+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

МСФИ Напис: ДДВ третман на прометот остварен при изградба на патната делница Кичево – Охрид
Со интензивирање на градежните работи на изградба на патната делница Кичево – Охрид а со тоа и вклучување во изградбата на поголем број на градежни компании од Република Македонија, на барање на поголем број наши читатели се наметна и потребата за потсетување на законските и даночните обврски на субјектите кои непосредно учествуваат во изградбата на оваа патна делница. Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи даваме целосен осврт на даночната регулатива, поткрепено со соодветно мислење од УЈП врзано со изградбата на наведената патна делница…

Објавено на: 09/11/2021
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец октомври 2021 година е позитивен и изнесува 3,8%
Податокот за процентот на МДБ за аконтацијата за данок на добивка за месец октомври 2021 е позитивен и изнесува 3.8%. Врз основа на наведеното месечната аконтација на данокот на добивка за месец октомври 2021 година која треба да се плати до 15 ноември 2021 година…

Објавено на: 08/11/2021

МСФИ Напис: Оданочување на исплатата на дивиденда од остварени добивки во периодот од 2009 до 2013 година
Акумулираните добивки на македонските компании кои потекнуваат од 2009 до 2013 година не се конечно оданочени со данок на добивка. На барање на голем број на наши читатели Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе потсетуваме на обврската за оданочување на добивките остварени во период од 2009 до 2013 година при исплата на дивиденда…

Објавено на: 05/11/2021

МСФИ Напис: Вреднување на залихите во трговијата, угостителството и градежништвото и нивниот даночен третман во 2021 година
Залихите преставуваат тековни (краткорочни) средства кои се наменети за продажба во нормалниот тек на работење или средства кои ќе бидат користени во текот на процесот на производство на добра или обезбедување на услуги. Со кликнување на повеќе може да го симнете написот во кој се осврнуваме на вреднувањето на залихите во три специфични гранки кои се особено значајни во македонското стопанство, а тоа се трговијата, угостителството и градежништвото и даночниот третман на залихите во овие дејности во 2021 година…

Објавено на: 03/11/2021

Известување на УЈП: Продолжување на рокот за поднесување на ДДВ пријавата до 27 октомври 2021 година
Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата (25.10.2021) се продолжува за 2 (два) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 27.10.2021 година.

Објавено на: 25/10/2021
0001-copy

ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на ON LINE СОВЕТУВАЊЕ во месец октомври 2021 година за новините во законските прописи, сметководството и даноците
Почитувани колеги !!!
МСФИ Консалтинг Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО ONLINE СОВЕТУВАЊЕ ЗА НОВИНИТЕ ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, СМЕТКОВОДСТВОТО И ДАНОЦИТЕ.
Советувањето ќе се одржи на следните термини:
27 октомври 2021 (среда)
29 октомври 2021 (петок)
Советувањето започнува во 10 часот и трае до 16 часот и се доделуваат 8 КПУ часа.

Објавено на: 24/10/2021

Прашање на денот: Кој е крајниот рок за плаќање на обврската по ДДВ пријавата која ја доставуваме до 25 Октомври 2021 година ?
Согласно член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РСМ” бр.267/20, во сила од 09.11.2020 година), данокот на додадена вредност пресметан и пријавен за соодветниот даночен период, даночниот обврзник го плаќа најдоцна во рок од….

Објавено на: 22/10/2021
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2021 – Ноември 2021 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2021 – Ноември 2021 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.10.2021 година…

Објавено на: 22/10/2021

МСФИ Напис: Заштита на потрошувачите во договорите за потрошувачки кредити
Заштитата на потрошувачите во Република С. Македонија е уредено со Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на РСМ“ бр.42/20), а со Законот за заштита на потрошувачите во договорите за потрошувачки кредити („Службен весник на РСМ“ бр.51/11…20/19), посебно е уредена заштитата на потрошувачите при склучување и реализација на договори за потрошувачки кредити…

Објавено на: 21/10/2021

МСФИ Напис: Од 1 декември 2021 година забрана за трговците да пуштаат во промет пластични кеси за носење на стоки на пазарот (дозволена е продажба на биоразградливи кеси при што надоместот од продажбата целосно се уплаќа во корист на државата)
Со кликнување подолу на преземи може да го симнете написот во кој подетално Ве запознаваме со забраната за трговците од 1 декември 2021 година да пуштаат во промет пластични кеси за носење на стоки на пазарот, а воедно Ви го даваме и текстот на Законот…

Објавено на: 19/10/2021

МСФИ Напис: Сметководствен и даночен третман на потрошокот на амбалажа
Во написот кој може да го симнете со кликнување на преземи се осврнуваме на повеќе актуелни прашања поврзани со евиденцијата на амбалажата и нејзиниот сметководствен и даночен третман…

Објавено на: 15/10/2021

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.