведување на дејностите кои ќе можат да работат во недела на која е додадена колона со шифра на дејност согласно Националната класификација на дејностите со цел да Ви олесниме полесна примена на законското решение….

Објавено на 02/01/2022
Во Службен весник на РСМ број 303/21 објавено е даночното намалување (личното ослободување) кое за 2022 година на годишно ниво, изнесува 105.456,00 денари. Даночното намалување на месечно ниво при пресметка на плата изнесува 8.788,00 денари. Со кликнување на повеќе може да го преземете написот во кој подетално низ примери се осврнуваме на новото лично ослободување кое работодавачите ќе го применуваат при пресметка на платите во 2022 година…

Објавено на 01/01/2022
Во Службен весник на РСМ, бр. 303 од 31.12.2021 година објавен е Правилникот за изменување на Правилникот за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување со кој се менува Образецот „ДД-ДО”. Овој Правилник влегува во сила на 01.01.2022 година. Со кликнување на повеќе може да го симнете Правилникот со кој е променет образецот ДД-ИД, а Ви даваме и стручен напис во кој низ примери даваме објаснување за плаќање на данок на добивка при губење на правото на реинвестирана добивка и донации во спортот во 2022 година…

Објавено на


Страна 2 од 188
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.