info@msfi.com.mk

Упатство

Упатство за следење на онлајн обуки од МСФИ Консалтинг:

Чекор 1 - Пријава

Најпрво пополнете пријава за посета на онлајн обуки. Пријавата е стандардна како и до сега, со сите стандардни информации кои се потребни за ажурна евиденција на вашето присуство. Кликнете на „Регистрација“ од менито за да пристапите во делот на пријавата.

Важна напомена: Со една емаил адреса може да се регистрира еден корисник/слушател; Ве молиме не користете една иста емаил адреса за повеќе корисници/слушатели!

Чекор 2 - Податоци за најава

Со пополнувањето и испраќањето на пријавата системот ќе Ви испрати податоци за најава на емаил адресата која сте ја внеле при регистрацијата, како и профактура по која задолжително треба да извршите уплата пред почетокот на советувањето. Потребно е да Ви стигнат две емаил пораки (секогаш проверувајте го спам сандачето доколку не сте ги добиле емаил пораките), од кои едната се однесува на Вашите податоци кои сте ги внеле при регистрацијата, додека пак, втората емаил порака содржи информации за најава кон Вашиот кориснички профил (корисничко име и лозинка).

Чекор 3 - Најава и следење на обука

Делот за најава ќе биде достапен исклучиво на денот на одржување на онлајн обуката! Кон истиот може да пристапите од менито со избирање „Најава“, или пак директно од линкот содржан во емаил пораката со корисничкото име и лозинката.

Употребете ги корисничкото име и лозинката кои сте ги добиле на Вашата емаил адреса за да се најавите на МСФИ Онлајн работилница.

Откако ќе се најавите, кликнете на копчето на видеото „ПРИКЛУЧИ СЕ – КЛИКНИ ТУКА“ и веќе активно го следите онлајн советувањето.

Напомена: За следење на оn line советувањето на МСФИ Консалтинг не е потребно да имате уред со камера. On line советувањето може да се следи со било каков електронски уред (десктоп компјутер, лаптоп, таблет или мобилен телефон) со стандардна интернет конекција и на кој може да се следат видео содржини. Комуникацијата со предавачите, односно можноста за поставување на прашања ќе биде овозможена на едноставен начин преку самата апликација за времетраењето на онлајн советувањето.

Чекор 4 - Прашања и евиденција

Додека го следите предавањето, во секој момент можете да поставите прашање до предавачите.

Прашањето може да го поставите во полето под видеото и истото ќе биде одговорено за време на делот „Прашања и одговори“ при самото предавање.

Евиденција – системот автоматски во позадина ја евидентира Вашата активност, односно запишува време на најава и активност на Вашиот профил – податоци кои служат исклучиво за доказ дека сте посетувале онлајн обука, како и за евиденција.