+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

МСФИ Советник


МСФИ е Вести: Објавена тарифата за висина на месечната членарините во ИСОС за субјектите вршители на сметководствени работи

На веб страната на Институтот на сметководители и овластени сметководители (ИСОС) објавена е тарифата за висина на месечните членарини за субјектите вршители на сметководствени работи (ТП сметководител, ТП овластен сметководител и Друштво за вршење сметководствени работи).

Имено согласно член 2 од Тарифникот за висина на членарините донесен на 21.07.2016 година под број 02-15/20 месечната членарина изнесува:

Месечната членарина изнесува:

1.ТП сметководител – 300,00 денари месечно
2.ТП овластен сметководител – 500,00 денари месечно
3. Друштво за вршење сметководствени работи:

– до двајца сметководители – 800,00 денари
– од двајца до пет сметководители – 1.500, 00 денари

– од пет до 10 сметководители – 2.000,00 денари
– над 10 сметководители – 3.000,00 денари

Членарината почнува да се плаќа од јули 2017 година.

  • Објавено на: 13/07/2017

Други написи за преземање


Во Службен весник на РСМ број 185 од 2020 објавени се Протокол за отворање и работа на кафетерии, Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана, Протокол за работа на базените во тек на пандемија со Covid-19, Протокол за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија и Протокол за работа на плажите во тек на пандемија со Covid-19
МСФИ Вести: 15 јули 2020 година е определен како неработен ден
МСФИ Напис: Поништена Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на парични паушали и парични надоместоци на избрани именувани лица
МСФИ Напис: Даночен третман на трошоците поврзани со Covid 19 од аспект на ДДВ, данок на личен доход и данок на добивка (даночен третман на трошоците за тестирање на вработените и на лицата кои не се вработени во друштвото, на трошоци за набавка на средства за дезинфекција, маски за заштита на вработените, трошоци за обезбедување и други трошоци)
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.