+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Известување на ИСОС во врска со цената на сметководствените услуги и намалување на членарините

569585164bf57f8a1e8703b19497bdbc_xl

Институтот на сметководители и овластени сметководители на својата веб страна објави Правилник за критериуми за утврдување на цената на сметководствените услуги. Правилникот е донесен со Одлука бр.0302/291 од страна на Управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ, на седницата одржана на ден 11.09.2017 година.

Преземете ја Одлуката

Правилникот може да се преземе со најава на веб страната на ИСОС (за најава потребно е да имате корисничко име и шифра претходно добиена од ИСОС)

Известување на ИСОС за намалување на членарините за сите субјекти вршители на сметководствени работи

Управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители разгледуваќи ја состојбата и настаните околу примената на Законот за вршење на сметководствени работи донесе Одлука за намалување на висината на месечната чланарина и надоместоци за сите субјекти вршители на сметководствени работи кои се стекнале со лиценца за работа согласно Законот за вшење на сметководствени работи за 50%.

Преземи ја Одлуката за намалување на членарините

 

 

  • Објавено на: 14/09/2017
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.