+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Преглед на економско-социјалните мерки од 4-тиот пакет на Владата за помош на компаниите и граѓаните
На 6-тата седница на Владата, усвоен е четвртиот сет економски мерки за ревитализирање на економијата во услови на КОВИД-19. Во продолжение. Со кликнување на повеќе Ви даваме краток осврт на предложените мерки кои треба во следниот период да бидат преточени во соодветни законски прописи…

Објавено на: 28/09/2020

Соопштение на ЦРМ за рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година (ревизорски извештаи) до Централен регистар
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за примена на Законот за трговски друштва за време на вонредната состојба, објавена во Сл.весник бр.140/20 од 29.05.2020 година. Согласно Уредбата, рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа, ревидираната годишна сметка, односно ревидираните финансиски извештаи за 2019 година, за големите и средни трговци организирани како акционерски друштва и за големите и средни трговци организирани како друштва со ограничена одговорност, до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на Република Северна Македонија е продолжен до 05.10.2020 година.

Објавено на: 24/09/2020
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2020 – Октомври 2020 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Септември 2020 – Октомври 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.09.2020 година…

Објавено на: 21/09/2020

30 Септември 2020 година краен рок за достава на Извештај за трансферни цени до УЈП
Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РСМ“, број 112/14…275/19), одделни обврзници на данок на добивка по ДБ за 2019 година се должни за деловните или финансиските трансакции со поврзаните лица кои настанале во 2019 година да достават извештај до Управата за јавни приходи, најдоцна до 30 Септември 2020 година. Имајќи во предвид дека во е-tax системот на УЈП се уште не постои соодветно техничко решение за електронски прием на ваквите електронски фајлови, даночните обврзници по ДБ за 2019 година, Извештајот за трансферни цени ќе треба да го достават во хартиена форма со пропратно писмо. На прашањата кои се даночните обврзници кои имаат обврска да достават Извештај за трансферни цени до 30 Септември и што преставуваат трансферните цени и каква треба да биде содржината на Извештајот за трансферните цени даваме одговори во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 21/09/2020
istock_000012204568_large

Вработените ослободени од работа според листата на хронични, со исклучок се оние со потврда од лекар-специјалист, сите родители на деца кои досега беа ослободени се враќаат на извршување на работните задачи од 23 септември
Владата на Република Северна Македонија на денешната 4-та седница ги разгледа и усвои заклучоците на Главниот координативен кризен штаб донесувајќи соодветни одлуки и тоа…

Објавено на: 15/09/2020
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец август 2020 година е позитивен и изнесува 0,2%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – август 2020 во однос на просекот за 2019 година е позитивен и изнесува 0.2%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец август 2020 година…

Објавено на: 07/09/2020

МСФИ Напис: Медијација и арбитража
Најчесто договорните страни во договорите предвидуваат решавањето на евентуалните спорови кои ќе произлезат при примената на договорите да го доверат на судовите. Но, во голем број договори како правна заштита е предвидено алтернативно решавање на споровите. Кога во договорите се предвидува алтернативен начин на решавање на спорови, вообичаено се наведува алтернативниот начин, кој може да биде: медијација или арбитража…

Објавено на: 02/09/2020

МСФИ Напис: Лон производство – увоз заради облагородување (нормативен, даночен и сметководствен третман)
Во царинската постапка, лон производството е дефинирано како увоз за облагородување и преставува царинска постапка со економски ефект. Со употребата на оваа постапка се овозможува ставање на стока во постапка и нејзино подложување на некоја од операциите на облагородување и по извршеното облагородување добиениот производ повторно се извезува од царинското подрачје на Република Македонија. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе подетално се осврнуваме на нормативниот, даночниот и сметководствениот третман на лон производството…

Објавено на: 26/08/2020
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2020 – Септември 2020 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2020 – Септември 2020 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 20.08.2020 година…

Објавено на: 20/08/2020

МСФИ Напис: Сезонски попусти, распродажби, акциски продажби и други видови на попусти при продажба на трговска стока – сметководствен и даночен третман
Во услови на значително намалена куповна моќ на граѓаните како последица на здравствено-економската криза предизвикана од Covid 19, актуелни за овој период од годината се сезонските намалувања на цените. Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на сезонските намалувања на стоките и на другите посебни форми на продажба со цел на едно место оваа проблематика да ја опфатиме од даночен и сметководствен аспект, но и од аспект на Законот за заштита на потрошувачите (“Службен весник на РМ” бр. 38/04…140/18).

Објавено на: 18/08/2020

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.