+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник
Oбјавени подзаконски акти – правилници поврзани со имплементација на законот за вршење на сметководствени работи

Врз основа на  Законот  за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РМ 95/2012 година) од страна на министерот за финансии донесени се повеќе нови Правилници кои се објавени во „Службен Весник на РМ број 127/12 од 15.10.2012 година. Со наведените подзаконски акти се пропишува формата и содржината на барањата кои се доставуваат до Институтот за сметководители и овластени сметководители и тоа:

 

  • Барање за полагање испит и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител
  • Барање за упис во регистарот на сметководители, регистарот на овластени сметководители, регистарот на трговци поединци – сметководители, регистарот на трговци поединци – овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи како и
  • Барање за добивање на лиценца за работа на трговец поединец – сметководител, трговец поединец – овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи на РМ

 

Сите подзаконски акти може да ги преземете подолу со кликнување на преземи

 

  1. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање испит за стекнување со статус на сметководител или овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител (преземи)
  2. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на сметководители и регистарот на овластени сметководители (преземи)
  3. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на трговци поединци – сметководители, регистарот на трговци поединци – овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи (преземи)
  4. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец – сметководител, трговец поединец – овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи (преземи)

 

На крајот сакаме да Ве информираме дека, согласно сознанијата со кои располагаме, Институтот на сметководители и овластени сметководители до кој се доставуваат пропишаните барања  е во фаза на формирање и се очекува да биде фомиран до крајот на месец Ноември 2012 година за што навремено ќе ве известиме.

  • Објавено на: 20/10/2012
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.