+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Процентот за аконтацијата за данокот на добивка за месец Октомври 2012 изнесува 3,1%

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот Јануари – Октомври 2012 во однос на просекот за 2012 година изнесува 3,1%. Наведениот процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец Октомври 2012 година која е потребно да се плати најдоцна до 15 Ноември 2012 година.

 

Потсетуваме дека даночните обврзници на данок на добивка немаат обврска да доставуваат образец “МДБ“ до УЈП. Месечните аконтации на данокот на добивка се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс ДБ за претходната година зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

 

Соопштение на ДЗС за цени на мало за месец Октомври 2012 година

  • Објавено на: 01/11/2012
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.