+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk


Актуелности

danoci-za-koi-ne-ste-slushnale-62626

Процентот за МДБ за аконтацијата за месец Август 2018 година е позитивен и изнесува 2.4%
Почитувани,Содржината можат да ја видат само регистрирани корисници.Доколку сте регистриран корисник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте член кликнете тука за регистрација!)

Објавено на: 07/09/2018
61f08eea00b06e2893d0bfeeedb7a31c

МСФИ е Напис: Плаќање на животно осигурување за менаџери и вработени на друштвото (даночен и сметководствен третман)
Предмет на нашиот интерес во на­писот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е даночниот и сметководствениот тр­е­т­­­ман за платените премии за животно оси­гу­ру­ва­ње кое во последно време се почесто го практикуваат и договараат македон­ски­те ком­­па­н­и­и­ за своите менаџери и за свои­те вра­­­бо­те­ни и на истото се ос­вр­нуваме низ по­­веќе пр­и­­­мери…

Објавено на: 06/09/2018
slika-3-8

МСФИ е Нaпис: Пријавување на обврски до Mинистерството за финансии од страна на субјекти основани од РМ и единиците на локална самоуправа
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на обврските кои се пропишани со овој Закон, а се однесуваат на субјектите кои се должни да го применуваат…

Објавено на: 05/09/2018
slika

МСФИ е Напис: Здравствени прегледи согласно Законот за безбедност и здравје при работа
Со Законот за безбедност и здравје при работа пропишана е обврска за работодавачот да организира здравствени прегледи за своите вработени за определен временски период. Но, често пати се поставува прашање дали работникот за времетраењето на важноста на извршниот здравствен преглед треба да изврши нов здравствен преглед кога ќе го промени работното место или кога ќе го промени работодавачот. Повеќе во врска со наведеното може да прочитате во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на: 04/09/2018
picture1

МСФИ е Нaпис: ДДВ третман на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници
Меѓународниот превоз на патници согласно одредбите на член 23 став 1 точка 19 од Законот за ДДВ, е ослободен од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок. Но каков е даночниот третман на посредничките услуги во меѓународниот превоз на патници од аспект на ДДВ ?
Во врска со ова прашање, односно во однос на даночниот третман на остварената провизија од продажба на автобуски (железнички) карти за меѓународен превоз на патници се осврнуваме во Написот кој може да ги симнете со кликнување на повеќе….

Објавено на: 03/09/2018
building-financial-discipline-in-singapore-your-4-step-guide-1

МСФИ е Нaпис: Рокови за исполнување парични обврски согласно Законот за финансиска дисциплина
Подетално за пропишаните законски рокови за исполнување парични обврски согласно Законот за финансиска дисциплина може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување подолу на повеќе…

Објавено на: 29/08/2018
ujpedanoci

Известување на УЈП: Финансиска поддршка за работодавачите за раст на плати во повисок износ од минималната плата
Во однос на примената на законското решение за користење на финансиска поддршка за исплата на плати во повисок износ од минимална плата за период од месец јули 2018 до месец декември 2019 година, УЈП ја има објавена следната инструкција…

Објавено на: 23/08/2018
ceo-business-leader-roundtable1

МСФИ е Нaпис: 31 Август 2018 година краен рок за доставување на Изјава за продолжување на договорот за вработување во услови на стекнување на право на пензија
Еден од основите за престанување на важноста на договорот за вработување е прекин на договорот за работа поради возраст на работникот. За продолжување на договорот за вработување, работникот поднесува барање во вид на писмена изјава, најдоцна до 31 август во годината којашто и претходи на годината во која ги исполнува условите за прекин на договорот за вработување. Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ве потсетуваме на оваа законска можност и Ви даваме Терк на Изјава за продолжување на договорот за вработување…

Објавено на: 22/08/2018
f1a2c267fac92711fcfb746faeddbf0d

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2018 – Септември 2018 година
Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот Август 2018 – Септември 2018 година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 21.08.2018 година…

Објавено на: 21/08/2018
slika

Објавен Правилникот за финансиска поддршка за испата на повисоки плати од минималната плата (Насоки за пополнување на МПИН Декларацијата)
Во Службен весник на РМ број 153 од 2018 година објавен е Правилник за начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата. Со овој правилник кој влегува во сила на 18 Август 2018 година се пропишува начинот на обезбедување на финансиската поддршка за раст на плати во повисок износ од минималната плата, согласно членовите 5-a и 5-б од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18).

Објавено на: 20/08/2018
tax-consultant-768x512

Предлог Измени на Законот за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити (Се предлага ограничување на висината на трошоците кои финансиски друштва можат да ги наплатат при одобрување на потрошувачки кредити)
На предлог на Министерството за финансии, во постапка на донесување е Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити со кој се планира да се ограничи висината на трошоците кои ги плаќаат корисниците на брзи кредити одобрени од финансиски друштва…

Објавено на: 10/08/2018

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.