+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Годишна претплата на МСФИ Консалтинг за 2023 година

Годишната претплата за 2023 година на МСФИ Консалтинг вклучува:

  • 12 МЕСЕЧНИ е – СПИСАНИЈА МСФИ СОВЕТНИК, во кои ги обработуваме најновите законски прописи од областа на сметководството, финансиското известување, Меѓународните Сметководствени Стандарди, финансиите, платите, надоместоците, деловното право, работните односи како и законските прописи од областа на даноците;
  • ПРИРАЧНИК ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА и ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (во хартиена и електронска форма);
  • Информирање на дневна основа преку е-МАИЛ СЕРВИСОТ МСФИ ВЕСТИ за најновите промени во законските прописи од областа на сметководството, даноците, финансиите, работните односи, трговските друштва и другите законски прописи;
  • Континуирано испраќање на стручни – апликативни Написи преку системот МСФИ е – НАПИСИ со цел истите да можат да бидат веднаш применети во секојдневното работење согласно пропишаните законски рокови;
  • МСФИ-ИНФО (online издание) во кое Ви даваме практични упатства за пресметка на плата, надоместоци на трошоците од работен однос, казнена камата, уплатни сметки и приходни шифри за плаќање на јавни давачки, шифри за платен промет во земјата и во странство и многу други упатства и корисни информации неопходни за тековното работење според најновите законски прописи.
  • Пристап на ВЕБ СТРАНАТА (www.msfi.com.mk) како единствена on line сметководствена и даночна библиотека каде корисниците имаат пристап до сите изданија на списанието МСФИ Советник, МСФИ е – Написи, сите потребни податоци за тековното работење, корисни теркови и алатки за тековно работење и многу други неопходни податоци…
  • КОНСУЛТАЦИИ И ОДГОВОРИ НА ПРАШАЊА во СЕКОЕ ВРЕМЕ по ТЕЛЕФОН (фиксен и мобилен), по МАИЛ, или во нашите КАНЦЕЛАРИИ.

Годишната претплата на МСФИ КОНСАЛТИНГ за 12 месеци од денот на претплатата изнесува 10.842 денари со вклучен ДДВ (9.188 + 1.654 ДДВ).

ПРО ФАКТУРА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА ЗА 12 МЕСЕЦИ (ПРЕЗЕМИ)

ФЛАЕР ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА (ПРЕЗЕМИ)

  • Објавено на: 26/12/2022
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.