Slide background
е поважна
Суштината
од формата
Slide background

ПРЕТПЛАТА ЗА 2014 ГОДИНА

МСФИ Вести е-Маил сервис

МСФИ е-Написи

МСФИ Информатор месечно Списание

Прирачник за годишна сметка

Slide background

Актуелности

Донесен пакет измени на закони поврзани со плаќање на придонеси за договори за дело и авторски договори

Сите Законски прописи се објавени во Службен весник на РМ, број 113 од 2014 година, и тоа: Законот за изменување и дополнувања на Законот за работните односи, Законот за изменување и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, Законот за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за дополнување на Законот за здравствено осигурување.
Во написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве запознаваме со најзначајните измени што се извршени со овие закони.

Објавено на 30/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Објавени Новиот Закон за данок на добивка и Измените на Законот за ДДВ во Службен весник на РМ, број 112/2014

Новиот Закон за данок на добивка ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година. Со измените на Законот за ДДВ се пропишани добра на кои од 2 Август 2014 година ќе се применува повластена ДДВ стапка од 5%.

Објавено на 29/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Податоци за плата и надоместоци на трошоци од работен однос заклучно со Јули – Август 2014 година

Во продолжение може да ги симнете податоците за плата и надоместоци од работен однос за 2014 година (за периодот Јули 2014 – Август 2014 година) согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 29.07.2014 година

Објавено на 29/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Јули / Август 2014

Со кликнување на повеќе може да го симнете двобројот Јули / Август 2014 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ Инф­о­­рма­­тор…

Објавено на 28/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

На договори за дело и на авторски договори ќе се плаќаат придонеси

Во написот кој може да го преземете со кликнување на повеќе, подетално се осврнуваме на наведените законски новини кои ги предлага Законот…

Објавено на 23/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на преземи подетално се осврнуваме на законската регулатива и обврските кои се предвидени при одобрување на големи зделки и зделки со заинтересирана странa…

Објавено на 17/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Од 1 јули 2014 година нов начин на ослободување од ддв, царина и акциза на прометот на добра и услуги за проекти финансирани од странски донации

Во Написот кој може да го симнете со клинување на повеќе се осврнуваме на практична примена на наведените ослободувања и на постапката на пријавување на прометот на добра и услуги при изготвување на фактура преку системот на е – даноци…

Објавено на 15/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Објавени нови обрасци за државна евиденција кои ќе се поднесуваат со годишната сметка за 2014 година

Заради навремено информирање со неопходните податоците кои се бараат во овие нови обрасци “ДЕ” истите може да ги погледнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 09/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

МДБ за аконтацијата за месец Јуни 2014 година е негативен и изнесува – 0,6%

Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Јуни 2014 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година без зголемување (АОП 34)…

Објавено на 07/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...

Предложен нов Закон за данок на добивка за 2014 година

Подетално за Предложениот Нов Закон за данок на добивка и новите законски решенија кои се предложени може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе…

Објавено на 02/07/2014 од msfiwebadmin Повеќе...
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.