+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникИнститутот на сметководители и овластени сметководители на својата веб страна објави Правилник за критериуми за утврдување на цената на сметководствените услуги. Правилникот е донесен со Одлука бр.0302/291 од страна на Управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ, на седницата одржана на ден 11.09.2017 година. Преземете ја Одлуката Правилникот може да се…

Од страна на НБРМ со Одлука број 21905 од 29 Јуни 2017 година објавена е референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2017 година до 31.12.2017 година. Согласно претходно наведената Одлука на НБРМ референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јули 2017 година до 31 Декември 2017 година изнесува 3,25%.

Ги потсетуваме даночните обврзници дека ДДВ-пријавите ќе можат да се поднесуваат и на 27 јуни 2017 година (вторник), бидејќи последниот рок 25-ти Јуни паѓа во недела (неработен ден и државен празник) и понеделник се смета за неработен ден.

Субјектите кои вршат промет на добра и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите, на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет. Според првичните анализи на податоците од он-лајн системот за следење на готовинскиот промет, констатирано е дека голем број на фирми, особено во угостителството,…

Со кликнување на повеќе може да го симнете ЈУНСКИОТ број од 2017 година на еле­ктро­нско­то изда­­ние на спис­ани­е­то МСФИ СОВЕТНИК…

Предмет на Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе е вршењето на угостителска дејност од страна на физички лица, во кој ќе ги наведеме угостителските услуги кои можат да ги вршат физичките лица, обврската за регистрација на угостителската дејност, условите за вршење угостителска дејност, инспекцискиот надзор, пропишаните прекршоци и даночниот третман.

Почитувани,Содржината можат да ја видат само претплатници на МСФИ Консалтинг.Доколку сте наш активен претплатник Најавете се за да ја видите оваа содржина.(Доколку не сте претплатник кликнете тука за да се регистрирате и да добиете информации за претлата)

Од страна на на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавено е соопштение во врска со јавните расправи за предлог-тарифникот за минимални надоместоци за месечните трошоци за книговодствени услуги кои беа одржани во Скопје, Штип, Струмица, Прилеп, Кавадарци, Битола, Кичево, Ресен, Дебар, Гостивар, Куманово, Охрид, Струга, Велес, Тетово на кои учествуваа преставници на сметководствени бироа и самојстојни сметководители…

Со кликнување на повеќе може да ги преземете посебните excel теркови за годишна сметка кои може се пополнат и истите да се конвертираат во датотека со (*.xml) формат со што на полесен начин електронски може да ја поднесете годишната сметка за 2017 година во Централниот регистар…

Институтот за сметководители и овластени сметководители на РМ, на 5 Декември 2016 година објавени се нови соопштенија / јавни повици во однос на стекнување на уверение за сметководител, односно овластен сметководител кои може да ги симнете со клкнување на повеќе…

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, Ве информираме за овие новини во работењето на Институтот и кои значајни рокови престојат по изборот на Управниот одбор, а се поврзани со имплементацијата на Законот за вршење на сметководствени работи…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.