+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


МСФИ Советник

Актуелности

Најава од Министерството за финансии: Прогресивниот данок ќе биде ставен во мирување, односно следните 36 месеци личниот доход ќе се оданочува со 10 проценти
Министерството за финансии најавува дека примената на прогресивниот данок на личен доход се биде ставена во мирување на 36 месеци. Во овој период, доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права како и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи ќе се оданочува со стапка од 10 проценти…

Објавено на: 01/11/2019
index

Известување на УЈП: Десктоп апликација на МОЈДДВ за скенирање и сторнирање на фискални сметки
Управата за јавни приходи известува дека на следниот линк http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/206 може да се преземе Десктоп апликацијата и упатството за инсталација и користење којашто е наменета за скенирање и сторнирање на фискални сметки…

Објавено на: 31/10/2019

МСФИ е Напис: Плаќање на данок на добивка при покривање на загуби од акумулирани добивки од 2009 до 2013 година
До колку друштвото има акумулирана загуба од претходни години или оствари загуба од деловно работење по годишната сметка од тековната година и истата ја покрива со акумулирани добивки кои потекнуваат од периодот од 2009 до 2013 година тогаш овие добивки се оданочуваат со данок на добивка и друштвото е обврзани преку е-tax до УЈП да го достави Образецот ДД-ПЗ. Повеќе во однос на наведеното низ практични примери може да прочитате во Написот кој може да ги симнете со кликнување подолу на преземи.

Објавено на: 31/10/2019
ujpslika

Известување на УЈП: ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВА ДО 28 ОКТОМВРИ
Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци на 25 Октомври 2019 година , се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата (25.10.2019) се продолжува за (три) дена, односно краен рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се смета 28.10.2019 година.

Објавено на: 25/10/2019

Пропишан Образецот „ДД-ДО” – Пресметка на данок на добивка при престанување на услови за даночно ослободување
Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Објавено на: 24/10/2019
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2019 – Ноември 2019 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Октомври 2019 – Ноември 2019 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.10.2019 година…

Објавено на: 22/10/2019
profit-tax-computer-keys-show-paying-taxes-3d-rendering-profit-tax-computer-keys-showing-paying-drawing_csp44083507

Пропишани Образецот „ДБ-НП/ВП“ – Даночен биланс за непрофитни организации и Образецот “ДД-ПЗ“ за плаќање на данок на добивка при покривање на загуба со добивки кои потекнуваат од 2009 до 2013 година
Во Службен весник на РСМ, бр. 216 од 18.10.2019 година донесени се следните подзаконски акти од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р.М.“, број 112/14…248/18): Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации, со кој се пропишува формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации и Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка за покривање на загуба од акумулирана добивка;

Објавено на: 21/10/2019

МСФИ е Напис: Даночен и сметководствен третман на користењето на вредносни купони (гифт картички) во трговијата и давањето на услуги
Во однос на вредносните ваучери се наметнуваат следните прашања: Кога настанува даночниот долг за целите на ДДВ при продажбата на вредносните купони? Дали во моментот на продажба на вредносниот купон, трговецот или давателот на услугата е должен да пресмета ДДВ или ДДВ се пресметува во моментот на предавање на доброто или услугата во замена за купонот ? Што доколку истече периодот на важење на вредносните купони, а сопствениците на купоните не ги искористат истите. Дали приходувањето на обврските за неискористените купони подлежи на оданочување со ДДВ ? Во написот кој може да го симнете со кликнување подолу на преземи, се осврнуваме на даночниот и сметководствениот третман на вредносните купони и низ примери даваме одговори на наведените прашања…

Објавено на: 10/10/2019

МСФИ е Напис: Вложувања во недвижности – сметководствен третман согласно МСС 40 И Оддел 16 од МСФИ за МСЕ
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе се осврнуваме на прашањата поврзани со почетното признавање и последователното вреднување на материјалните средства (земјиште или градежен објект) кои се стекнати со цел за нивно изнајмување и генерирање на приходи од наем, односно на правилата утврдени во МСС 40 – Вложувања во недвижности кој го применуваат средните и големите трговци и Оддел 16 од МСФИ за МСЕ кој го применуваат малите и микро трговците….

Објавено на: 08/10/2019
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец септември 2019 година е позитивен и изнесува 0,2%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари – септември 2019 во однос на просекот за 2018 година е позитивен и изнесува 0.2%…

Објавено на: 07/10/2019

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.