МСФИ Консалтинг - Континуирано Професионално Усовршување
ON LINE
СОВЕТУВАЊЕ
Регистрирај се
Обуки
Кориснички профил за проверка на добиени часови
Најави се

Регистрација

До колку сте заинтересирани за посетување на обуките организирани од страна на МСФИ Консалтинг, Ве молиме регистрирајте се.

Регистрирај се

КПУ Часови

МСФИ Консалтинг Ви доделува кориснички профил за проверка и евиденција на добиените часови со посетата на нашите обуки.

Најави се

Зошто ние?

МСФИ КОНСАЛТИНГ, е една од водечките компании за даночен, финансиско-сметководствен и правен консалтинг, која обезбедува високопрофесионални консалтинг услуги за своите клиенти.

За нас

Следно предавање

Обуки

МСФИ Консалтинг Ве поканува на задолжителното континуирано професионално
усовршување за сметководители и овластени сметководители.

Пријавување

Акредитирани консалтинг куќи

МСФИ Консалтинг е акредитирана консалтинг куќа за вршење на едукативни обуки за континуирано професионално усо­вр­шу­ва­њ­е за смет­ко­во­­­дителите и овластените сметководители.
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.