+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Објавена нова Пријава за регистрација за ДДВ (Образец ДДВ-01)
Во Службен весник на РСМ, бр. 279 од 30.12.2019 година објавен е Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност кој влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19)…

Објавено на: 03/01/2020

МСФИ е Напис: Новини во Законот за данок на личен доход (ставање во мирување на прогресивниот данок во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година)
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 02/01/2020
MPIN namaleno

Подесување на МПИН – Софтверот за 2020 година
При составување на МПИН пријавата во јануари 2020 година не заборавајте дека во делот Параметри за пресметка на придонеси треба да отворите нов период и да го смените износот на личното ослободување (да се внесе 8.228). Останатите параметри не ги менувајте. Потешкиот пат е да го симнете најновиот клиентски софтвер од сајтот www.ujp.gov.mk.

Објавено на: 02/01/2020

Објавена Уредбата за амортизација во Службен весник број 277/2019
Во Службен весник на РСМ, број 277 од 28.12.2019 година објавена е Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства. Со оваа уредба се пропишува начинот на пресметување на амортизација за даночни цели и кој износ се признава како расход во даночниот биланс…

Објавено на: 31/12/2019

Во Службен весник број 277/2019 објавена е нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
Во Службен весник на РСМ, број 277 од 28.12.2019 година објавена е Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност. Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член…

Објавено на: 31/12/2019

Објавена Уредба за начинот на пресметка на данокoт на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година. Со кликнување на повеќе може да ја симнете Уредбата и Законот за данок на моторни возила…

Објавено на: 31/12/2019

МСФИ е Вести: Од 27 Декември 2019 година трговците можат да наплаќаат во готово до 3.000 евра во денарска противвредност
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 31/12/2019

Во Службен весник 275/2019 објавени измените на даночните прописи (ДДВ, данокот на добивка и данок на личен доход и други)
Во Службен весник на РМ број 275 од 2019 година од 27 Декември 2019 година објавени се повеќе законски прописи од областа на даноците од кои особено ги истакнуваме следните: Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност; Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход и Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на дoбивка…

Објавено на: 30/12/2019

Објавен Даночниот Биланс (Образец ДЛД-ДБ) за трговци поединци и вршители на самостојна дејност за 2019 година и пропишана постапката за ослободување од плаќање на данок на личен доход при исплата на доход на странски физички лица кои се резиденти на земји со кои имаме договор за избегнување на двојно оданочување
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 27/12/2019
business-woman

Објавено даночното намалување (личното ослободување) за 2020 година
Во „Службен Весник на РCМ“ број 269 од 25.12.2019 од страна на Министерството за Финансии е објавено личното ослободување за 2020 година. Согласно објавата, даночното намалување (личното ослободување) по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од…

Објавено на: 26/12/2019

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.