+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО, МСФИ Консалтинг Ве поканува на КПУ обуки во месец Декември 2017 година

msfi-konsalting-pokana-za-kpu-dekemvri-2017Почитувани колеги,

МСФИ КОНСАЛТИНГ Ве поканува на ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ бр.3/2017-8 часа ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ во следните термини и градови:

  • 13 Декември 2017 (среда) во Штип – Хотел Оаза
  • 14 Декември 2017 (четврток) во Струмица – Хотел Сириус
  • 15 Декември 2017 (петок) во Охрид – Хотел Милениум Палас
  • 16 Декември 2017 (сабота) во Скопје – Хотел Континентал
  • 20 Декември 2017 (среда) во Битола – Хотел Милениум
  • 21 Декември 2017 (четврток) во Скопје – Хотел Холидеј Ин
  • 22 Декември 2017 (петок) во Прилеп – Хотел Кристал Палас

Посетата на КПУ обуката ќе Ви донесе 8 КПУ часови.

Регистрација за КПУ обуката е од 9:30 до 10:00 часот; Почеток на КПУ е од 10:00 часот

Секој посетител на КПУ обуките добива Прирачник, работен материјал и кафе.

ПРЕЗЕМИ ПОКАНА ЗА КПУ ОБУКИ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ПРЕЗЕМИ ПРОГРАМА ЗА КПУ ОБУКИ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Регистрација за посетување на КПУ обуки организирани од МСФИ Консалтинг

Важно: Секој модул, односно КПУ обука носи 8 признати КПУ часови. Програмата на КПУ обуките на МСФИ Консалтинг е така конципирана да секое предавање е независно само по себе и не е поврзано со било кое претходно предавање (КПУ Обуката за Декември 2017 не е поврзана со КПУ обуките кои беа организирани од МСФИ Консалтинг за месеците Октомври и Ноември 2017 година).

Излегувајќи во пресрет на голем број наши колеги, сметководители и овластени сметководители, кои поради одредени објективни причини, досегаш не беа во можност да се здобијат со потребниот број на КПУ часови, МСФИ консалтинг го организира овој нов Декемвриски циклус на осумчасовни КПУ обуки.

Воедно, Ве известуваме и дека во Собранието на РМ во постапка на донесување се Предлог измени на Законот за вршење на сметководствени работи со кои се предлага намалување на вкупниот фонд на КПУ часови за 2017 година. Овие измени се очекува да бидат донесени до крајот на годината. Сепак, имајќи ги во предвид вкупните состојби во државата и бавното работење на Собранието на РМ, со Вашето присуство на ова советување добивате можност да се стекнете со неопходниот број на КПУ часови кои секако и до колку измените бидат усвоени ќе Ви бидат неоходни во текот на тригодишниот период (2017 – 2019 година) кој за овластените сметководители ќе изнесува 90 КПУ часа, додека за сметководителите ќе изнесува 60 КПУ часа.

До колку сте заинтересирани да ги следите обуките кои МСФИ Консалтинг ги организира во текот на ме­сец Декември 2017 година, а заради обезбедување на уредна евиденција на вашето присуство и ос­тварените КПУ часови, Ве молиме најдоцна 5 дена пред почетокот на советувањето да се ре­гис­т­ри­­ра­т­е на веб страната на МСФИ Консалтинг (www.msfi.com.mk).

Надоместот за 1 работен ден КПУ обука (8 КПУ часови) изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ).

Напомена: Надоместот за КПУ обуките е утврден согласно Одлуката на Владата на Република Македонија од 16.02.2017 година според која надомест за 1 час за КПУ изнесува 250 денари плус ДДВ, односно за 1 ра­ботен ден од 8 часа надоместот изнесува 2.000 денари (две илјади денари плус ДДВ).

Уплатата за КПУ обуките може да ја извршите на една од следните сметки:

210-0676392801-76 НЛБ Банка АД – Скопје

280-1001042042-51 Силк Роуд Банка АД – Скопје

Про-фактура за посета на КПУ обуки во месец Декември 2017 година (ПРЕЗЕМИ)

Со почит

МСФИ Консалтинг

Суштината е поважна од формата

  • Објавено на: 15/12/2017
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.