+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Објавен Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
Во Службен весник на РСМ, бр. 133/2019 објавен е Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица кој влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, односно на 28.6.2019 година, а започнува да се применува од 1 јули 2019 година. Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица. Со кликнување на повеќе може да го симнете Законот и Напис поврзан со враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица…

Објавено на: 01/07/2019

Казнената камата за долг во денари во периодот од 01.07.2019 до 31.12.2019 година е намалена како резултат на намалување на референтната стапка од 2,50% на 2,25%
Од страна на НБРМ со Одлука број 08-21235/1 од 26 Јуни 2019 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 30.12.2019 година. ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ врз основа на наведеното казнената камата во периодот од 1 Јули до 31 Декември 2019 година изнесува:
во облигационите односи помеѓу правни лица стапката е 12,25%
во облигационите односи од кои барем едно лице е физичко лице стапката е 10,25%.

Објавено на: 01/07/2019

МСФИ е Напис: Новини во Законот за финансиска дисциплина
Во Службен весник на РМ, број 124 од 18 јуни 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина кој влезе во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник (на 26 Јуни 2019 година), а ќе започне да се применува во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на законот, односно на 24 Август 2019 година…

Објавено на: 28/06/2019

МСФИ е Напис: Разлики помеѓу практикантство и практични обуки на ученици и студенти (нормативен, даночен третман и социјални придонеси)
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, покрај одредбите од Законот за практикантство и Оперативниот план за активни програми и мерки за вработувања и услуги на пазарот на трудот за начините на спроведување на практикантството, се осврнуваме и на практичната обука согласно Законот за стручно образование и обука и практичната обука на студенти…

Објавено на: 26/06/2019

Објавен Правилникот за донации во спортот со кој се пропишува постапката за даночно ослободување согласно Законот за данокот на добивка
Во Службен весник на РМ, бр. 126 од 20.6.2019 година објавен е Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти. Со наведениот Правилник кој е донесен од страна на Министерот за финансии и кој влегува во сила на 21 јуни 2019 година се заокружува регулативата за начинот и постапката за остварување на правото на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти, согласно член 30-а од Законот за данокот на добивка…

Објавено на: 21/06/2019

МСФИ е Напис: Новини во Законот за ДДВ
Во Службен весник на РМ, бр. 124 од 18 јуни 2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност кој влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, односно на 26 јуни 2019 година. Во написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на новите законски решенија…

Објавено на: 21/06/2019

МСФИ е Напис: Враќање на дел од ДДВ на физички лица – граѓани – стартува од 1 јули 2019 година
Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори и низ практични примери, Ве запознаваме со клучните концепти на системот на враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица – граѓани кој треба да стартува од 1 јули 2019 година…

Објавено на: 20/06/2019

МСФИ е Напис: Оданочување на капитални добивки од движен, недвижен имот и хартии од вредност (акции и удели) од аспект на данокот на личен доход
Во написот кој може да го симнете со кликнивање на повеќе се осврнуваме на даночниот третман на капитални добивки од движен, недвижен имот и хартии од вредност (акции и удели) од аспект на данокот на личен доход…

Објавено на: 18/06/2019

МСФИ е Вести: Објавени два правилници од Законот за спорт поврзани со издавање на ваучери за остварување на даночно ослободување во спортот
Со наведените Правилници кои влегуваат во сила на 14 јуни 2019 година се уредува постапката на издавање на ваучери од страна на Агенцијата за млади и спорт до спортските клубови и активните спортисти…

Објавено на: 17/06/2019

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.