+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
e-СПИСАНИЕ МСФИ – ИНФОРМАТОР Март 2014

 

СОДРЖИНА НА МСФИ ИНФОРМАТОР МАРТ 2014

  1. Примена на даночниот концепт на префрлање на даночната обврска на примателот на добрата и услуги во градежништвото Член 32-а од Законот за ДДВ – (Reverse charge)
  2. Добра и услуги кои подлежат на системот на пренос на даночната обврска – REVERSE CHARGE Пополнување на новата ДДВ – 04 Пријава Третман на авансите  во новата ДДВ пријава
  3. Евиденција за целите на пополнување на новата ДДВ пријава
  4. Извештај за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот – Извештај ,,ДДВ-ИПДO“
  5. Даночно ослободување или олеснување при oданочувањето со персонален данок на приходот кој го остварува странско физичко лице – нерезидент од територијата на Република Македонија – Примена на меѓународните договори за избегнување на двојното оданочување
  6. Новобработени лица до 29 години возраст со полно работно време се ослободуваат од плаќање на придонеси
  7. Од 1 Maj 2014 година стартува Законот за финансиска дисциплина (Кои се новините кои ги носи овој закон, а мора да ги почитувате во должничко доверителските односи по наведениот рок?)


Заборавено корисничко име или лозинка?
Не сте член? Кликнете тука за регистрација
  • Објавено на: 21/03/2014
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.