+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ СоветникВо Написот кој може да го преземете во продолжение се осврнуваме на законските новини кои ги носи Новиот Закон за туристички развојни зони и даночните олеснувања и ослободувања кои ги носи законот…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осврнуваме на предложените законски новини кои ги носи законот особено во однос на ослободувањето од оданочување со персонален данок на доход на одделни видови надоместоци и приходи кои ги остваруваат физички лица…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дува прашањето за застарување на побарувањата и неговото значење во деловното работење

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дува даночниот и сметководствениот третман на трошоците за репрезентација

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дуваат прашањата за остварување на пра­­вото, како и на даночниот и сметководствениот тре­­тма­н на надоместокот на штета…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.