+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на сметководствени политики за средни и големи трговци согласно МСС/МСФИ и сметководствени политики за мали и микро трговци согласно МСФИ за МСЕ, теркови на договори за сметководствеи услуги …

Со кликнување нa повеќе може да симнете Терк на Пропратно писмо за доставување, Одлука за усвојување и Програма за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам…

Со кликување на повеќе може да преземете теркови на Одлука за усвојување на годишната сметка за 2012 година, Одлука за распоредување на добивката остварена по годишната сметка за 2012 година, Одлука за покривање на загубата од минати години, Одлука за исплата на дивиденда за 2012 година

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.