+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дува прашањето за застарување на побарувањата и неговото значење во деловното работење

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дува даночниот и сметководствениот третман на трошоците за репрезентација

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на законската регулатива со која се уре­­дуваат прашањата за остварување на пра­­вото, како и на даночниот и сметководствениот тре­­тма­н на надоместокот на штета…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на ослободувањата од персонален данок на доход на работодавачите како и на нововработените работници при исполнетост на одредени услови…

Во Написот кој може да го преземете во продолжение се осв­рнуваме на даночниот третман на субјектите во стечај или ликвидација од аспект на данокот на добивка во 2012 година…

Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.