+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Вести: Продолжено ограничувањето на трговските маржи кај одредени прехранбени производи до 30 јуни 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 91 од 28.04.2023 година објавена е измена на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки со која се продолжува рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехранбени производи. Според Одлуката на Владата оваа мерка ќе се применува до 30 јуни 2023 година…

Објавено на: 02/05/2023

МСФИ Вести: Продолжена Одлуката на Владата за определување на највисоки цени на одделни производи на зеленчук и овошје во трговијата на мало и на зелените пазари до 31 мај 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 92 од 28 април 2023 година објавени се следните две одлуки: Одлука со која се менува Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/23 и 78/23) и Одлука со која се менува Одлуката за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.74/23). И двете измени на Одлуките се однесуваат на продолжување на важењето на мерката на Владата за определување на највисоки цени на одделни видови на зеленчук и овошје како и на обврската трговците да набавуваат определени количини на зеленчук и овошје до 31 мај 2023 година…

Објавено на: 01/05/2023

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на организираната исхрана на вработените во 2023 година
Можноста работодавачот на свој трошок да им организира исхрана на вработените за време на работа е пропишана во член 113 од Законот за работните односи. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ примери се осврнуваме на даночниот третман на испораката на храна и пијалаци кои во форма на организирана исхрана компаниите ја обезбедуваат за своите вработени во 2023 година…

Објавено на: 26/04/2023

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на продажбата на трговска стока во транзит
Купување и продажба на трговска стокa во транзит преставува деловен настан, за кој често се поставува прашањето, како таквиот деловен потфат да се евидентира во сметководството. За тоа какви документи треба да се изготват, односно какви се даночните обврски на компаниите кои вршат продажба на трговска стока во транзит и каков е сметководствениот третман може да прочитате написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 25/04/2023
ujp-logo

Известување на УЈП: СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИТЕ
Согласно Законот за даночна постапка, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, и поради повеќето неработни денови во месец април 2023 година, Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавите за 3 (три) работни дена. Како краен рок за поднесување на даночните пријави ДДВ-04 за даночните периоди 01-01.2023 – 31.03.2023 и за 01.03.2023 – 31.03.2023 година од месечните и тримесечните обврзници за ДДВ наместо 25.04.2023 година ќе се смета 28.04.2023 година.

Објавено на: 20/04/2023

МСФИ Напис: Откуп на земјоделски производи од физички лица земјоделци – даночен третман во 2023 година
Со доаѓањето на времето за берба на голем број на раноградинарски земјоделски производи, стануваат актуелни прашањата за откупот и исплатата на откупените земјоделски производи кој правните лица го вршат од физички лица – земјоделци. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговори на повеќе прашања поврзани со даночниот третман на откупот на земјоделски производи и оданочувањето на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2023 година. Воедно Ви даваме и пречистен текст на Законот за вршење на земјоделска дејност….

Објавено на: 19/04/2023

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на исплатата на дивиденда во 2023 година
По годишната сметка за 2022 година некои компании во Република С. Македонија остварија добивки иако минатата година работеа во тешки услови на стопанисување предизвикани од економската криза изразена преку поскапување на цените на енергенсите, суровините и работната сила. Сопствениците на тие компании сега имаат можност на престојните собранија на акционери кај АД или собир на содружници кај ДОО или од страна на единствениот содужник кај ДООЕЛ да донесат одлука за исплата на дивиденда во 2023 година. Повеќе во однос на сметководствениот и даночниот третман на исплатените дивиденди во 2023 година низ повеќе примери Ви презентираме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 13/04/2023

МСФИ Вести: Изменети (зголемени) цените на одделни производи на зеленчук и овошје во трговијата на мало и на зелените пазари во периодот од 11-ти до 30-ти април 2023 година
Во Службен весник на РСМ број 78 од 11 април 2023 година објавена е Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало со која е изменета Одлуката која претходно беше објавена во Службен весник на РСМ број 71 од 3 април 2023 година. Со оваа најнова Одлука објавени се нови зголемени цени на одделни производи на зеленчук и овошје во трговијата на мало и на зелените пазари кое ќе се применуваат во периодот од 11 април до 30 април 2023 година. Новите цени во трговијата на мало и на зелените пазари, се презентирани во табелата дадена во продолжение:

Објавено на: 11/04/2023

МСФИ Напис: Додатоци на плата за работа на празник (пресметка на плата кога работникот работи на државни празници, верски празници или други празници согласно Законот за празници)
Додатоците на плата, меѓу кои и додатокот за работа на празник и неработен ден согласно Законот за празниците на Република Македонија се дел од платата дефинирана со Законот за работните односи. Во пресрет на претстојните верски и државни празници во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на пресметката на плата до колку работникот работи за време на празник…

Објавено на: 11/04/2023

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.