+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

korica-juni-2018

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Јуни 2018
Со кликнување на повеќе може да го преземете ЈУНСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на откупот на земјоделски производи, претворањето на заемот и на дополнителната доплата во влог, правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор, сезонската работа, правата поради бременост, раѓање и родителство, наплата и плаќање во ефективни странски пари – девизи, изнесување и внесување на ефективни странски пари – девизи и денари од страна на резиденти и нерезиденти, одговорноста на трговецот за недостатоци и исправност на производите продадени на потрошувачот, за укинувањето на нормираниот учинок од Законот за минимална плата и одговори на прашања од областа на даноците….

Објавено на: 19/06/2018
picture1

МСФИ е Напис: Откуп на земјоделски производи – даночен третман во 2018 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе даваме одговор на прашањата поврзани со даночниот третман на приходите од земјоделска дејност кои ги остваруваат физичките лица земјоделци во 2018 година.

Објавено на: 13/06/2018
slika

Донесени подзаконските акти од Законот за финансиска поддршка на инвестициите
Со цел операционализација на Законот за финансиска поддршка на инвестиците во Службен весник на РМ број 106 од 2018 година објавени се: Правилник за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација и Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната документација. Наведените правилници влегуваат во сила на 8 Јуни 2018 година.

Објавено на: 08/06/2018
danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Мај 2018 година е позитивен и изнесува 1.8%
Податокот за процентот на МДБ, односно кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Мај 2018 во однос на просекот за 2017 година е позитивен и изнесува 1.8%…

Објавено на: 07/06/2018
sezonska-rabota

МСФИ е Напис: Сезонска работа
Сезонската работа се заснова на договор за вработување на определено време. Работникот кој склучил договор за вработување на определено време, ги остварува правата од работа како и работник кој склучил договор за вработување на неопределено време. Од ова правило има одредени исклучоци, Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на регулативата која ја уредува сезонската работа…

Објавено на: 05/06/2018
slika

МСФИ е Напис: Укинат нормираниот учинок од Законот за минимална плата
Според Уставниот суд, законски утврдената минимална основна плата на работникот со посебниот Закон за минимална плата е посебно право, и не може да биде детерминирана од услов кој го доведува во прашање тоа загарантирано посебно право со Законот, за утврдување на минималната основна плата на работникот. Подетално за одлуката на Уставниот суд се осврнуваме во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 04/06/2018
picture1

МСФИ е Напис: Право на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2018 година
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе низ прашања и одговори се осврнуваме на правото на годишен одмор и регрес за годишен одмор за 2018 година и неговиот сметководствен и даночен третман.

Објавено на: 28/05/2018
korica-maj-2018

e-СПИСАНИЕ МСФИ – СОВЕТНИК Maj 2018
Со кликнување на повеќе може да го преземете МАЈСКИОТ број од 2018 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на списанието МСФИ СОВЕТНИК во кое се осврнуваме на сметководствениот третман на залихите согласно МСС 2 – Залихи и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ, сметководствениот третман на орочените депозити, пресметката на плата на вработен со скратено (неполно) работно време, даночни олеснувања при вработување на инвалидни лица и заштитни друштва, Законот за финансиска поддршка на инвестиции, ништовни и рушливи договори – неважност на договорите….

Објавено на: 22/05/2018

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.